Общински кръг на олимпиада по математика

Други

Общински кръг на олимпиада по математика

Уважаеми ученици и родители,

На 11.12.2022 г. се проведе общинският кръг на Националната олимпиада по математика за учебната 2022/2023 година. Поздравяваме участниците, а с техните резултати може да се запознаете тук.

Заслужени поздравления получават Симеон Иванов от V а клас, както и Теодор Тодоров от VII б клас, които се класират на областния кръг на олимпиадата благодарение на отличните си математически знания и умения. Пожелаваме им успех!

Меню