Участие в състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

Други

Участие в състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни…

На 20.04.2023г. се проведе Общинският кръг на състезанието „Защита при бедствия,
пожари и извънредни ситуации“. Училището ни бе представено от отбор в състав:
Мирослав Диков, Боян Гаджев, Рангел Терекиев, Мариян Умурски от VII a клас и Дарин
Дончев от VII в клас. Участниците в състезанието демонстрираха много и различни умения
– решаваха тест, който включваше въпроси за действия при различни кризисни ситуации.
След това практически показаха умения за справяне при земетресения, наводнения,
оцеляване при радиационна заплаха и комплексни извънредни ситуации. С много
старание, упоритост и умения учениците завоюваха грамота за училището ни.

Меню