Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Тема на обучението: „Как да научим децата да общуват и работят в екип“

Място на провеждане: СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив, каб.312

Период на провеждане: 29-30.06.2023г.

29.06.2023г от 14:30 до 17:30 часа – 4 академични часа, 30.06.2023г.от 14:30 до 17:30 часа – 4 академични часа и 8 часа в практически задачи – работа в група, решаване и анализ на казуси, упражнения, обсъждане, споделяне на добри практики, ролеви игри, симулация. Период за реализиране на практическите задачи – 03-04.07.2023 г.


Наименование на обучителната организация: „Център за опит и идеи Салве ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 40

Меню