Автор: СУ "Свети свети Кирил и Методий"

Други

Пролетна ваканция

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно заповед № РД09-1804 от 31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката дните в периода 01.04. – 10.04.2022 г. вкл. са обявени за пролетна ваканция за учениците от I до XI клас.

Пролетната ваканция за учениците от XII клас е в периода 07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. 

Учебният процес за всички ученици от I до XII клас на 11.04.2022 г., понеделник, ще бъде в присъствена форма и при спазване на утвърдения дневен режим и седмичното разписание за всяка паралелка. 

С пожелание за спокойни дни,

Таня Николова

Директор

Други

Резултати от „Фолклорна плетеница“

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Публикуваме протокола с официалните резултати на танцовите възрастови групи от IV, VII XI-XII клас, участвали в областния кръг на националното състезания „Фолклорна плетеница“, проведен на 24.03.2021 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

С резултатите на съставите можете да се запознаете, като натиснете тук.

Други

Напълно възстановяване на присъствения учебен процес от 29.03.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г. на министъра на здравеопазването считано от 29.03.2022 година, вторник, отпада изискването за изследване на ученици за COVID-19. Последното тестване на учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие, ще се осъществи в понеделник, на 28.03.2022 г.

Очакваме всички ученици, без значение дали за тях са подадени декларации за съгласие, да се обучават присъствено в училищната сграда на 29.03.2022 г., вторник.

Напомням, че тестването отпада, но не и изискването за спазване на всички противоепидемични мерки. Маските остават задължителни за всички ученици от начален етап в коридорите и общите помещения на училищната сграда. За всички останали – по-големи ученици, педагогически и непедагогически специалисти, маските са задължителни  за цялата територия на училището. 

Остава в сила и изискването за спазване на дистанция и редовно проветряване на помещенията. 

Благодаря на всички родители, които се включиха като доброволци при тестването на учениците. 

Вярвам, че с общи усилия ще успеем да осигурим максимално безопасна среда за учене на децата ни, защото най-добрата форма на учене е присъствената. 

С пожелание за здраве и спокойни дни,

Таня Николова

Директор

Други

Благовещение

Благовещение – един от най-светлите и вълнуващи християнски празници, отбелязваме на 25 март 2022 г.!  Ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив изработиха прекрасни тематични рисунки и се включиха в инициативата на Общински съвет по наркотични вещества под надслов „Благовещение, ден свързан с благодетелите, силата на семейството и християнския дух“.

Други

Национален пленер „Традиция, екология, творчество“ 02-05.05.2022 г.

През 2022 г. ще се проведе XXI Национален пленер „Традиция, екология, творчество“, който е включен в годишния календар на Министерството на образованието и науката и се провежда със съдействието на Регионално управление на образованието – Пловдив и на Община Пловдив. Домакин е СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив.

Статута на Националния пленер „Традиция, екология, творчество“ можете да видите тук.

Можете да се запознаете с програмата на пленера тук.

Заявка за участие можете да изтеглите тук.

Други

Най-дългата мартеница

За поредна година се проведе традиционната за СУ “Свети свети Кирил и Методий” инициатива “Да завържем училището ни с най-дългата мартеница!” 

В голямото междучасие на първия мартенски ден и при спазване на всички противоепидемични мерки учениците, техните преподаватели и кметът на район “Западен“ – г-н Димитър Колев, обединиха усилия заедно да създадат най-дългата мартеница, която да обиколи училищната сграда.

Всички участници вложиха усилията си, за да завържат своите мартенички една за друга. Спазването на традицията да се създаде най-дългата мартеница отново ни напомни, че обединявайки усилията си, всички заедно можем повече. 

Други

Учебен процес за периода 21-25.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването № РД01-211/16.02.2022 г. присъственият учебен процес се възстановява за учениците от I до XII клас, които притежават цифров сертификат за преболедуване, ваксинация или антитела или чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване – те ще се обучават присъствено за периода от 21.02.2022 г. (понеделник) до 25.02.2022 г. (петък) по утвърдения дневен режим и утвърденото седмично разписание за втория учебен срок.

Тестването на учениците ще се провежда в първия учебен час в понеделник – Час на класа.

Ангажираме се да Ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата.

Други

Учебен процес за периода 14-18.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката № РД09-2347/10.02.2022 г. присъственият учебен процес се преустановява за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас – те ще се обучават от разстояние в електронната среда  за периода от 14.02.2022 г. (понеделник) до 18.02.2022 г. (петък) чрез синхронно включване във виртуалните класни стаи и уроци в реално време по утвърдения дневен режим за ОРЕС и седмично разписание за втори учебен срок.

Учениците от I – IV клас, VII, X и XII клас ще се обучават присъствено в училище за периода 14.02.2022 г. (понеделник) – 18.02.2022 г. (петък) по утвърдения дневен режим и седмично разписание за втори учебен срок, като се тестват или носят валиден елемент на зеления сертификат. 

Ангажираме се да Ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата. 

Други

Учебен процес за периода 07-11.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед № РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив и съобщение на сайта на РУО – Пловдив присъственият учебен процес се възстановява за следните паралелки в училище:

Учениците от I – IV клас, V, VI, VIII, IX, XI клас ще се обучават присъствено в училище за периода 07.02.2022 г. (понеделник) – 11.02.2022 г. (петък) по утвърдения дневен режим и седмично разписание за втори учебен срок, като се тестват или носят валиден елемент на зеления сертификат. 

Ученици от останалите паралелки в VII, X и XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез синхронно включване във виртуалните класни стаи и уроци в реално време по утвърдения дневен режим за ОРЕС и седмично разписание за втори учебен срок. 

Ангажираме се да Ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата. 

Други

23 януари – Международен ден на ръкописното писмо/почерка

По случай 23 януари – Международен ден на ръкописното писмо/почерка учениците от VI и VII клас се обърнаха назад към завета на училищния патрон – Константин-Кирил Философ и неговата „Беседа против триезичниците”. Благодарение на делото му всички славяни получават правото да имат литургия на родния си език. 

Учениците от прогимназиален етап с усърдие създадоха ръкописни преписи на част от споменатата беседа и с още по-голямо старание ги оформиха саморъчно, украсявайки със заглавки или с други художествени детайли.

Учениците от XII клас от професия „Дизайнер”, специалност: „Рекламна графика” помогнаха на своите по-малки съученици, като направиха снимки на ръкописите и създадоха самия клип, с който да представят на широката публика техните творения. По този начин всички не само  се включиха в международната инициатива, но и почетоха завета на Свети Кирил, че трябва да ценим това, което имаме – своята азбука – и да се стремим тя да остане като вечна памет и за тези след нас. 

За да знаем!

За да помним!

За да ни има!

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 25.01.2022 г. са налице данни за един педагогически специалист, който е с положителна проба за COVID-19. Учителят днес не е присъствено на работа. Не е имал незащитен контакт с ученици и според РЗИ няма нужда от извеждане на паралелки или клас в карантина.

Предприети мерки към дата 25.01.2022 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година, публикувани на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 24.01.2022 г. са налице данни за двама ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Учениците са от II б и от IV б клас. Към този момент учениците не проявяват никакви симптоми. Днес не са на училище. 

Четирима ученици са с положителна проба за Covid-19.

Учениците са от I б, II б и VI в клас – не са били присъствено на училище тази седмица и според РЗИ няма нужда от извеждане на паралелки или клас в карантина.

Предприети мерки към дата 24.01.2022 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година, публикувани на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от I б, II б, IV б и VI в клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

За тази седмица в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има петима ученици с положителни тестове за COVID-19, както и единадесет ученици, карантинирани като контактни на лица с положителна проба за COVID-19. 

Една паралелка е изведена в карантина след предписания от РЗИ – Пловдив заради положителен тест на ученик и контакт на съучениците му с него. 

Двама педагогически специалисти са карантинирани заради положителни тестове за COVID-19. Единият не е бил на работа през тази учебна седмица, а другият не е имал необезопасен контакт с учениците и според РЗИ няма нужда от извеждане на паралелка или клас в карантина. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година. 

Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд, 

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 19.01.2022 г. са налице данни за шестима ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Учениците са от VI а, VII б, XI а и XII а клас. Към този момент учениците не проявяват никакви симптоми. Днес не са на училище. 

Двама ученици са с положителна проба за Covid-19.

Единият ученик е от VI а клас. Ученикът не е бил на училище тази седмица и според РЗИ няма нужда от извеждане на паралелки или клас в карантина.

Другият ученик е от XII а клас. Ученикът е бил на училище за последно в понеделник и при тестването сутринта резултатът му е бил негативен.

Предприети мерки към дата 19.01.2022 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година, публикувани на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от VI a, VII б, ХI a и ХII а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Карантиниране на IX a клас

Уважаеми родители, 

Днес, 17.01.2022 г. в IX а клас има случай на ученик с положителен PSR-тест за COVID-19.  Спазвайки Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемиологична обстановка незабавно, уведомихме РЗИ-Пловдив. От 17.01.2022 г. всички ученици, които са се обучавали присъствено в училище, са под карантина до 23.01.2022 г. включително.

Действията за карантинирането са съгласувани изцяло с РЗИ – Пловдив. Съгласно техните предписания родителите трябва да наблюдават своите деца за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно да уведомят личния лекар на ученика, ако забележат симптоматика.

При неспазване на карантината от страна на ученика  се налагат сериозни санкции и глоби на родителите. 

Към РЗИ – Пловдив е подаден списъкът на  учениците от IXa клас, които са под карантина с актуален адрес и телефон на родител.

Часовете продължават по утвърденото седмично разписание в електронна среда.

При необходимост не се колебайте да се свържете с нас на тел. 032/644 119.

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 17.01.2022 г. са налице данни за петима ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Учениците са от I а, II а, IV б клас. Към този момент учениците не проявяват никакви симптоми. Днес не са на училище. 

Един ученик е с положителна проба за Covid-19. Ученикът е от IX а клас. Ученикът е бил на училище тази седмица и според РЗИ има необходимост от извеждане на паралелката в карантина. Срокът на карантината е 17.01.2022 – 23.01.2022 г. включително.

Предприети мерки към дата 17.01.2022 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година, публикувани на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от I а, II а, IV б и IХ a клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 07.01.2022 г. са налице данни за един педагогически специалист с положителна проба за Covid-19. Педагогически специалист се тества в училище във вторник и резултатът му е отрицателен. След консултация с РЗИ НЯМА нужда от извеждане на паралелката, която е имала досег с педагогическия специалист, в карантина. Последният присъствен работен ден е бил 05.01.2022 г.

Предприети мерки към дата 07.01.2022 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерките за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на училищната сграда.
 • Лично информирани са учениците и родителите от IV а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 05.01.2022 г. са налице данни за двама педагогически специалисти с положителна проба за Covid-19. Единият педагогически специалист се тества в училище във вторник и резултатът му е отрицателен. След консултация с РЗИ НЯМА нужда от извеждане на паралелката, която е имала досег с педагогическия специалист, в карантина. Днес учителят не е на работа.

Другият педагогически специалист изобщо не е бил присъствено на работа в работните дни на 2022 г.

Предприети мерки към дата 05.01.2022 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерките за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на училищната сграда.
 • Лично информирани са учениците и родителите от II б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

Други

Коледна ваканция

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед №РД09-1804/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката дните от 24.12.2021 г. до 03.01.2022 г. /включително/ са неучебни и неприсъствени за всички ученици.

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 04.01.2022 г. /вторник/ с тестване на учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие.

Пожелаваме на Вас и Вашите семейства много здраве и щастливи мигове!

Светли празници!

Таня Николова

Директор

Други

Грамоти от „Рождество на Спасителя“

За поредна година Министерство на образованието и науката, РУО – Бургас, ЦПЛР – Бургас и Сливенска митрополия организираха Национален конкурс за православна поезия, проза и видео изпълнение на стих на тема “ Рождество на Спасителя“ – 2021 г.

И този година учениците от СУ “ Свети свети Кирил и Методий“- град Пловдив се включиха активно и се представиха повече от достойно. 

Поощрителна награда в категория „Проза“, възрастова група V-VII клас получи Елисавета Митрева от VII б клас.

Първо място в същата категория и възрастова група журито присъди на Дария Христева от VI а клас.

Пожелаваме на момичетата да бъдат все така вдъхновени, да търсят и намират доброто навсякъде около себе си. 

Други

Благотворителна кампания “Деца помагат на деца”

Благотворителна кампания “Деца помагат на деца” 

Тази година СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр.Пловдив, организира благотворителна кампания с помощта на ученици от VIII в клас, за да зарадва децата от ОУ “Отец Паисий” (I-VII клас), с. Песнопой. 

Кампанията стартира от 13.12.2021г. и продължава до 20.12.2021г. Всеки, който желае, може да се включи, като дари запазени, чисти дрехи и обувки, пакетирани храни (ориз, леща, макарони и др.), лакомства и коледни картички със специални пожелания, вдъхващи надежда и носещи топлина през Коледните празници. 

Нека тази кампания постави начало на чудесата, които ще сътворим заедно с учениците на  СУ “Св. св. Кирил и Методий”! 

Други

Награда от еко конкурс

На 06.12.2021 г. в Дом на културата „Борис Христов“ бяха връчени наградите в еко конкурса „Мисли зелено, събирай разделно“, организиран от Община Пловдив, Булекопак АД и Екопак България АД.

Далия Ангелова от XI а клас – професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“ с преподавател Марина Нанкова, спечели второ място и екшън камера във възрастова група VII – XII клас.

Над 300 ученици от град Пловдив участваха в оспорвана надпревара за 6 големи награди в двете възрастови групи и още няколко поощрения. Общо 70 деца от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив предадоха рисунки за конкурса, участвайки и в двете възрастови групи.

Други

Тестване ученици V-XII клас

Уважаеми родители, 

Присъственият учебен процес за всички ученици от V до XII клас, чиито родители са подали декларации за съгласие за тестване или са декларирали наличие на валиден сертификат, ще се възстанови от вторник, 07.12.2021 г. при процедура за еднократно тестване в седмицата.

Денят ще започне с провеждане на Час на класа, в рамките на който всички ученици, за които е подадено съгласие, ще се тестват в класната стая и при спазване на всички мерки за безопасност. 

Смятаме, че сме създали добра организация, така че децата да се чувстват спокойни и след тестването да протича нормален образователен процес.

Разчитаме и на Вас, че също ще обясните за процеса на тестването на децата. Препоръчваме Ви заедно с детето да изгледате приложеното клипче, изпратено от Министерство на образованието и науката. 

Повече информация може да получите от класните ръководители. 

Демонстрационен клип за използване на тестовете може да видите на линка:  https://drive.google.com/file/d/1SSLoHk9Ake3cKRqoIMMcWggx4tLMjkg1/view?usp=sharing

С пожелание за здраве,

Таня Николова

Директор

Меню