Автор: СУ "Свети свети Кирил и Методий"

Други

Европейски ден на спорта в училище

Днес, 30.09.2022 г., в СУ “Св. св. Кирил и Методий” се отбелязва Европейският ден на спорта в училище / ЕДСУ/, като двигателните дейности бяха под надслов  “Спорт #БезОтпадъци”.

Учениците от начален етап доказаха, че учат в едно истинско еко училище – минавайки през различни лекоатлетически елементи, трябваше да събират разделно различни типове отпадъци. Всички класове обединиха усилията си и проявиха спортен хъс, за да покажат колко много знаят за опазването на природата, а същевременно демонстрираха високите си спортни умения. 

Спорт #БезОтпадъци

Други

Инициатива, свързана с безопасно движение по пътищата

За трета поредна година СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив взе участие в кампанията на ROADPOL  – Дни на безопасност и „0“ загинали на пътя.

 Инициативата, с която училището се включи тази учебна година, беше  демонстрация на изградената площадка по БДП  в училищния двор с ученици от I  клас под формата на ролева игра “Светофар”.  Първокласниците се запознаха с основните правила и алгоритми за безопасно преминаване през пешеходна пътека и с основните сигнализации на светофара.  

СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив е регистрирано в официалната страница на ROADPOL Safety days и с това подкрепя разпространението на кампанията за безопасно движение по пътищата.

Кампанията ROADPOL съвпада с провеждането на Европейската седмица на мобилността и в Час на класа всички ученици от I до XII клас бяха запознати с предварително подготвената презентация, посветена на Европейската седмица на мобилността. Обсъдиха поставената им задача да определят видовете екотранспорт по повод 22-ри септември, обявен за  Ден без автомобили от Европейската комисия.

Други

Откриване на новата учебна година

С тържествена церемония СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив откри новата учебна 2022/2023 година. Учениците не скриха своите емоции, като най-развълнувани по традиция бяха първокласниците, петокласниците и учениците в VIII клас.

Пожелания към всички отправи директорът -жа Таня Николова, която представи посланията по случай 50-годишнината на училището, отпразнувана през месец май:

„Повярвай в себе си!

Мечтай, дерзай, разпери крила!

Учи се на доброта!

Помогни да променим света!

Всичко зависи от теб!

Ако гледаме в една посока,

ако си подаваме ръка,

ако държим главата си високо,

то можем да спасим света!“

Най-малките ученици, които пристъпиха с вълнение за пръв път училищния праг, получиха ключа на знанието от своите батковци и каки, както и съвети от тях да учат мотивирано, за да преследват мечтите си и да успеят.

Изненада за всички беше специалният поздрав от учителския хор на училището – преподавателите поздравиха с микс от български песни ученици, родители и гости на тържеството, като потвърждение на мотото на училището, че изкуството ни обединява и заедно можем повече.

На тържеството г-жа Николова получи плакет за официалното признание на училището от Google. Световният гигант през 2021 г. включи СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив в списъка си на Референтните училища като потвърждение, че училището отговаря на високите стандарти за смислена употреба на дигитални продукти в образователния процес.

Желаем на всички здрава и успешна нова учебна година! На добър час!

Други

Откриване на учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители, ученици и гости,

С голямо вълнение Ви каним да споделите нашия празник – откриването на новата учебна 2022/2023 година. Тържеството ще се състои пред централния вход на училищната сграда и началото е в 09:00 ч.

Очакваме учениците малко по-рано, за да има време да се подредят при своите класове и организацията да бъде синхронизирана навреме.

Други

Родителска среща преди началото на новата учебна година

През новата учебна година на учениците от I, V и VIII клас предстои за пръв път да прекрачат прага на СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив, където ще трупат знания, ще създават приятелства и ще изграждат себе си като уверени и мотивирани млади хора. 

От името на колектива на училището Ви уверяваме, че ще положим максимални усилия, Вашите, а от тази учебна година и наши деца, да усетят уникалния дух на училищния живот в СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив.

Уважаеми родители, каним Ви да се запознаете с организацията на дейностите в училище на първата родителска среща за учебната 2022/2023 година.

Срещата с родители на новоприети ученици в I, V и VIII клас ще се състои на 07.09.2022 г., сряда, от 18:00 ч., както следва:

Родителските срещи за II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI и XII клас ще се проведат на 12.09.2022 г., понеделник, от 18:00 ч. в учебния кабинет на съответния клас.

Всички родителски срещи ще са присъствени – при спазване на максимална дистанция, и ще бъдат раздадени безплатните учебници за начален и прогимназиален етап.

Уважаеми родители, ако вече имате въпроси и желаете да ги зададете предварително, можете да се обърнете към нас на sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg или на 032/644 119.

Други

Помощи за първокласници и осмокласници

Уважаеми родители,

Семействата, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. от Дирекция „Социално подпомагане“ за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/ 2023 г. с прилагане на служебната бележка, получена при записването на ученика.

Срокът за подаване на бележките е 15.10.2022 г.

Други

Свободни места в VIII клас

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с държавния план-прием за VIII клас за учебната 2022/2023 година Ви информираме, че в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив след второ класиране има следните свободни места:

 • професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“ – 8 свободни места
 • професия „Танцьор“, специалност „Български танци“ – 3 свободни места

Тези професии може да посочите, когато участвате в III етап на класирането, което според заповед на министъра на обраованието и науката се осъществява в електронната система в периода 26.07. – 27.07.2022 г. Резултатите за приетите ученици на III етап ще бъдат обявени отново в тази система на 29 юли 2022 г., а записването на бъдещите осмокласници ще е в периода 01-02 август 2022 г.

Други

Достъп до родители на ДЗИ и ЗДИППК сесия август…

Уважаеми родители,
За учениците от випуск 2022 година на 25 август 2022 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 26 май 2021 г. ще се проведе задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия август/септември 2022 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 01 август 2022 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити.
Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители или попечители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.
  Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 01 август 2022 година или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най-късно до 3 дни преди провеждане на изпита.
  Представителите на родителите имат ПРАВО:
  – да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата,
  – да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
  Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:
  – на достъп до изпитните материали,
  до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
Други

Участие в национален конкурс „История, патрони и дарители на…

През месец юни 2022 година ученичките Дарина Бучукова, Даниела Иванова и Мариела Атанасова от X клас, под ръководството на преподавателя по история и цивилизации г-н Вaсил Димитров, представиха училището на националния конкурс: “История, патрони и дарители на моето училище”. Конкурсът е организиран от Национална Априловска гимназия и фондация “Радетел” и се провежда по идея на д-р Елена Сербинова, основател на фондация „Радетел”, правнучка на Иван Рашеев, дългогодишен председател на Одеското българско настоятелство и един от изпълнителите на завещанието на Васил Априлов.

И трите ученичките получиха благодарности от организаторите, придружени с дипломи за участие. Те се представиха с творби в категория “Историческо есе”, които бяха посветени на петдесетата годишнина на училището ни!

Други

НЕ! на дрогата

Във връзка с отбелязване на 26 юни – Международен ден за борба със злоупотреба и нелегален трафик на наркотични вещества от 22.06.2022 г. в СУ “Св. св. Кирил и Методий”  се проведоха инициативи, свързани с информиране за опасностите и последиците от употребата им.  Във фоайето на първия етаж в седмицата (20.06. – 24.06.2022 г.) бяха поставени тематични табла, изработени от ученици от  VIIIa, Xa и XIa  клас, както и плакати, предоставени от Общински съвет по наркотични вещества – Пловдив. 

На 22.06.2022 г. (вторник) ученици от  Xa  клас предоставиха образователно-информационни материали за учениците и техните родители.

Други

Национална кампания “Пази детето в интернет”

На 20.06.2022 г. в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив екип от специалисти на Национална кампания  “Пази детето в интернет” проведе среща с учениците от IX a и  IX б клас. Лектор на образователната среща бе г-н Явор Колев – ръководител на дирекция “Информационни технологии и киберсигурност” в застрахователна компания “Лев Инс”. На срещата учениците взеха активно участие и дискутираха ситуации в онлайн пространството, поставиха различни въпроси, споделяха свои преживявания.

Националната Кампания “Пази детето в интернет” е свързана с превенция на онлайн тормоза и посегателствата на деца в интернет.

 “В резултат на обучението в електронна среда през последните две години посегателствата над деца са се увеличили с около 30%“ коментира Явор Колев, международен експерт и организатор на структурите за борба с киберпрестъпността в България.

Други

Класиране за прием в V клас

Класирани ученици в V клас на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив, към 17.06.2022 г.
КласВходящ номер/Дата
1VВК-2227/02.06.2022 г.
2VВК-2262/07.06.2022 г.
3VВК-2283/09.06.2022 г.
4VВК-2295/10.06.2022 г.
5VВК-2299/10.06.2022 г.
6VВК-2327/15.06.2022 г.
7VВК-2353/17.06.2022 г.

Ученици от други училища се записват със следните документи:
а) Заявление по образец – саморъчно подписано от родител
б) Акт за раждане (за сверяване на данни)

в) Удостоверение за завършен начален етап

Срок за записване: от 17.06.2022 г. до 24.06.2022 г.

Други

Спортен празник

И тази година възпитаниците на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив се включиха активно и с голямо желание в организирания спортен празник. Разделени по отбори, учениците дадоха всичко от себе си по време на волейболните, баскетболните и футболните срещи, както и в лекоатлетическите състезания. 

По традиция спортният ден в училище мина с много весело настроение, спортен хъс и след като бяха наградени най-изявилите се ученици, всички заедно се заловиха на кръшно хоро. 

Други

НВО – VII и Х клас

Уважаеми родители и ученици, 

Напомняме, че на 14.06.2022 г., вторник, и на 16.06.2022 г., четвъртък, според заповед на министъра на образованието и науката ще се проведат изпити за Национално външно оценяване в края на VII и на Х клас. Дните са неучебни и неприсъствени за учениците oт IV, V, VI, VIII, IX и XI клас.  

На 15.06.2022 г. по решение на Педагогическия съвет в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив ще се проведе Спортен празник. Началото е в 09:00 ч. Учениците от IV до XI клас са разпределени по определени игри, като информация за това може да получат от класните си ръководители. Денят е неучебен, но присъствен. 

Други

Отличени учители

Вчера на официална церемония, организирана от Регионално управление на образованието – Пловдив, двама преподаватели от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив бяха отличени с почетни награди.

Старши учителят в начален етап на основното образование (I-IV клас) Албена Фиданска бе удостоена с наградата „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката. Академик Николай Денков лично е подписал грамотата, с която се признава дългогодишната, цялостната и професионалната трудова дейност в системата на образованието на госпожа Фиданска.

С наградата на Регионално управление на образованието – Пловдив в категорията „Гимназиален учител“ бе удостоен колегата Боян Алексиев – учител по практическо обучение в професия “Танцьор”, специалност “Български танци”. Хореографът е един от двигателите на професията в училището и вдъхновява учениците да усвояват тънкостите на танците.

Гордеем се със своите колеги и им желаем нови успехи!

Други

„Отново заедно“

Уважаеми родители и ученици,

По решение на Педагогическия съвет ученици от СУ „Свети свети Кирил и Методий“ ще могат да участват в Националната програма „Отново заедно“ за учебната 2021/2022 година.

Гласувани са критерии, на които учениците следва да отговарят, за да бъдат включени в групата. Желаещите ученици могат да подадат заявление по образец в деловодството на училището.

Тук може да намерите образец на заявлението.

Други

Прием и записване след основно образование в неспециализираните училища…

Уважаеми родители,
пред Вашите и нашите седмокласници стои важният и вълнуващ момент на кандидатстване след завършването на основно образование. За Ваше улеснение по-долу сме ви предоставили цялата информация свързана с кандидатстване и прием в VIII клас през учебната 2022/2023 г.

 1. Начин на кандидатстване:

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. се осъществява в периода от 05 юли 2022 г. до 07 юли 2022 г.

Приетите на първия етап ученици ще се обявят до 12 юли 2022 г., а записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране се осъществява в периода 13-15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 20 юли 2022 г., а записването за тези ученици е до 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране е до 25 юли 2022 г.

Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 юли до 27 юли 2022 г., като приетите на това класиране ученици се обявяват на 29 юли 2022 г. и се записват на 01-02 август 2022 г.

До 03 август 2022 г. се обявяват записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класирането.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://infopriem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането/.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, което е препоръчително при наличие на необходимата техника и Интернет, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да се получи бланка, която следва да бъде попълнена и подадена в един от следните центрове, при спазване на действащите към момента противоепидемични мерки:

Центрове за подаване на документи за участие в І – ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/: 

Пловдив:

 • ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86
 • СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13
 • СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53
 • СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136
 • СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Ангел Кънчев”, ул. “Васил Левски” № 5

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

 • от 05.07 до 07.07.2022 г. – 08:00 до 18:00 часа
 • от 26.07 до 27.07.2022 г. – 08:00 до 18:00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидитстване. Учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика също имат право да кандидатстват, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. Единственото ограничение е за профилите „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.

В заявлението за участие в първи/трети етап на класиране желанията трябва да подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания.

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 12 юли 2022 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.

Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 15 юли 2022 г., като подават следните документи:

 • заявление до директора
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия

Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, до 15 юли 2021 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2022 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на 29 юли 2022 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи на 01-02 август 2022 г.

Незаетите места след ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 03 август 2022 г., а попълването им ще се осъществи до 10 септември 2022 г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.

План-прием в VIII клас от сайта на Регионално управление на образованието – Пловдив.

 1. График за записване на приетите ученици в СУ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив:
 1. За записване на ученици на І етап на класиране и приемане на заявления за участие във ІІ етап на класиране – до 15.07.2022 г.
 2. За записване на ученици на ІІ етап на класиране – 21-22.07.2022 г.
 3. За записване на ученици на ІІІ етап на класиране – 01-02 август 2022 г.

Работно време на комисиите – от 08.00 часа до 18.00 часа в каб. 108, ет. І

 III.    Необходими документи при записване:

 1. Заявление по образец на училището
 2. Свидетелство за завършено основно образование-оригинал
 3. Медицинско свидетелство (оригинал) – за кандидатстване в професионални паралелки

 IV.    Обявяване на свободни места след I, II и III етап в сайта на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив:

 1. След І етап – 15.07.2022 г.
 2. След ІІ етап – 22.07.2022 г.
 3. След ІІІ етап – 02.08.2022 г.

 V.    Професионални паралелки в СУ “Св. св. Кирил и Методий”:

Рекламна графика. Професия: Дизайнер

 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Балообразуване:
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

Български танци. Професия: Танцьор

 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Балообразуване:
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Музика и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

Ако имате въпроси, можете да ни потърсите на:
email: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

телефон: 032/ 644-119

адрес: ул. “Явор” №31

Работно време: 09:00 ч. до 17:00 ч.

Други

Нашите учители са нашата сила!

Средно училище „Кирил и Методий“ е еко училище на щастието, иновативно и Google референтно училище, първото общинско училище в България с Монтесори педагогика в начален етап, с активно проектно базирано и облачно обучение в прогимназиален и в гимназиален етап, с обучение по модела “1:1”, както и с професионално обучение след основно образование по професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика”, и професия “Танцьор”, специалност “Български танци” – всички отличителни черти обрисуват училището, което тази година навършва половин век.

Днес представяме Станислава Иванова – учител в начален етап на основното образование (I-IV клас). Завършила е Предучилищна и училищна педагогика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, както и Професионална квалификация за работа с деца от 3-6 г., и 6-12 години по  Монтесори педагогика. 

Работи в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив от 2 години с ученици в начален етап. Тя е амбициозен и отдаден на работата си преподавател. Нейното призвание е да бъде учител, тъй като тази професия дава усещането на удовлетворение.

Запознайте се със Станислава Иванова тук.

Други

Изпращане на випуск 2022

На 13.05.2022 г. СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив изпрати своите зрелостници. Учениците от XII а и от XII б клас са първите, които се обучават от новия Закон за предучилищното и училищно образование и завършват обучението си по професия “Дизайнер” и по професия  “Танцьор”. 

Дванадесетокласниците за последен път чуха училищния звънец, отправиха развълнувани благодарности на всички свои учители, които пет години са били до тях. 

Попътен вятър и успешна реализация им пожела и госпожа Таня Николова, директор на училището, която награди с почетен плакет Виктор Панайотов от XII а и Венеса Павлова от XII б клас, които завършват с отличен успех, а през цялото си гимназиално обучение са неотменима част от училищния живот. 

Госпожа Николова връчи и почетни златни значки на заслужили учители – Марин Вулджев, учител практическо обучение по професия “Дизайнер”, г-жа Дорис Хофман, старши учител по музика, и г-жа Албена Фиданска, старши учител в начален етап. 

Зрелостниците бяха изпратени с музикални изпълнения и поздравени от мажоретния състав към училището. Танцово изпълнение за изпращането отправиха учениците, изучаващи професия “Танцьор”, специалност “Български танци”. 

Накрая всички заедно се заловиха на общо хоро.

На добър час, момичета и момчета! 

Други

50 години СУ „Свети свети Кирил и Методий“ –…

На 11 май 2022 г. бе кулминацията от събития, с които Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив отбеляза своя 50-годишен юбилей. Всички гости имаха възможността да се насладят на истински „Миг безвремие“ – тържествен концерт-спектакъл, който е резултат от съвместната работа и усилия на директора, преподаватели и ученици от двете професии в училище.

Спектакълът представи пъстрата палитра от етноси, които съжителстват в Пловдив. Редом с българските танци на сцената зрителите видяха гръцки, арменски, турски, еврейски танци. Ромите също са представени, както и една от атракциите от близкото минало – танцуващата мечка. Всичко това е съпоставено с модерните танци, които днес се явяват контрапункт на всичко традиционно.

С красиви костюми, ефектно осветление, декори и мултимедия зрителите се пренасяха ту в забързаното ежедневие, ту в миналото.

В залата бе представен и филмът „Историята на едно училище“, който представя живота на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ от създаването му до днес.

Меню