Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

На 28.06.2023 г. от 14.30 ч. ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти на тема „Приобщаващо образование“.

Място на провеждане: СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив, каб. 312

Обучител: Таня Николова

Продължителност: 2 акад. часа

Меню