Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


Тема на обучението: Формулировката на учебната задача – елемент от развитието на функционалната грамотност

Място на провеждане: присъствено в залата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив, каб. 312

Период на провеждане: 02.02.2023 г. и 03.02.2023 г.

Време на провеждане:

02.02.2023 г. – от 09:30 до 17:00 ч.

03.02.2023 г. – от 09:30 до 17:00 ч.

Наименование на обучителната организация: Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ “Паисий Хилендарски”, Лектор: Гл. ас. д-р Борислав Борисов

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 15

Меню