Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

На 08.04.2023 и 09.04.2023 ще се проведе квалификационен курс „Монтесори педагогиката – възможности, предимства и предизвикателства“, организиран от Училище за професионално и продължаващо обучение към Нов български университет.

Продължителността на курса е 16 академични часа с лектор Ренета Венева – психолог, Монтесори терапевт.

Участници в курса са:

Севинч Терзиева- учител, начален етап на основното образование I-IV клас

Цветелина Черешарова – учител, начален етап на основното образование I-IV клас

Надя Ламбова – учител, начален етап на основното образование I-IV клас

Обучението ще се проведе в каб. 108 в СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив

Меню