Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


Тема на обучението: Математиката и информационните технологии в проектнобазирано обучение

Място на провеждане: СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив, каб. 303

Период на провеждане: 26.04.2023 г. и 02.06.2023 г.

Време на провеждане:

26.04.2023 г. – от 12:30 до 19:30 ч. (8 академични часа)

02.06.2023 г. – от 14:30 до 21:30 ч. (8 академични часа)

Наименование на обучителната организация: Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“, лектор: проф. Старибратов

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 6


Във връзка с планираната квалификация на тема „Математиката и информационните технологии в проектно-базираното обучение“ на 05-06.04.2023 г. и невъзможността на ПУ „П. Хилендарски“ да осигури обучител, квалификацията ще се проведе на 26.04.2023 г. със следния график:

13:00 – 14:30 часа

14:45 – 16:15 часа

16:20 – 17:50 часа

18:00 – 19:30 часа

Общо: 8 академични часа


Тема на обучението: Математиката и информационните технологии в проектнобазирано обучение

Място на провеждане: СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив, каб. 312

Период на провеждане: 05.04.2023 г. и 06.04.2023 г.

Време на провеждане:

05.04.2023 г. – от 14:30 до 20:30 ч.

06.04.2023 г. – от 14:30 до 20:30 ч.

Наименование на обучителната организация: Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“, лектор: проф. Старибратов

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 6

Меню