Ден на ученическото самоуправление

Други

Ден на ученическото самоуправление

За поредна година на 9 май в СУ “Св. св. Кирил и Методий” се проведе Ден на ученическото самоуправление. В него се включиха  ученици от II до XII клас. Учениците имаха възможност да се запознаят отблизо със задълженията на директор, заместник-директори, педагогически специалисти и помощен персонал и да разберат от първо лице спецификата и отговорностите на съответната длъжност.

Учениците проявиха голям ентусиазъм и споделиха, че е било вълнуващо преживяване да заместват своите учители. 

Меню