Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


Тема на обучението: Инструменти за привлекателно образование

Място на провеждане: присъствено в залата на „Център за творческо обучение“ – гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ № 15

Период на провеждане: 14.01.2023 г. и 15.01.2023 г.

Време на провеждане:

14.01.2023 г. – от 09:30 до 16:30 ч.

15.01.2023 г. – от 09:30 до 16:30 ч.

Наименование на обучителната организация: Сдружение „Център за творческо обучение“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 11

Меню