Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Участие на зам.-директор учебна дейност и на двама педагогически специалисти от СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив в Национална конференция за цялостен подход в предучилищното и ранното училищно образование в Габрово –  27-28 април 2023 г. 

Меню