Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Участие на директор и двама педагогически специалисти в VIII Регионална конференция на началните учители от област Пловдив „Училището-място за деца“  в  хотел „Аугуста“,   гр. Хисаря, хотел –  6-7 април 2023 г. 

Темата на конференцията е “Педагогически практики в начален етап за повишаване учебните постижения на учениците и резултатите от НВО IV клас“.

Меню