Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Тема на обучението: Умения за презентиране

Място на провеждане: присъствено в залата на „Център за творческо обучение“ – гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ № 15

Период на провеждане: 10.12.2022г. и 18.12.2022 г.

Време на провеждане:

10.12.2022 г. – от 09:30 до 16:30 ч.

18.12.2022 г. – от 09:30 до 16:30 ч.

Наименование на обучителната организация: „Център за творческо обучение“ ООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 11

Меню