Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


На 02.06.2023 г. от 14:30 ч. в каб. 303 на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив ще се проведе втората част на обучението на тема „Математиката и информационните технологии в проектнобазирано обучение“, в което 6 педагогически специалисти от училището ще повишат своята квалификация. Обучението е с продължителност 8 академични часа и ще бъде проведено от лектора проф. Старибратов, а обучителнара организация е Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Меню