Автор: СУ "Свети свети Кирил и Методий"

Други

Прием след трето класиране в VIII клас за учебната…

Уважаеми родители,

Кампанията за прием в осми клас в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив след трето класиране за учебната 2021/2022 година започва на 02 август 2021 г. съгласно графика на МОН.

Свободните места за професия „Танцьор“, специалност „Български танци“ са 2 (две). Свободни места за професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“ няма.

При спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, кандидатстването ще става във фоайето на училището, според разпоредбите на министерството на здравеопазването. Носенето на лични предпазни средства е задължително, като се избягва струпване на хора, а повърхностите ще се дезинфекцират след всеки родител. 

Нужните документи за записване са:

 • попълнено заявление за кандидатстване по образец, което се предоставя на място в училище;
 • копие от медицинско свидетелство;
 • служебна бележка НВО;
 • свидетелство за основно образование;

Актуална информация с графика и датите за записване в Средно училище “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив може да намерите на сайта на училището www.ecoschoolplovdiv.bg или телефон 032/644119

Очакваме Ви!

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

Благодарим за помощта Ви и през тази седмица – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Информация за прием в I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Кампанията за записване на първокласници в СУ “Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив на първо класиране за учебната 2021/2022 година започва на 15 юни 2021 г. и продължава до 20 юни 2021 г. включително.

Работното време на комисията по прием е от 8,30 ч. до 18,00 часа във фоайето на училището. 

На 16.06.2020 г. и 18.06.2021 г. информация и записване ще има от 15:00 до 18:00 часа поради провеждане на изпити от Национално външно оценяване в VII и Х клас. 

При спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, записванията ще стават във фоайето на училището, според разпоредбите на министерството на здравеопазването. Носенето на лични предпазни средства е задължително, като се избягва струпване на хора, а повърхностите ще се дезинфекцират след всеки родител. 

Нужните документи за записване са:

 • попълнено заявление за записване по образец, което се генерира от системата за прием на място в училище;
 • копие от удостоверението за раждане на детето – за сверяване;
 • личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
 • удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за върналите се от чужбина деца).

Актуална информация с графика и датите за записване в Средно училище “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив може да намерите на сайта на училището www.ecoschoolplovdiv.bg

Очакваме Ви!

Други

Информация за учебния процес в периода 14-18.06.2021 г.

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че според заповед на министъра на образованието и науката на 16.06.2021 г. ще се проведе изпит от Национално външно оценяване по български език и литература, а на 18.06.2021 г. – по математика за учениците от VII и Х клас.

Тези дни са неучебни и неприсъствени за всички останали ученици.

По решение на Педагогическия съвет на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив 17.06.2021 г. е неучебен, но присъствен „Ден на таланта и спортен празник“. Класните ръководители ще Ви запознаят с програмата, предвидена за деня.

С пожелание нашите седмокласници да са спокойни, уверени в себе си и своите знания и да се представят достойно на изпитите,

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме само за един ученик, контактен на свой родител с положителна проба за COVID-19. Ученикът се обучава в електронна среда от разстояние.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Прием и записване след основно образование в неспециализираните училища…

Уважаеми родители,
пред Вашите и нашите седмокласници стои важният и вълнуващ момент на кандидатстване след завършването на основно образование. За Ваше улеснение по-долу сме ви предоставили цялата информация свързана с кандидатстване и прием в VIII клас през учебната 2021/2022 г.

 1. Начин на кандидатстване:

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. се осъществява в периода от 05 юли 2021 г. до 07 юли 2021 г.

Приетите на първия етап ученици ще се обявят до 13 юли 2021 г., а записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране се осъществява до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 20 юли 2021 г., а записването за тези ученици е до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране е на 23 юли 2021 г.

Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 юли до 27 юли 2021 г., като приетите на това класиране ученици се обявяват на 29 юли 2021 г. и се записват на 30 юли 2021 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането/.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, което е препоръчително при наличие на необходимата техника и Интернет, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да се получи бланка, която следва да бъде попълнена и подадена в един от следните центрове, при спазване на действащите към момента противоепидемични мерки:

Центрове за подаване на документи за участие в І – ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/: 

Пловдив:

 • ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86
 • СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13
 • СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53
 • СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136
 • СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Христо Ботев”, ул. “Цар Иван-Асен II” № 2

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

 • от 05.07 до 07.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа
 • от 26.07 до 27.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидитстване. Учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика също имат право да кандидатстват, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. Единственото ограничение е за профилите „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.

В заявлението за участие в първи/трети етап на класиране желанията трябва да подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания.

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 13 юли 2021 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.

Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 13 юли 2021 г., като подават следните документи:

 • заявление до директора
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия

Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, до 16 юли 2021 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2021 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на 29 юли 2021 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи на 30 юли 2021 г.

Незаетите места след ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 02 август 2021 г., а попълването им ще се осъществи до 10 септември 2021 г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.

 1. График за записване на приетите ученици в СУ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив:
 1. За записване на ученици на І етап на класиране и приемане на заявления за участие във ІІ етап на класиране – до 16.07.2021 г.
 2. За записване на ученици на ІІ етап на класиране – до 22.07.2021 г.
 3. За записване на ученици на ІІІ етап на класиране – 30.07. 2021 г.

Работно време на комисиите – от 08.00 часа до 18.00 часа в каб. 108, ет. І

 III.    Необходими документи при записване:

 1. Заявление по образец на училището
 2. Свидетелство за завършено основно образование-оригинал
 3. Медицинско свидетелство (оригинал) – за кандидатстване в професионални паралелки

 IV.    Обявяване на свободни места след I, II и III етап в сайта на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив:

 1. След І етап– до 13.07.2021 г.
 2. След ІІ етап– до 20.07.2021 г.
 3. След ІІІ етап– на 29.07.2021 г.

 V.    Професионални паралелки в СУ “Св. св. Кирил и Методий”:

Рекламна графика. Професия: Дизайнер

 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Балообразуване:
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

Български танци. Професия: Танцьор

 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Балообразуване:
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Музика и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

VI.   Допълнителна информация:

Ако имате въпроси, можете да ни потърсите на:
email: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

телефон: 032/ 644-119

адрес: ул. “Явор” №31

Работно време: 09:00 ч. до 17:00 ч.

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 07.06.2021 г. са налице данни за ученик от V а клас, контактен на родител с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми. Ученикът днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 07.06.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от V а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители!

С общи усилия, търпение и толерантност измина успешно първата седмица от новата учебна година. Във връзка със всички предприети противоепидемични мерки все още има въпроси, които взаимно се надявам, че през следващата седмица ще уточним. Благодаря за диалога и направените конструктивни предложения през тази седмица. За подобряване на организацията продължаваме да приемаме предложения на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

Удовлетворени сме и се радваме, че всички ученици идват с желание на училище и проявяват отговорност към учебния процес и към всички предприети противоепидемични мерки. През изминалата седмица не сме уведомени и не е констатиран случай на ученик с коронавирус. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и живи и здрави през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Възобновяване на учебния процес за всички ученици

Уважаеми родители и ученици,

Считано от 31.05.2021 г. (понеделник) се възобновява присъственият учебен процес за всички ученици.

Очакваме всички ученици от първи до единадесети клас в училищната сграда.

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

Благодарим за помощта Ви и през тази седмица – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Резултати от „Фолклорна плетеница“

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Публикуваме протокола с официалните резултати на танцовите възрастови групи от IV, VII XI-XII клас, участвали в областния кръг на националното състезания „Фолклорна плетеница“, проведен на 13.05.2021 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

С резултатите на съставите можете да се запознаете, като натиснете тук.

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 17.05.2021 г. са налице данни за ученик, контактен на свой близък с положителен тест за Covid-19. Ученикът е от V а клас. Към този момент не проявява никакви симптоми. От днес се обучава от разстояние в електронна среда.

Предприети мерки към дата 17.05.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от V а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска  на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Организация на учебния процес за 17-28.05.2021 г.

Уважаеми родители и ученици, 

Удовлетворени сме и се радваме, че всички ученици в присъствена форма идват с желание на училище и проявяват отговорност към учебния процес и към всички предприети противоепидемични мерки. Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив не е констатиран случай на ученик, педагогически специалист или друг служител с коронавирус. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

Напомняме Ви, че за периода 17.05.2021 г. – 28.05.2021 г. присъствено ще се обучават всички ученици от начален етап, както и тези от VI, VII, VIII, X и XI клас. Останалите ученици ще се обучават от разстояние в електронна среда. 

Обръщаме Ви внимание, че на 19.05.2021 г. и 21.05.2021 г. ще се проведат държавните зрелостни изпити и тези дни са неучебни за учениците I-XI клас. 

С пожелание за приятна почивка и за успешно представяне на ДЗИ на зрелостниците,

Таня Николова

Директор

Други

Изпращане на учениците от XII клас

За поредна година СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив изпраща своите абитуриенти. Зрелостниците от XII а и XII б клас за последен път чуха училищния звънец, развълнувано благодариха на своите учители, от които са научили много неща, но най-вече как да бъдат добри хора. Попътен вятър и успешна реализация в живота им пожела директорът на училището – госпожа Таня Николова. 

Дванадесетокласниците, завършващи “екоучилище на щастието”, ще напомнят за себе си, като подариха няколко зелени борчета, които бяха засадени в двора, и няколко къщички за птици. 

Зрелостниците бяха изпратени с музикални изпълнения и поздравени от мажоретния състав към училището. Танцови изпълнения имаше от четвъртокласниците, както и от своите съученици, изучаващи професия “Танцьор”, специалност “Български танци”. Накрая всички заедно се заловиха на общо хоро.

На добър час, момичета и момчета! 

Други

Информация за 11.05. – Патронен празник на СУ „Св.…Уважаеми ученици, родители, колеги,

На 11.05.2021 г. честваме Патронния празник на нашето училище. С решение на Педагогическия съвет денят е неучебен, но присъствен. Събитието ще се проведе при строго определен график и при спазване на всички противоепидемични мерки срещу COVID-19:

 • В 10:00 ч. на сцената на  площад “Стефан Стамболов” – изпълнение на народни танци от учениците от I-IV клас. 
 • Шествие на учениците от I-IV, VI, IX и XII клас, предвождани от мажоретния състав на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив от площад “Стефан Стамболов” до паметната плоча на Светите братя на ул. “Съборна”. 
 • Рецитал на учениците от VI и VII клас до паметната плоча на светите братя на ул. “Съборна”. 
 • От 11:30 ч. на Римски стадион ще се състои празничен концерт-спектакъл на ученици от професия “Танцьор”, специалност “Български танци”. Зрители на концерта ще са ученици от V и XI клас. 

Учители от начален етап събират учениците от I-IV клас до 08:30 часа в двора на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив и организирано се придвижват до сборния пункт – площад “Стефан Стамболов”. Връщането след концерта е по обратния път – до 13:30 ч. до сградата на училището, откъдето в посочения час учениците трябва да бъдат посрещнати от своите родители.

Тези родители, които искат да се включат в събитието, след обаждане до класния ръководител, могат да доведат децата си в 09:45 ч. на площад “Стефан Стамболов”.

Сборен пункт за учениците от VI, IX и XII клас – в 9:45 ч. на площад “Стефан Стамболов”.

Сборен пункт за учениците от V и XI клас – в 11:15 ч. на Римския стадион.

С пожелание за здраве и хубави дни,

Таня Николова
ДиректорДруги

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик. 

Един служител от педагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19 от 28.04.2021 г. Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Към момента служителят се лекува у дома и е под карантина, цялото му семейство също е под карантина. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

Напомняме Ви, че за периода 10-14.05.2021 г. в присъствена форма ще се обучават всички ученици от начален етап, както и учениците от V, VI, IX, XI и XII клас. 

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица, 

Таня Николова

Директор

Други

Национално състезание „Лаборатория за изкуство“

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Публикуваме списък с учениците, явили се на Областен кръг на Националното състезание „Лаборатория за изкуство“ и предложени за участие в национален кръг.

Натиснете тук, за да видите списъка (таблицата е обща, всеки клас е на отделен лист в таблицата).

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има един ученик с положителна проба за COVID-19. Ученикът е от IXа клас и се е обучавал от разстояние в електронна среда и не е присъствал на учебни занятия в училище.

Има един карантиниран ученик, контактен на свой близък с положителна проба за COVID-19. Ученикът е от V б клас. 

Един служител от педагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19. Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

 Напомняме ви, че сряда (05.052021 г.) и петък (07.05.2021 г.) са учебни дни и са присъствени за учениците от начален етап (I-IV клас), както и за учениците от V, IX и XII клас. За останалите учениците обучението ще се провежда от разстояние в електронна среда.

С пожелания за светли празници и ползотворна почивка,

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към 28.04.2021 година са налице данни за установен положителен случай на Covid-19 при един член на педагогическия персонал. РЗИ – Пловдив е информирана. Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Към момента служителят се лекува у дома и е под карантина, цялото му семейство също е под карантина. 

Предприети мерки към дата 28.04.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 27.04.2021 г. са налице данни от родител за ученик от V б клас, контактен на роднина с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми. Днес и вчера не е бил на училище.

Предприети мерки към дата 27.04.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от V б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

Измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има един карантиниран ученик, контактен на свой близък с положителна проба за COVID-19. Ученикът е от VIII б клас. 

Двама ученици са карантинирани заради положителна проба за COVID-19. 

Учениците са от IX а и IX б клас. Не са били в присъствена форма на обучение, а се обучават от разстояние в електронна среда. Няма нужда от извеждане в карантина на клас или паралелка.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица, в която очакваме учениците от V, IX и XII клас в училище.

Таня Николова

Директор

Други

Нашите учители са нашата сила!

Днес представяме нашия преподавател по немски език – Дарина Стоянова. 

Завършила е Приложна лингвистика с немски език в ПУ ,,Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив. 

От 2019 г. е част от екипа на СУ ,,Св. св Кирил и Методий” и работи с учениците от гимназиален етап. Тя казва, че всеки език е богатство и едно от нещата, които най-много харесва в тази професия, е възможността да научиш някого на нещо.

Други

Съобщение за ДЗИ

Уважаеми родители,
За учениците от випуск 2021 година на 19 май 2021 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по Български език и литература, а на 21 май 2021 г. ще се проведе втори държавен зрелостен изпит по избираем от учениците предмет.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май /юни 2021 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 02 май 2021 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити.
Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители или попечители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет. (ДЗИ, което ще се провежда на 21 май е по предмета Испански език)
  Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 02 май 2021 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най-късно до 3 дни преди провеждане на изпита.
  Представителите на родителите имат ПРАВО:
  – да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата,
  – да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
  Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:
  – на достъп до изпитните материали,
  до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
  Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, който ще провежда ДЗИ – сесия май-юни 2021 година.
  Бъдете здрави!
  Таня Николова
  Директор
Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 20.04.2021 г. са налице данни за ученик от VIII б клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми. Днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 20.04.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от VIII б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има един карантиниран ученик, контактен на свой близък с положителна проба за COVID-19. Ученикът е от VIII б клас. 

Един ученик е карантиниран заради положителна проба за COVID-19. Ученикът е от IX б клас и не е бил в присъствена форма на обучение, а се обучава от разстояние в електронна среда. Няма нужда от извеждане в карантина на клас или паралелка.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Меню