Автор: Цветан Карабов

Други

Днес станахме част от „Европейската седмица на програмирането“

💻⌨️🖱 Днес отбелязохме инициативата „Европейска седмица на програмирането“. Това е инициатива на ЕС за повишаване на мотивацията на учениците да изучават компютърни науки. Направихме забавни игри в направленията:
💾 Визуално/блоково програмиране;
🤖 Роботика;
Разбира се, за победителитe имаше награди. За повече информация, последвайте #codeweek

Други

Честит ден на учителя!

За нас, да сме учители, е отговорно и благородно призвание, защото благодарение на нашите усилия младите хора се превръщат в личности, започват самостоятелен живот с необходимите знания и чувство за гражданска отговорност. В стремежа си да бъдем пазители на традициите, ние съчетаваме и погледа към модерното и отворено общество. С радост носим професията си и се надяваме да продължим да го правим с гордо вдигнати глави!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

По случай празника, искаме да ви поздравим с този видеоклип, направен от нашия колега Васил Димитров.

Други

Обръщение на г-жа Николова по случай приключването на първата…

Уважаеми родители!

С общи усилия, търпение и толерантност измина успешно първата седмица от новата учебна година. Във връзка със всички предприети противоепидемични мерки все още има въпроси, които взаимно се надявам, че през следващата седмица ще уточним. Благодаря за диалога и направените конструктивни предложения през тази седмица. За подобряване на организацията продължаваме да приемаме предложения на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

Удовлетворени сме и се радваме, че всички ученици идват с желание на училище и проявяват отговорност към учебния процес и  към всички предприети противоепидемични мерки. През изминалата седмица не сме уведомени и не е констатиран случай на ученик с коронавирус. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и живи и здрави през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Вече сме част от кампанията „Дни на безопасността на…

Европейската мрежа на службите на пътна полиция Roadpol организира кампания, целяща да намали до 0 поне за един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия. В тази насока, ние се включваме в кампанията „Дни на безопастността на пътя“ в периода 16.09 – 22.09.20 г. с мото „Остани жив! Пази живота“. Като на 21.09., в голямото междучасие ще направим флашмоб с ученици от 5-ти клас, те ще изпишат цифрата нула при спазване на всички мерки за Ковид 19. Също така разпространяваме и информация която ни е подадена от организаторите.

Други

Начало и край на учебния ден, работно време на…

 1. Учебните занятия в СУ “Св. св. Кирил и Методий“ ще се провеждат в едносменен режим преди обед от 8:00 ч.( за V – XII клас)  и от 8:30 ч.( за I – IV клас).
 2. За учениците от I – VII клас се организира целодневна форма на обучение по желание на родителите. В I а, II a, III а клас – иновативни паралелки “Монтесори класна стая” в целодневната форма на обучение учебните часове по седмично разписание ще се редуват с дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси в смесен блок сутрин и следобед.
 3. За начало на учебния ден се определя 7.30 ч., а за край 18.30 ч. за дните от понеделник до петък включително, според дневното разписание на училището и целодневната организация на учебния ден. 
 4. Училището ще бъде отворено за посещение на външни лица от 7:30 ч. сутринта до 18:30 ч. вечерта.
 5. Заради предприетите противоепидемични мерки срещу Covid19 учениците ще бъдат допускани до сградата на училището не по-рано от 30 минути  преди началото на първия учебен час. 
Важно!

Откриване на учебната 2020/2021 г.

Днес открихме новата учебна година! Изправени пред сериозни предизвикателства, но усмихнати и с гордо вдигнати глави, гледаме в бъдещето с надежда и увереност, че заедно – учители, ученици и родители, ще се справим с всички проблеми. Пътят ни няма да е лек, но уповавайки се на изконния завет на хан Аспарух, обединени да устояваме на бурите, ще превъзмогнем несгодите и ще продължим напред! Пожелаваме на всички успешна нова учебна година!

Други

Прием и записване след основно образование в неспециализираните училища…

Уважаеми родители,
пред Вашите и нашите седмокласници стои важният и вълнуващ момент на кандидатстване след завършването на основно образование. За Ваше улеснение по-долу сме ви предоставили цялата информация свързана с кандидатстване и прием в VIII клас през учебната 2020/2021 г.

 1. Начин на кандидатстване:

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. се осъществява в периода от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г.

Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 24 юли до 27 юли 2020 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, което е препоръчително при наличие на необходимата техника и Интернет, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да се получи бланка, която следва да бъде попълнена и подадена в един от следните центрове, при спазване на действащите към момента противоепидемични мерки:

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/: 

Пловдив:

 • ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86
 • СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13
 • СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53
 • СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136
 • СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Петко Каравелов”, ул. “Асен Карастоянов” №16

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

 • І класиране: в работните дни от 03.07 до 07.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа
 • ІІІ класиране: в работните дни от 24.07 до 27.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидитстване. Учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика също имат право да кандидатстват, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. Единственото ограничение е за профилите „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.

В заявлението за участие в първи/трети етап на класиране желанията трябва да подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания.

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 13 юли 2020 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици

се записват в училището, в което са класирани до 16 юли 2020 г., като подават следните документи:

 • заявление до директора
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия

Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, от 14 юли до 16 юли 2020 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2020 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли 2020 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи до 30 юли 2020 г.

Незаетите места след ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 03 август 2020 г., а попълването им ще се осъществи до 10 септември 2020 г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.

 1. График за записване на приетите ученици в СУ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив:
 1. За записване на ученици на І етап на класиране и приемане на заявления за участие във ІІ етап на класиране – от 13 до 16.07.2020 г
 2. За записване на ученици на ІІ етап на класиране – от 20 до 23.07.2020 г.
 3. За записване на ученици на ІІІ етап на класиране – от 30 до 31.07. 2020 г.

Работно време на комисиите – от 08.00 часа до 18.00 часа в каб. 108, ет. І

 III.    Необходими документи при записване:

 1. Заявление по образец на училището
 2. Свидетелство за завършено основно образование-оригинал
 3. Медицинско свидетелство (оригинал) – за кандидатстване в професионални паралелки

 IV.    Обявяване на свободни места след I, II и III етап в сайта на СУ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив:

 1. След І етап– на 17.07.2020 г.
 2. След ІІ етап– на 24.07.2020 г.
 3. След ІІІ етап– на 01.08.2020 г.

 V.    Професионални паралелки в СУ “Св. св. Кирил и Методий”:

Рекламна графика. Професия: Дизайнер

 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Балообразуване:
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

Български танци. Професия: Танцьор

 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Балообразуване:
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Музика и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

VI.   Допълнителна информация:

Ако имате въпроси, можете да ни потърсите на:
email: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

телефон: 032/ 644-119

адрес: ул. “Явор” №31

Работно време: 09:00ч. до 17:00ч.

Монтесори класна стая Други

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Кампанията за записване на първокласници в СУ“Свети свети Кирил и Методий“ -Пловдив след първо класиране започва на 4 юни 2020г. и продължава до 9 юни 2020г. включително.

Работното време на комисията по прием е от 8,30 до 18,00 часа във фоайето на училището. На 03.06.2020г. информация и записване няма да има поради провеждане на държавен зрелостен изпит. 

При спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, записванията ще стават във фоайето на училището, според  разпоредбите на министерството на здравеопазването и главния санитарен инспектор. Носенето на маски е задължително, като се избягва струпване на хора, а повърхностите ще се дезинфекцират след всеки родител. Нужните документи за записване са:

 • попълнено заявление за записване по образец, което се генерира от системата за прием, на място в училище.
 • копие от удостоверението за раждане на детето –  за сверяване;
 • личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
 • удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група(за върналите се от чужбина деца).

Актуална информация с графика и датите за записване в Средно училище “Свети свети Кирил и Методий”, може да намерите на Интернет страницата на училището – ecoschoolplovdiv.bg.

Очакваме Ви!

Други

Полагане на изпит за проверка на способностите

 1. Във връзка с обявеното извънредно положение и определените срокове в V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година да се осъществи от класните ръководители Милена Симеонова и Боян Алексиев, онлайн проучване относно желанието на учениците от VII-те класове в СУ “Св. св. Кирили Методий” за участие в изпит за полагане на изпити за проверка на способностите (музика и/или физическо възпитание и спорт). За целта утвърдените със заповед № РД09-2152/ 27.08.2019г. на министъра на образованието и науката заявления за полагане на изпити за проверка на способностите в VII клас да бъдат изпратени на родителите на учениците от паралелките от VII клас чрез електронния дневник, използван в училището. 
 2. Чрез електронния дневник да бъде изпратено съобщение от класните ръководители до родителите на учениците от паралелките от VII клас, в отговор на което те трябва да дадат своето становище за участие на съответния ученик в изпит за проверка на способностите. В съобщението да бъде посочен краен срок за отговор – 27.05.2020г. Заявленията следва да бъдат попълнени и подписани от родител. Да бъдат сканирани ( при невъзможност –  снимани с телефон, като всички попълнени реквизити се виждат ясно) и изпратени обратно чрез електронния дневник на класния ръководител или на електронната поща на училището. За родители, които нямат възможност да разпечатат заявлението, да се уведомят, че бланки могат да се вземат от сградата на училището. Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита. Кодовете на изпитите, които се вписват  в заявлението са както следва: за музика – код 03, за физическо възпитание и спорт – код 06. В заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по музика  задължително се записва  „Музика – …………… /посочва се какъв инструмент или пеене/“.
Други

Съобщение за ДЗИ

Уважаеми родители,
За учениците от випуск 2020 година на 01 юни 2020 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по Български език и литература, а на 03 юни 2020 г. ще се проведе втори държавен зрелостен изпит по избираем от учениците предмет.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май /юни 2020 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 25 май 2020 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити.
Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители или попечители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет. ( ДЗИ, което ще се провежда на 3 юни е по предмета История и цивилизации)
  Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 25 май 2020 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най- късно до 3 дни преди провеждане на изпита.
  Представителите на родителите имат ПРАВО:
  да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата,
  да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
  Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:
  на достъп до изпитните материали,
  до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
  Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, който ще провежда ДЗИ – сесия май-юни 2020 година.
  Бъдете здрави!
  Таня Николова
  Директор

Декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Други

Съобщение относно схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко”

Уважаеми родители,
Схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко” са финансирани от Европейски фонд за гарантиране на земеделието и Държавен фонд Земеделие и са предназначени за ученици от I до IV клас. Участието на училището по тези проекти е доброволно и трудът, който полагаме за осъществяването им, е изцяло продиктуван от желанието ни да осигурим здравословно хранене на децата в училище.
Във връзка с обявеното извънредно положение и дистанционното обучение на децата има решение на Държавен фонд Земеделие, както вече Ви уведомихме, количествата продукти да бъдат предоставени еднократно за периода на двата месеца. Във връзка с многобройните запитвания, Ви уведомяваме за създадената от нас организация до настоящия момент:

 • Фирмата-доставчик по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко” е фирма “Рудес” ЕООД. Фирмата-доставчик, увери, че продуктите са поръчани на фирмата-производител. При създадената ситуация полагащите се количества трябва да се пакетират за всяко дете за периода 13 март – 13 май. На фирмата-производител е необходимо технологично време за пакетиране на определените количества. Имаме уверението на доставчика, че ще направи всичко възможно, количествата да бъдат доставени в най-бързи срокове, но нямат възможност това
  да се осъществи преди 30.04.2020г.
 • С цел спазване на противоепидемичните мерки и уважавайки Вашата лична ангажираност, след доставяне на храните, същият ден ще направим всичко възможно да бъдат разнесени по домовете. За живущите в район Западен продуктите ще бъдат разнесени от наши служители от непедагогическия персонал. За живущите извън този район и извън гр. Пловдив сме се свързали с Държавно горско стопанство – Смолян, които за този ден са ни обещали да ни предоставят четири автомобила, с които да разнесем продуктите по всички
  адреси. Искрено Ви моля и се надявам, че на адресите, които сте попълнили в декларациите, ще има човек, който да приеме продуктите. Предвид многобройните адреси и голямата територия, която трябва да обходят служителите ни за един ден, няма да имат възможност да изчакват или да се
  връщат повторно на адреса.
  Тези от Вас, които декларираха, че доброволно отказват получаването на продукти, ще извършат една добрина, тъй като полагащите им се продуктите ще бъдат предоставени на ученици от нашето училище в затруднено положение, включително и на тези ученици, за които учителите направихме благотворителната кампания и ги подкрепихме за Великденските празници. Учениците са идентифицирани от Вашите предложения или от предложенията на класните ръководители. За прозрачност на тази инициатива и същевременно запазване на личните данни, списъкът с учениците, които ще получат тези продукти, ще бъде предоставен на председателя на Обществения съвет.

Уверяваме Ви, че е създадена организация за извършване на доставките, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и допълнително ще Ви уведомим за датата на предстоящата доставка.
Благодарим за оказаното доверие!
Пазете се и бъдете здрави!
С уважение,
Таня Николова

Други

Организация на учебните дни от 13.04 до 16.04.

Уважаеми ученици,
Измина един месец с дистанционно обучение. Искрено съм горда с отговорността и желанието за учене, макар и в необичайни и в доста моменти по-трудни условия на всички ученици. Най-добре гражданската позиция се вижда в проявената отговорност и дисциплина в трудни дни. Благодаря Ви мили деца за Вашата достойна гражданска позиция!

Уважаеми родители,
Благодарим Ви за подкрепата, осъзнаваме колко усилия са нужни от Ваша страна, за да ни помагате в образователния процес и сме Ви признателни за високата оценка, която ни поставихте в проведената анкета.

За дните от 13 до 16 април 2020г. учениците ще се обучават по облекчен дистанционен режим, които ще включва теми по гражданско образование, спорт, изкуства и проектно базирани дейности, насочени към развитието на социални компетентности. Скъпи ученици, това е момента, когато тези от Вас, които са поизостанали с поставените им задачи или домашни, ще имат възможност да наваксат или да получат допълнителни консултации. 

 И все пак, за да имате и време за активен отдих и почивка, учебните часове ще започват в 9 часа и ще са с продължителност 30 минути за ученици V-XII клас и по 20 минути за ученици I-IV клас.

За учениците от начален етап класните ръководители са измислили интересни и забавни занимания от 9 часа и ще Ви очакват с нетърпение в класните Ви стаи.

За ученици V-IX клас и XI клас ще се провежда обучение съгласно променено седмично разписание в Школо за въпросния период, с което искрено се надяваме да Ви изненадаме и да направим щастливи дните Ви.

Учениците от X клас ще съчетават забавлението с обучението чрез дистанционно обучение по производствената практика по професията им.

Учениците от XII клас за периода 13-15 април ще се обучават по обичайното седмично разписание със всички учебни предмети. На 16 април от 9 до 11 часа ще имат подготовка за ДЗИ по БЕЛ.

С цел да е по-весело, забавно и много празнично организираме и няколко конкурса, в които Ви очакваме да се включите: 

“Колко е хубаво да сме заедно!” – покажете ни как прекарвате времето си, споделено със семейството, като ни изпратите снимки, текстове, рисунки или други творби.

“Почерпете ни виртуално! – празниците неизменно са свързани с вкусотии. “Почерпете” ни с вашите снимани кулинарни произведения.

“Най-красива великденска украса” – ако във вашето семейство отбелязвате Великден, споделете с нас красотата, която сте сътворили по повод празника.

Снимките, текстове, рисунки или други продукти за участие да се качват до 21.04.2020 г. в Потока на виртуалната класна стая за Час на класа (или в стаята на класа). Най-добрите участия ще бъдат споделени със света, като се качат в сайта и Фейсбук страницата на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив.

Желаем на всички Вас успех и весели Великденски празници! Бъдете здрави! Останете си вкъщи! Бъдете отговорни към Вас и към хората, които обичате!

С уважение,
Таня Николова
Директор

Други

Анкетна карта за дистанционното обучение в училище

Уважаеми родители,
Благодарим ви за непрестанната подкрепа! За нас е важно да предоставим най-качественото образование, на което сме способни през този период на извънредно положения, затова Ви молим да попълните тази анкетна карта за провеждащото се в момента дистанционно обучение на Вашето дете. Мнението и препоръките Ви са важни за нас, защото ни помагат да се развиваме и напасваме към нуждите на децата!
Попълненият формуляр не пази информация за име и анкетната карта е напълно анонимна.
Благодарим Ви предварително!

АНКЕТА: https://forms.gle/H6pRQTr16wXzCXbTA

Ръководството на СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Други

Безопасност в Интернет

Нестандартната образователна ситуация дава нова възможност да се развиват базовите дигитални компетентности у децата, като социалните умения и онлайн безопасността са съществен компонент от дигитално-медийната грамотност.

            Националният център за безопасен интернет Safenet.bg разработи 30-минутен видеофилм, базиран на поредица от кратки видео материали, посветени на различните рискове в интернет и начините за тяхното предотвратяване и реакция. Видеоклиповете са атрактивни и с ясни послания и инструкции. Те дават възможност да се включат като част от дистанционната работа с учениците в часа на класа или в други часове, както и да ги използват в комуникацията с родителите, за да привлекат вниманието им към участието на родителите в онлайн живота на децата нуждата от разговори по тези теми

          Видеофилмът се намира на адрес:  https://youtu.be/bQy-DM56_NM  

            Той  обединява серия от 14 кратки анимирани видеоклипа. Отделните видеоклипове също са достъпен и лесен за използване ресурс, който може да бъде намерен на сайта на Центъра за безопасен интернет: https://www.safenet.bg/bg/materiali#видео 
Предлагаме Ви да препоръчате на учителите от Вашето училище да проведат като минимум един час на класа, в който да използват видеоматериалите, за да обсъдят безопасността и отговорното поведение в интернет.

Други

Заявяване на желание за участие в Национално външно оценяване…

Във връзка с обявеното извънредно положение и определените срокове в т. 3 от заповед № РД-09-2152/ 27.08.2019г. на министъра на образованието и науката ще се осъществи от класните ръководители Милена Симеонова и Боян Алексиев, онлайн проучване относно желанието на учениците от VII-те класове в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за участие в изпит по желание по националното външно оценяване по чужд език. За целта утвърдените със заповед № РД-09-3198/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката заявления за полагане на изпит по НВО по чужд език в VII клас ще бъдат изпратени на родителите на учениците от VII клас чрез електронния дневник, използван в училището.
Чрез електронния дневник ще бъде изпратено съобщение от класните ръководители до родителите на учениците от VII клас, в отговор на което те трябва да дадат своето становище за участие на съответния ученик в националното външно оценяване по чужд език. В съобщението да бъде посочен краен срок за отговор – 06.04.2020г. Заявленията следва да бъдат попълнени и подписани от родител. Да бъдат сканирани( при невъзможност – снимани с телефон, като всички попълнени реквизити се виждат ясно) и изпратени обратно чрез електронния дневник на класния ръководител или на електронната поща на училището. Родители, които нямат възможност да разпечатат заявлението, могат да вземат бланки от сградата на училището.

Други

Заявяване на желание за участие в НВО Х клас…

 1. Във връзка с обявеното извънредно положение и определените срокове в т. 3 от заповед № РД09-2152/ 27.08.2019г. на министъра на образованието и науката ще се осъществи от класните ръководители Марина Нанкова и Алекс Марков, онлайн проучване относно желанието на учениците от X-те класове в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за участие в националното външно оценяване по английски език и/ или дигитални компетентности. За целта утвърдените със заповед № РД09-3199/ 27.12.2019г. на министъра на образованието и науката заявления за полагане на изпит по НВО по чужд език и за полагане на изпит по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в X клас ще бъдат изпратени на учениците от паралелките от X клас чрез електронния дневник, използван в училището.
 2. Чрез електронния дневник ще бъде изпратено съобщение от класните ръководители до родителите на учениците от паралелките от Х клас, в отговор на което те трябва да дадат своето становище за участие на съответния ученик в националното външно оценяване по английски език и/ или дигитални компетентности. В съобщението е посочен краен срок за отговор – 08.04.2020г.
Други

Онлайн консултации с психолога на училището

Уважаеми родители,

       Нормално е да се почувствате разтревожени от всичко, което чувате за заболяването коронавирус (COVID-19) в момента. Разбираемо е, ако и децата ви също се чувстват тревожни. На децата може да им е трудно да разберат какво виждат онлайн или по телевизията – или чуват от други хора – така че те могат да бъдат особено уязвими за чувства, като тревожност, стрес и тъга. Откритият и подкрепящ разговор с вашите деца може да им помогне да разберат ситуацията, да се справят и дори да помогнат на другите.

      Училищният психолог Н.Чаушева предоставя онлайн консултации, свързани с Вашите деца всеки делничен ден  от 09.00 до 17.00 ч.       При необходимост направете заявка на имейл :   n.chausheva@ecoschoolplovdiv.bg  или тел. 0888/ 062 069.

Други

Наградени фотографии и рисунки на ученици от СУ „Св.…

На 19 март 2020 година бяха обявени наградените рисунки и фотографии от XIII Национален конкурс „Водата – извор на живот“, гр. Бургас. Участниците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се представиха достойно в престижния конкурс. Михаела Тодева от VIIа клас, беше отличена с втора награда в раздел „Фотография“, първа възрастова група. Своята фотография тя е направила в клуб по интереси „Дигитална фотография и дизайн“ с ръководител Марина Нанкова.
Още две наши ученички получиха поощрения за своите рисунки от конкурса: Теодора Ушева от VIIб клас, с преподавател Марина Нанкова и Силвия Момчилова от IXа клас, с преподавател Венета Маринова.

Други

Препоръки и организация на учебните часове

Уважаеми ученици, скъпи родители!

Успешно премина първата седмица от дистанционното обучение поради наложилата се извънредна ситуация. Благодарим за Вашата подкрепа и съпричастност към образователния процес. Ръководството и учителите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ работихме и работим неуморно, за да създадем една спокойна среда на обучение от вкъщи. Затова отчитаме и обсъждаме всяка обратна връзка, която получаваме от Вас. Освен отговорност към учебния процес, трябва да се погрижим и за профилактика на здравето на всички, като въведем точни и ясни правила за престой пред електронното устройство и изпълнение на поставените задачи.

След като премине и днешния учебен ден, почивайте си събота и неделя, отдайте се на приятни занимания, четете заедно хубави книги, играйте на семейни игри. Съветваме Ви да не прекарвате много време пред телефоните и други електронни устройства, почивайте пълноценно и от понеделник Ви очакваме по-свежи, по-здрави и по-активни в дигиталните си класни стаи. 

От следващата седмица учебните часове за:

Начален етап – работата остава така, както е организирана от класните ръководители.

Прогимназиален и Гимназиален етап – V – XII клас ще бъдат със следната продължителност:

1час- 8:30- 9:00ч.

2час- 9:10- 9:40ч.

3час- 9:50- 10:20ч.

Голямо междучасие: 10.20ч. – 10.40 ч. 

4час- 10:40- 11:10ч.

5час- 11:20- 11:50ч.

6час- 12:00- 12:30ч.

7час- 12:40- 13:10ч.

Обедна почивка: 13.10 – 14.30ч.

Самоподготовка:

1час – 14:00 -14:30 ч.

2час – 14:40-15:10 ч.

3час – 15:20-15:50 ч.

А сега Ви желаем хубава вечер и приятен уикенд с любимите Ви хора!

Други

Учебният процес не спира със затварянето на класните стаи

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив благодари на classroomtech.bg за прекрасната статия!

„“В динамичната обстановка, в която светът е поставен, училището няма право да изоставя своята основна функция. Като едно от първите училища в Пловдив, използващи активно облачната платформа G Suite за образованието, СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, приема сериозно задължението си да образова учениците в сигурна и контролируема среда…..“ Прочетете цялата статия тук:
https://classroomtech.bg/учебният-процес-не-спира-в-су-кирил-и-методий

Други

Ново! Видео уроци в YouTube канала на училището

Скъпи ученици и родители,
За ваше удобство създадохме плейлист „Видео уроци за дистанционно обучение и работа в „Облака““ в YouTube канала на училището. В него ще намерите видеа с насоки за работа с електронна класна стая, облачни технологии и видео уроци по предмети. Съдържанието на плейлиста се обновява ежедневно, затова ако желаете да следите видео уроците, които качваме, моля абонирайте се за канала ни.

Бъдете здрави!

Вижте нашия YouTube канал тук!

Други

Съобщение

Уважаеми родители,

Благодарим Ви за съдействието и отзивчивостта през първия учебен ден в тази извънредна ситуация. Въпреки че беше неприсъствен ден, почти всички ученици се включиха активно в учебния процес и даже вече има изпълнени домашни.

За по-лесна адаптация на всички – и на ученици, и на учители, в училище е създадена организация, която да покрие нов учебен материал, и упражнения върху вече преподаван. Учениците ще получават различен вид задания, но оценките от тях няма да са официални, а ориентировъчни – на какво да се наблегне по време на домашния престой. 

Нов материал ще се преподава за облекчение на учениците и с оглед техните възможности. В противен случай, когато се върнем на училище, ще се струпват много нови уроци за кратък период от време.

Уважаеми родители, апелираме за Вашето съдействие! Моля, осигурете активността на Вашите деца и съвестното изпълнение на поставените им задачи. Учебните часове започват по утвърденото седмично разписание и дневен режим, но дори ние да полагаме максимални усилия, без тяхното участие учебният процес няма да е пълноценен.  

За да избегнем пренатоварването и постоянния престой пред устройство за работа, поставенитe задания са с удължен срок за изпълнение, а не само в рамките на деня. Заданията и материалите имат заложен срок, но тези ученици, които са възпрепятствани да направят упражненията си, ще имат срок до три дни след идването на училище да представят изпълнени заданията си.

При невъзможност ученик да се присъедини в дадена класна стая или видео разговор, нека пише имейл на своя преподавател или класен ръководител. Ще окажем максимално съдействие. Имайте предвид, че платформите може да бъдат пренатоварени и да се отварят бавно или да не се отварят на моменти, но материалите стоят в класрум. Учениците могат да изпълнят задачите си и в реално време или по-нататък – според своето натоварване и техническа обезпеченост.

За Ваше улеснение ще бъде изготвен и YouTube-канал с видео клипове – с  подробни насоки за работа с Google-приложенията. Каналът ще бъде споделен на сайта на училището – www.ecoschoolplovdiv.bg 

Бъдете здрави! 

Меню