Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Тема на обучението: Иновативни педагогически техники за овладяване на проблемно поведение при децата- тревожност, страх, агресивност и др.

Място на провеждане: в електронна среда през приложението Google Meet

Период на провеждане: 26-27.10.2022 г.

Време на провеждане:

26.10.2022 г. – от 15:00 до 18:15 ч.

27.10.2022 г. – от 15:00 до 18:15 ч.

Наименование на обучителната организация: Квалификационен център „Образователни инициативи „Проекта“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 40

Меню