Обучение на педагогически специалисти

Други

Обучение на педагогически специалисти

Тема на обучението: Иновативни педагогически техники за овладяване на проблемно поведение при децата- тревожност, страх, агресивност и др.

Място на провеждане: в електронна среда през приложението Google Meet

Период на провеждане: 26-27.10.2022 г.

Начален час – 15:00 часа на 26.10.2022 г.

Краен час – 18:15 часа на 27.10.2022 г.

Наименование на обучителната организация: Квалификационен център „Образователни инициативи „Проекта“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 40

Меню