Общински кръг на олимпиада по математика

Други

Общински кръг на олимпиада по математика

Уважаеми ученици и родители,

На 11.12.2022 г. се проведе общинският кръг на Националната олимпиада по математика за учебната 2022/2023 година. Поздравяваме участниците!

Меню