НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Други

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Информираме Ви, че СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Пловдив кандидатства за участие по Национална програма  „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година за сформиране на групи и отбори в следните направления:

Модул 1. Изкуства:

  • Танцово изкуство – характерни танци, вкл. и народни танци – 2 групи за танцов фолклор и стилизирани сценични форми на танци на народите, вкл. и български народни танци. /възрастовите група са VIII-XII клас/;
  • Изобразително изкуство – приложни изкуства. /възрастова група VIII-XII клас/

Модул 2. Спорт:

  • Отбор по хандбал /възрастова група V-VII клас/;
  • Отбор по футбол /възрастова група I-IV клас/;
  • Отбор по волейбол /възрастова група VIII-XII клас/.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол.

Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Меню