Публично събитие като Google Референтно училище

Други

Публично събитие като Google Референтно училище

Публично събитие като Google Референтно училище се проведе днес в СУ “Св. св. Кирил и Методий”. Официалните гости от РУО – Пловдив, Община Пловдив и от училища с Монтесори обучение се запознаха с пътя от внедряването на облачните технологии в училищната администрация и в учебния процес до получаване на статута за признаване от Световния гигант, че използваме ефективно технологиитe в училище.

Третокласниците от “Монтесори класна стая – помогни ми да се справям сам” под ръководството на класния си ръководител Радосвета Николова и на д-р Иван Петков, преподавател по компютърно моделиране и информационни технологии, представиха комбиниран урок, в който демонстрираха познанията си по програмиране, съчетавайки ги с английски език. 

Учениците предварително бяха изготвили с подръчни материали лица, изразяващи различни емоции. Публикувани в споделена папка в облака, третокласниците кодираха в Scratch така, че лицата да сменят своите физиономии. 

Всички се справиха отлично не само с кодирането, но и със следващите задачи – различни по вид интерактивни игри, с които представиха знанията си за частите на лицето на английски език.

Събитието продължи с обучение на учители по проект “Монтесори и креативни

технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища”, където основно се обсъдиха темата за ролята на технологиите и съчетаването им с Монтесори педагогиката за STEAM образованието.

Меню