ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (VII КЛАС) 2023 / 2024 учебна година

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (VII КЛАС) 2023 /…

КАБИНЕТ 109 ЕТАЖ 1

Необходими документи:

  1. Оригинал на свидетелство за основно образование
  2. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика
  3. Заявление до директора (по образец на училището)

РАБОТНО ВРЕМЕ на комисията: 8:00 – 18:00 часа

Меню