Ученически крос, посветен на Националния празник на България

Други

Ученически крос, посветен на Националния празник на България

На 2 март в чест на Националния празник на България се проведе ученически крос, в който взеха участие ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Събитието предизвика голям интерес и борбата за челните места беше оспорвана. Учениците бяха разделени на групи: I-II клас момичета и момчета, III-IV клас момичета и момчета, V-VII клас момичета и момчета и VIII – XII клас момичета и момчета. В организацията на събитието се включиха и ученици от ученическия съвет. Изказваме благодарност на Ерика Василева от IXа, която изработи плакат за събитието.

Призови места:

1.Ирен Мирчева – IIa

2.Дара Стоянова – Ia

3.Ася Дурева – IIa

1.Николай Манавски – IIб

2.Петко Димитров – IIб

3.Васил Ангелов – IIб

1.Десислава Димитрова – IIIa

2.Вероника Марохонка – IVa

3.Дарина Антонова – IIIа

1.Ивайло Митиков – IIIа

2.Дмитро Любченко – IIIб

3.Божидар Пейчев – IIIб

1.Десислава Виткова – V

2.Мариана Савова – Vб

3.Магдалена Попова – Vб

1.Никита Банков – Vб

2.Цветан Златанов – VIб

3.Момчил Митрев – VIб

1.Валентина Пешкина – VIII

2.Ани Дончева – IXб

3. Мария Иванова – VIIIв

3.Йоанна Караманска – IXб

1.Иван Дойчинов – IXб

2.Емилиян Иванов – VIIIб

3.Илиян Павлов – Xа

Меню