150 години от обесването на Васил Левски – „Трябваш ни, Дяконе!“

Други

150 години от обесването на Васил Левски – „Трябваш…

Днес в Средно училище ,,Свети свети Кирил и Методий” град Пловдив ученици, учители и гости почетоха подвига на Апостола.

Рециталът събра в себе си стихове, посветени на революционера, както и песни, напомнящи пробуждането на народа. 

В събитието се включиха ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, както и вокална група ,,Присъствие” към Средно училище ,,Свети свети Кирил и Методий”.

Словата бяха допълнени с презентации, представящи отзвука за Левски в световната преса и литература.

За да знаем! За да помним! Защото делото и примерът на Апостола са ни нужни и днес!

Меню