Автор: СУ "Свети свети Кирил и Методий"

Други

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите
здравноосигурителни задължения!
От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно
обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.
Какво трябва да направите?
👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне
на здравноосигурителните вноски).
👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като
студент.
Какъв е размерът на месечната вноска?
Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.).
Кога се прави вноската?
До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите
сами здравните си вноски за юли 2023 година).
Къде?
👉 в офис на приходната агенция
👉 по пощата с обратна разписка
👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/

Важно!
Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на
здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от
Националната здравноосигурителна каса.
За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина.
В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП
документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат
прекъснати здравноосигурителните Ви права.
Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си
вноски.
Какво е ПИК*?
ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки
офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате
осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.

Други

„Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“

Дадохме старта за 2023 година и на Националната кросова верига от Движение „Спорт за всички“ „Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“!

Учениците от СУ „Св. св Кирил и Методий“ – гр.Пловдив се представиха много добре и отново завоювахме призови места.

I място – Рая Боева XI б клас

II място – Емилиян Иванов VIII б

Х място – Валентина Пешкина VIII в

Х място – Магдалена Попова V б

XI място – Анджелина Диева IX в

XI място – Марио Ивелинов VIII в

Благодарим на нашите ученици за отдадеността към спорта и им пожелаваме успех в следващите състезания!

Други

Спортен празник

На 22.05.2023 г. денят беше неучебен, но пък всички в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ спортувахме. Най-активни, разбира се, бяха учениците от начален етап, но и много гимназисти с желание се включиха в различни отборни игри и се бориха до края за победата.

По традиция отличените спортисти получиха грамоти от директора, г-жа Таня Николова.

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


На 02.06.2023 г. от 14:30 ч. в каб. 303 на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив ще се проведе втората част на обучението на тема „Математиката и информационните технологии в проектнобазирано обучение“, в което 6 педагогически специалисти от училището ще повишат своята квалификация. Обучението е с продължителност 8 академични часа и ще бъде проведено от лектора проф. Старибратов, а обучителнара организация е Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Други

Ден на ученическото самоуправление

За поредна година на 9 май в СУ “Св. св. Кирил и Методий” се проведе Ден на ученическото самоуправление. В него се включиха  ученици от II до XII клас. Учениците имаха възможност да се запознаят отблизо със задълженията на директор, заместник-директори, педагогически специалисти и помощен персонал и да разберат от първо лице спецификата и отговорностите на съответната длъжност.

Учениците проявиха голям ентусиазъм и споделиха, че е било вълнуващо преживяване да заместват своите учители. 

Други

Прием и записване след основно образование в неспециализираните училища…

Уважаеми родители,
пред Вашите и нашите седмокласници стои важният и вълнуващ момент на кандидатстване след завършването на основно образование. За Ваше улеснение по-долу сме ви предоставили цялата информация свързана с кандидатстване и прием в VIII клас през учебната 2023/2024 г.

 1. Начин на кандидатстване:

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. се осъществява в периода от 05 юли 2023 г. до 07 юли 2023 г.

Приетите на първия етап ученици ще се обявят до 12 юли 2023 г., а записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране се осъществява в периода 13-17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 19 юли 2023 г., а записването за тези ученици е в периода 20-24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране е на 25 юли 2023 г.

Подаването на заявление за участие в трети етап на класиране е от 26 юли до 27 юли 2023 г., като приетите на това класиране ученици се обявяват на 31 юли 2023 г. и се записват на 01-02 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране е до 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране – 7-8 август 2023 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране – до 10 август 2023 г., а записването на класираните на този етап ученици в е периода 11-14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране – до 16 август 2023 г.

След 16 август 2023 г. се подават заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап на класирането.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://infopriem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането/.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, което е препоръчително при наличие на необходимата техника и Интернет, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да се получи бланка, която следва да бъде попълнена и подадена в един от следните центрове, при спазване на действащите към момента противоепидемични мерки:

Центрове за подаване на документи за участие в І – ІV етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/: 

Пловдив:

 • ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86
 • СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13
 • СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53
 • СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136
 • СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Ангел Кънчев”, ул. “Васил Левски” № 5

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

 • от 05.07 до 07.07.2022 г. – 08:00 до 18:00 часа
 • от 26.07 до 27.07.2022 г. – 08:00 до 18:00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидитстване. Учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика също имат право да кандидатстват, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. Единственото ограничение е за профилите „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.

В заявлението за участие в първи/трети/четвърти етап на класиране желанията трябва да подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания.

Работно време на комисиите – от 08.00 часа до 18.00 часа в каб. 109, ет. І

 III.    Необходими документи при записване:

 1. Заявление по образец на училището
 2. Свидетелство за завършено основно образование-оригинал
 3. Медицинско свидетелство (оригинал) – за кандидатстване в професионални паралелки

 IV.    Обявяване на свободни места след I, II, III и IV етап в сайта на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив:

 1. След І етап – 17.07.2023 г.
 2. След ІІ етап – 25.07.2023 г.
 3. След ІІІ етап – 04.08.2023 г.
 4. След IV етап – 16.08.2023 г.

 V.    Професионални паралелки в СУ “Св. св. Кирил и Методий”:

Рекламна графика. Професия: Дизайнер

 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Балообразуване:
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

Български танци. Професия: Танцьор

 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Балообразуване:
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Музика и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

Ако имате въпроси, можете да ни потърсите на:
email: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

телефон: 032/ 644-119

адрес: ул. “Явор” №31

Работно време: 09:00 ч. до 17:00 ч.

Други

Резултати от областния кръг на НС „Лаборатория за изкуство“

Уважаеми родители, ученици, колеги,

С много вдъхновение ученици от различни училища се включиха в областния кръг на Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“, чийто домакин бе СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

Резултатите на явилите се участници от IV клас може да видите тук.

Резултатите на явилите се участници от V клас може да видите тук.

Резултатите на явилите се участници от VI клас може да видите тук.

Резултатите на явилите се участници от VII клас може да видите тук.

Резултатите на явилите се участници от Х клас може да видите тук.

Други

Съобщение за родители във връзка с НВО – X…

Уважаеми родители, във връзка с предстоящите изпити от Национално външно оценяване в края на Х клас, както и според Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на Х клас през учебната 2022/2023 г., утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката, родители имат право да присъстват на процеса по разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.

 • Родителите  имат право да присъстват като наблюдатели. До трима определени до 10 дни преди изпитния ден представители на родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици от училището, в което се провежда националното външно оценяване, могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на учениците в сградата, при разпечатването на материалите, но нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
 • Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици, извършващи образователни услуги на ученици, и лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, като тези обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката
 • Родителите, желаещи да упражнят правото, подават заявление и декларация по чл. 125а, ал.2 от ПДУ до директора на училището до 02.05.2023 г. При заявяване на желание на повече от трима родители представителите на родителите се определят на лотариен принцип.

Изпитите от Националното външно оценяване в края на Х клас са, както следва:

 • по български език и литература – на 13 юни 2023 г. от 11:00 ч.
 • по математика – на 16 юни 2023 г. от 11:00 ч.
Други

Съобщение за родители във връзка с НВО – VII…

Уважаеми родители, във връзка с предстоящите изпити от Национално външно оценяване в края на VII клас, както и според Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2022/2023 г., утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката, родители имат право да присъстват на процеса по разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.

 • Родителите  имат право да присъстват като наблюдатели. До трима определени до 10 дни преди изпитния ден представители на родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици от училището, в което се провежда националното външно оценяване, могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на учениците в сградата, при разпечатването на материалите, но нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
 • Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици, извършващи образователни услуги на ученици, и лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, като тези обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката
 • Родителите, желаещи да упражнят правото, подават заявление и декларация по чл. 125а, ал.2 от ПДУ до директора на училището до 02.05.2023 г. При заявяване на желание на повече от трима родители представителите на родителите се определят на лотариен принцип.

Изпитите от Националното външно оценяване в края на VII клас са, както следва:

 • по български език и литература – на 13 юни 2023 г. от 09:00 ч.
 • по математика – на 16 юни 2023 г. от 09:00 ч.
Други

Достъп до родители на ДЗИ и ЗДИППК сесия май-юни

Уважаеми родители,
За учениците от випуск 2023 година на 19 май 2023 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 23 май 2023 г. ще се проведе задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май-юни 2023 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 02 май 2023 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити.
Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители или попечители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.
  Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 02 август 2023 година или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най-късно до 3 дни преди провеждане на изпита.
  Представителите на родителите имат ПРАВО:
  – да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата,
  – да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
  Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:
  – на достъп до изпитните материали,
  – на достъп до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
Други

Съобщение до родителите относно НВО IV клас

Уважаеми родители, във връзка с предстоящите изпити от Национално външно оценяване в края на IV клас, както и според Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на IV клас през учебната 2022/2023 г., утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката, родители имат право да присъстват на процеса по разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.

 • Родителите  имат право да присъстват като наблюдатели. До трима определени до 10 дни преди изпитния ден представители на родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици от училището, в което се провежда националното външно оценяване, могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на учениците в сградата, при разпечатването на материалите, но нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
 • Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици, извършващи образователни услуги на ученици, и лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, като тези обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката
 • Родителите, желаещи да упражнят правото, подават заявление и декларация по чл. 125а, ал.2 от ПДУ до директора на училището до 02.05.2023 г. При заявяване на желание на повече от трима родители представителите на родителите се определят на лотариен принцип.

Изпитите от Националното външно оценяване в края на IV клас са, както следва:

 • по български език и литература – на 29 май 2023 г. от 09:00 ч.
 • по математика – на 30 май 2023 г. от 09:00 ч.
Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Участие на зам.-директор учебна дейност и на двама педагогически специалисти в Национална конференция за цялостен подход в предучилищното и ранното училищно образование в Габрово –  27-28 април 2023 г. 

Други

Участие в състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни…

На 20.04.2023г. се проведе Общинският кръг на състезанието „Защита при бедствия,
пожари и извънредни ситуации“. Училището ни бе представено от отбор в състав:
Мирослав Диков, Боян Гаджев, Рангел Терекиев, Мариян Умурски от VII a клас и Дарин
Дончев от VII в клас. Участниците в състезанието демонстрираха много и различни умения
– решаваха тест, който включваше въпроси за действия при различни кризисни ситуации.
След това практически показаха умения за справяне при земетресения, наводнения,
оцеляване при радиационна заплаха и комплексни извънредни ситуации. С много
старание, упоритост и умения учениците завоюваха грамота за училището ни.

Други

Резултати от областен кръг на олимпиада по гражданско образование

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по гражданско образование за учебната 2022/2023 година вижте тук.

Други

Откриване на библиотеката

Приказна кула и дигитализирани кътове ще насърчават четенето сред най-малките и гимназистите в СУ „Св.св. Кирил и Методий“. По повод Деня на детската книга днес се откри официално новата училищна библиотека. Тук децата ще могат да почетат на спокойствие във вълшебната кула или в училището за магии „Хогуортс“ на Хари Потър. За по-големите са създадени кътове, оборудвани с необходимата техника, в които да могат да четат заглавия, които ги вълнуват. Библиотеката разполага и със специализирана литература за специалностите “Рекламна графика” и “Български танци”.

За днешното официално откриване най-малките бяха подготвили свои любими четиристишия, а членовете на Ученическия съвет обявиха резултата от акцията си за обогатяване на фонда. Те подариха събраните над 100 тома от инициативата “Прочети и подари книга на библиотеката”. Гости на събитието бяха служителите от Детския отдел на Народна библиотека “Иван Вазов”, с който планират бъдещи съвместни инициативи. Училищният библиотекар ще бъде Даниела Такова, която 20 години е работила в Немската читалня на НБ. Тя вече издаде първите читателски карти на най-нетърпеливите.

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

На 08.04.2023 и 09.04.2023 ще се проведе квалификационен курс „Монтесори педагогиката – възможности, предимства и предизвикателства“, организиран от Училище за професионално и продължаващо обучение към Нов български университет.

Продължителността на курса е 16 академични часа с лектор Ренета Венева – психолог, Монтесори терапевт.

Участници в курса са:

Севинч Терзиева- учител, начален етап на основното образование I-IV клас

Цветелина Черешарова – учител, начален етап на основното образование I-IV клас

Надя Ламбова – учител, начален етап на основното образование I-IV клас

Обучението ще се проведе в каб. 108 в СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив

Други

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Участие на директор и двама педагогически специалисти в VIII Регионална конференция на началните учители от област Пловдив „Училището-място за деца“  в  хотел „Аугуста“,   гр. Хисаря, хотел –  6-7 април 2023 г. 

Темата на конференцията е “Педагогически практики в начален етап за повишаване учебните постижения на учениците и резултатите от НВО IV клас“.

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

От 31 март до 02 април ще се проведе Монтесори уикенд под надслов „Изкуството да възпитаваме духа“, като част от вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите специалисти на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

В квалификацията ще се включат директорът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив и петима Монтесори преподаватели, които да споделят своя опит, вдъхновение и идеи за реализацията на обучението в Монтесори паралелките.

Други

Резултати от „Бързо, лесно, точно“

Уважаеми родители,

За 12-а година СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив беше домакин на уникалното математическо състезание „Бързо, лесно, точно“ за деца от подготвителните групи на детските учебни заведения. Повече от 160 деца се явиха на състезанието и се представиха повече от достойно.

На I място са децата с 50 т., на II място са децата с 49 т., на III място са децата с 48 т., а на IV място – 47 т.

Награждаването на отличниците, заели от I до IV място, ще се състои на 29.03.2023 г., сряда, от 18:00 ч. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

Резултатите може да видите тук.

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


Тема на обучението: Математиката и информационните технологии в проектнобазирано обучение

Място на провеждане: СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив, каб. 303

Период на провеждане: 26.04.2023 г. и 02.06.2023 г.

Време на провеждане:

26.04.2023 г. – от 12:30 до 19:30 ч. (8 академични часа)

02.06.2023 г. – от 14:30 до 21:30 ч. (8 академични часа)

Наименование на обучителната организация: Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“, лектор: проф. Старибратов

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 6


Във връзка с планираната квалификация на тема „Математиката и информационните технологии в проектно-базираното обучение“ на 05-06.04.2023 г. и невъзможността на ПУ „П. Хилендарски“ да осигури обучител, квалификацията ще се проведе на 26.04.2023 г. със следния график:

13:00 – 14:30 часа

14:45 – 16:15 часа

16:20 – 17:50 часа

18:00 – 19:30 часа

Общо: 8 академични часа


Тема на обучението: Математиката и информационните технологии в проектнобазирано обучение

Място на провеждане: СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив, каб. 312

Период на провеждане: 05.04.2023 г. и 06.04.2023 г.

Време на провеждане:

05.04.2023 г. – от 14:30 до 20:30 ч.

06.04.2023 г. – от 14:30 до 20:30 ч.

Наименование на обучителната организация: Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“, лектор: проф. Старибратов

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 6

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


Тема на обучението: Как да научим учениците да общуват и да работят в екип

Период на провеждане: поради форсмажорни обстоятелства квалификацията ще бъде проведена през м. юни 2023 г.

Наименование на обучителната организация: Център за опит и идеи „Салве“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 40

Други

Изложба на Римския стадион – Пловдив

Имаме удоволствието да Ви поканим на изложба с наградени рисунки от последните години на проведения ежегоден Национален пленер „Традиция, екология, творчество“, организиран от СУ „Свети свети Кирил и Методий“ под патронажа на МОН.

От днес до 31.03.2023 г. на Римския стадион в центъра на Пловдив можете да се насладите на работите на талантливите ученици от професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“ на СУ „Свети свети Кирил и Методий“.

Други

Ученически крос, посветен на Националния празник на България

На 2 март в чест на Националния празник на България се проведе ученически крос, в който взеха участие ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Събитието предизвика голям интерес и борбата за челните места беше оспорвана. Учениците бяха разделени на групи: I-II клас момичета и момчета, III-IV клас момичета и момчета, V-VII клас момичета и момчета и VIII – XII клас момичета и момчета. В организацията на събитието се включиха и ученици от ученическия съвет. Изказваме благодарност на Ерика Василева от IXа, която изработи плакат за събитието.

Призови места:

1.Ирен Мирчева – IIa

2.Дара Стоянова – Ia

3.Ася Дурева – IIa

1.Николай Манавски – IIб

2.Петко Димитров – IIб

3.Васил Ангелов – IIб

1.Десислава Димитрова – IIIa

2.Вероника Марохонка – IVa

3.Дарина Антонова – IIIа

1.Ивайло Митиков – IIIа

2.Дмитро Любченко – IIIб

3.Божидар Пейчев – IIIб

1.Десислава Виткова – V

2.Мариана Савова – Vб

3.Магдалена Попова – Vб

1.Никита Банков – Vб

2.Цветан Златанов – VIб

3.Момчил Митрев – VIб

1.Валентина Пешкина – VIII

2.Ани Дончева – IXб

3. Мария Иванова – VIIIв

3.Йоанна Караманска – IXб

1.Иван Дойчинов – IXб

2.Емилиян Иванов – VIIIб

3.Илиян Павлов – Xа

Меню