Информация за ДЗИ и ЗДИППК – сесия август/септември за учебната 2022/2023 година

Други

Информация за ДЗИ и ЗДИППК – сесия август/септември за…

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август
    2023 г., начало 08,30 ч.
  • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) – 31 август 2023 г. и 01 септември 2023 г.

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ / ЗДИППК СЕ ПОДАВАТ В СРОК ОТ 26.06.2023 Г. ДО 07.07.2023 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!

Меню