Автор: СУ "Свети свети Кирил и Методий"

Други

Възстановяване на присъствения учебен процес на 50 % от…

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със справка на РЗИ с изх. № 11-51/29.11.2021 г. и Указанията на министъра на здравеопазването присъственият учебен процес в Пловдив се възстановява за 50 % от паралелките в училище. 

Учениците от V а, V б, VII а, VII б, VIII а, VIII б, VIII в, XII а и XII б клас ще се обучават присъствено в училище за периода 01.12.2021 г. (сряда) – 07.12.2021 г. (вторник) по утвърдения дневен режим и седмично разписание, без да се налага да се тестват или да носят валидни цифрови сертификати. 

Ученици от останалите паралелки в VI, IX, X и XI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез синхронно включване във виртуалните класни стаи и уроци в реално време. 

За периода 08.12.2021 г. (сряда) – 14.12.2021 г. (вторник) ще има ротация и присъствено ще се обучават учениците от VI а, VI б, VI в, IX а, IX б, Х а, Х б, XI а и XI б клас – по утвърдения дневен режим и седмично разписание, без да се налага да се тестват или да носят валиден цифров сертификат. 

В посочения период учениците от V, VII, VIII и XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез синхронно включване във виртуалните класни стаи и уроци в реално време. 

Ангажираме се да Ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата. 

Таня Николова

Директор

Други

Наградени от конкурса „Аз обичам „Черно море“

По случай 31 октомври – Международния ден на Черно море, Община Несебър за поредна година организира конкурса „Аз обичам Черно море“. Целта е да се привлече вниманието на младите хора към красотата и опазването на крайбрежната зона.

За поредна година Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ – град Пловдив участва активно в различни области на конкурса, включвайки се и в литературната част, и в частта по изобразително изкуство.

Отличена в раздел „Поезия“ е Виктория Александрова от VI  а клас, а седмокласничните Ана-Мария Диндова и Моника Илиева са наградени за участие с прекрасните си творби в раздел “Изобразително изкуство”. 

Пожелаваме на ученичките още успехи занапред и да не спират да творят в името на доброто и красотата!

Други

Европейската седмица за намаляване на отпадъците

В духа на своето мото – “Екоучилище на щастието” СУ “Св. св. Кирил и Методий” отбеляза европейската седмица за намаляване на отпадъците – 20-28 ноември 2021 г.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е най-голямата кампания за повишаване на осведомеността относно предотвратяването на отпадъците в Европа. 

Учениците от прогимназиален етап обединиха усилия, за да припомнят на всички ни основни правила за грижа към природата. Използвайки и дигиталните си умения, те създадоха електронна книжка, която да представи значимостта на намаляването на отпадъците, повторната употреба и рециклирането на продукти.

Само съвместните усилия на обществото ще предпазят околната среда от различен тип замърсявания. 

Съветите на учениците може да разгледате в книжката: https://read.bookcreator.com/DVGYAdLGJAXgZ3LqVMMCMdmBUco2/ugTNzwz4SXOSBqC_-YCUZg

Други

Присъствен учебен процес за II а клас

Уважаеми родители, 

Присъственият учебен процес за всички ученици от II а клас, чиито родители са подали декларации за съгласие, ще се възстанови от вторник, 23.11.2021 г. 

С нетърпение очакваме децата в училище. Сигурна съм, че заедно с Вас ще се справим успешно в дух на търпение и толерантност – молим Ви да водите децата не по-рано от 08:00 ч. и не по-късно от 08:30 ч., поради това, че преди тестването на учениците трябва да има тестване на педагогическия и непедагогическия персонал.

Смятаме, че сме създали добра организация, така че децата да се чувстват спокойни и след тестването да протича нормален образователен процес. Разчитаме и на Вас, че също ще обясните за процеса на тестването на децата. Препоръчваме Ви заедно с детето да изгледате приложеното клипче, изпратено от Министерство на образованието и науката. 

Демонстрационен клип за използване на тестовете в Пловдив – https://www.youtube.com/watch?v=xev2c_oNzEc 

Всеки родител, който притежава валиден документ за ваксиниране или преболедуване в съответствие със заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и е съгласен да го предостави на училищния екип за проверка преди процеса на тестване, може да се включи като доброволец към екипите за тестване, след като подаде заявление по образец. 

Всички останали ученици, чиито родители не са подали декларации за съгласие, ще се обучават от разстояние в електронна среда в асинхронна форма, включваща поставяне на задачи във виртуалните класни стаи и срок за изпълнението им, както и текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Напомням Ви, че за да се обучава в присъствена форма ученик, трябва да бъде подадена декларация за съгласие за тестване или за преболедуване два дни предварително. 

С пожелание за здраве и спокойни дни,

Таня Николова

Директор

Други

Google референтно училище!

Нови осем училища в България се присъединиха към семейството на референтните училища на Google и СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив е едно от тях!

Заедно с Професионална гимназия по хранителни технологии и техника и ОУ “Яне Сандански” от гр. Пловдив; Частно средно езиково училище ЕСПА, 44 СУ “Неофит Бозвели” и Частно училище “Увекинд” в гр. София, както и СУ “Васил Левски” в гр. Ардино и ОУ “Христо Ботев” в гр. Ахелой ще творим за смислена промяна на българското образование.

„Референтно училище“ е сред най-престижните световни програми за учебни заведения на Google. Програмата е за организации, които доказано подобряват образователния процес чрез пълноценно използване на дигитални технологии.

В тези училища дигиталните технологии се използват по креативен и иновативен начин, който подобрява целия образователен процес и общуването между хората. Google референтните училища в България вече са десет, наред с Езикова гимназия „Иван Вазов“, Пловдив и Втора езикова гимназия „Томас Джеферсън“, София, а според Центъра за творческо обучение „още десет училища ще покрият критериите на Google в началото на 2022 г. и с тези успехи поставяме България на световната карта на иновациите при използване на дигитални технологии в образованието“, казва д-р Александър Ангелов, управител на организацията. Центърът е и единствен партньор на Google Cloud със специализация „образование“ в България.

„Искрено се възхищавам на постиженията на българските училища, които показват тяхното лидерство и талант в целия регион на Централна и Източна Европа. Радвам се, че първите нови референтни училища са в България и те ще прокарват пътя за тези в други страни“, заяви по този повод Беата Галас, ръководител на направление Образование за Централна и Източна Европа в Google. Всички референтни училища ще участват в световния форум Reference School Summit на 18 ноември, където ще обменят опит за иновации и постижения с техни колеги от десетки държави.

Други

Възстановяване на присъствен учебен процес от 16.11.2021 г.

Уважаеми родители, 

Присъственият учебен процес за всички ученици от начален етап, чиито родители са подали декларации за съгласие за тестване, ще се възстанови от вторник, 16.11.2021 г. 

С нетърпение очакваме децата в училище. Сигурна съм, че заедно с Вас ще се справим успешно в дух на търпение и толерантност – молим Ви да водите децата не по-рано от 08:00 ч. и не по-късно от 08:30 ч., поради това, че преди тестването на учениците трябва да има тестване на педагогическия и непедагогическия персонал.

Смятаме, че сме създали добра организация, така че децата да се чувстват спокойни и след тестването да протича нормален образователен процес. Разчитаме и на Вас, че също ще обясните за процеса на тестването на децата. Препоръчваме Ви заедно с детето да изгледате приложеното клипче, изпратено от Министерство на образованието и науката. 

Повече информация ще получите от класните ръководители на организираните от тях срещи с родители в понеделник, 15.11.2021 г.

Демонстрационен клип за използване на тестовете в Пловдив – https://www.youtube.com/watch?v=xev2c_oNzEc 

С пожелание за здраве и спокойни почивни дни,

Таня Николова

Директор

Други

Преустановяване на присъствен учебен процес от 28.10.2021 г.

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената актуална информация от РЗИ – Пловдив за 14-дневната заболеваемост в община Пловдив и съобщение от РУО – Пловдив, считано от 28.10.2021 г., четвъртък, се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Всички ученици на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез служебните си профили и ще присъстват в учебните часове чрез включване във виртуалните класни стаи и уроците в реално време.

Дневен режим на обучението от разстояние в електронна среда, както следва:

В графика за начален и прогимназиален етап са предвидени по-големи почивки между учебните часове, съобразявайки се с възрастовите особености на учениците, за да се предотврати претоварване на зрението на учениците от продължителния престой пред електронно устройство и да се даде възможност при необходимост за индивидуални разговори между преподавателя и ученика след учебния час.

При синхронно обучение от разстояние в електронна среда учебните часове включват:
Самоподготовка в синхронни учебни часове;
Занимания по интереси чрез проектно базирано обучение
Организиран отдих и спорт чрез леки изпълними в домашна среда упражнения, които учителят ще изпраща.

Таня Николова

Директор

Други

Обучение в периода 22.10.2021 – 04.11.2021 г.

Уважаеми родители,

Съгласно заповед № РД09-3596/20.2021 г. на министъра на образованието и науката 50% от учениците на всяко училище в община Пловдив трябва да се обучават от разстояние в електронна среда за периода 22.10.2021 г. – 04.11.2021 г.

Считано от 22.10.2021 г. (петък) до 28.10.2021 г. (четвъртък) формата на обучение на учениците от Vа; Vб; VIб; VIв; VIIIа; VIIIв; IXа; IXб; Xа; Xб; XIа; XIб клас ще бъде дневна в електронна среда от разстояние, а учениците да присъстват в учебните часове чрез включване във виртуалните класни стаи и уроците в реално време.

За посочения период останалите класове ще се обучават присъствено в училище при спазване на всички противоепидемични мерки.

VI а клас за 22.10.2021 г. се обучава от разстояние в електронна среда по предписание на РЗИ – Пловдив, а от понеделник, 25.10.2021 г. е в присъствена форма на обучение.

Считано от 29.10.2021 г. (петък) до 04.11.2021 г. (четвъртък) формата на обучение на учениците от Iа; Iб; IIa; IIб; IIIa; IVа; IVб; VIа; VIIa; VIIб; VIIIб; XIIа; XIIб клас ще бъде дневна в електронна среда от разстояние, а учениците да присъстват в учебните часове чрез включване във виртуалните класни стаи и уроците в реално време.

За посочения период останалите класове ще се обучават присъствено в училище при спазване на всички противоепидемични мерки.

Учениците в ОРЕС ще се обучават при следния дневен режим:

В графика за начален и прогимназиален етап са предвидени по-големи почивки между учебните часове, съобразявайки се с възрастовите особености на учениците, за да се предотврати претоварване на зрението на учениците от продължителния престой пред електронно устройство и да се даде възможност при необходимост за индивидуални разговори между преподавателя и ученика след учебния час.

При синхронно обучение от разстояние в електронна среда учебните часове включват:

 • Самоподготовка в синхронни учебни часове;
 • Занимания по интереси чрез проектно базирано обучение
 • Организиран отдих и спорт чрез леки изпълними в домашна среда упражнения, които учителят ще изпраща.

Искаме да Ви напомним, че обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно чрез взаимодействие в реално време между учениците и учителите през приложенията Google Classroom и Google Meet с включени камери и микрофони.

Насреща сме при възникнали въпроси.

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 20.10.2021 г. са налице данни за трима ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Ученикът е от X б клас. Към този момент ученикът не проявява никакви симптоми. Днес не е на училище. 

Трима ученици са с положителна проба за Covid-19. Учениците са от Х а и от ХI а клас. Учениците не са били на училище тази седмица и според РЗИ няма нужда от извеждане на паралелки или клас в карантина.

Предприети мерки към дата 20.10.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година, публикувани на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от Х a, Х б и ХI а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Милена Симеонова

заместник-директор учебна дейност

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 19.10.2021 г. са налице данни за трима ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Учениците са от V а, V б и от VII б клас. Към този момент учениците не проявяват никакви симптоми. Днес не са на училище. 

Един ученик е с положителна проба за Covid-19. Ученикът е от V б клас. Ученикът не е бил на училище тази седмица и според РЗИ няма нужда от извеждане на паралелки или клас в карантина.

Предприети мерки към дата 19.10.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година, публикувани на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от V a, V б и VII б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Милена Симеонова

заместник-директор учебна дейност

Други

Карантинирана паралелка

Уважаеми родители, 

В VI а клас има случай на ученик с положителен тест за COVID-19 и по предписание на РЗИ паралелката трябва да бъде карантинирана за срок от 10 дни, считано от последния ден, в който ученикът е бил контактен с останалите си съученици. 

Карантинирането на учениците от VI а клас като контактни лица е за периода 13.10.2021 г. – 22.10.2021 г.

През следващата седмица учениците ще се обучават от разстояние в електронна среда, като използват виртуалните класни стаи за съответния учебен предмет. 

Учебните часове ще са с продължителност 30 минути и ще са според следния дневен режим: 

Qytm66MGOiiZ8EcCnJM664UunTGZW9eVOu2GNpn5iyf5YYInjI6b27w4h9CccIsLQwJ3qjorLyMeE-3_3fletbYJCyngwAfaNBRrmAiDghfC14Jei_i58u3Nu9OMA6FXqUOm4A6v=s0

В графика са предвидени по-големи почивки между учебните часове, съобразявайки се с възрастовите особености на учениците, за да се предотврати претоварване на зрението от продължителния престой пред електронно устройство и да се даде възможност при необходимост за индивидуални разговори между преподавателя и ученика след учебния час.

Присъственият учебен процес ще се възстанови на 25.10.2021 година, (понеделник), при спазване на всички необходими противоепидемични мерки. Не забравяйте да осигурите маски (както и резервни такива) за своите деца.

Действията за карантинирането се съгласуват изцяло с РЗИ – Пловдив и дежурния епидемиолог. Съгласно техните предписания родителите трябва да наблюдават своите деца за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно да уведомят личния лекар на ученика, ако забележат симптоматика.

 Моля, обърнете внимание – само учениците са под карантина, не и родителите! Към РЗИ – Пловдив са подадени списъци на всички ученици с актуален адрес и телефон на родител.

Убедени сме, че заедно, с грижа, подкрепа и разбиране към учениците, ще се справим с тази трудна ситуация.

При необходимост не се колебайте да се свържете с нас на тел. 032/644 119.

Милена Симеонова

заместник-директор прогимназиален етап

Други

Европейска седмица на програмирането 2021

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 14:30 часа отбелязахме инициативата „Европейска седмица на програмирането 2021“. Това е инициатива на Европейския съюз за повишаване на мотивацията на учениците да изучават компютърни науки. Направихме забавни игри в направленията:

💾 Визуално/блоково програмиране;

🤖 Роботика.

Събитието предостави възможност на учениците да демонстрират своите знания и умения в областта на роботиката и блоковото програмиране чрез решаването на два проблема със средствата на дигиталните технологии. Учениците трябваше да създадат симетрично изображение чрез предварително определени команди и с помощта на предварително създаден динамичен аплет в GeoGebra. Също така трябваше да напишат програмен код, с който да се сортират различни геометрични фигури в съответните им папки.

Разбира се, за победителите имаше награди. За повече информация последвайте #codeweek.

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 13.10.2021 г. са налице данни за двама ученици, контактни на общ роднина с положителна проба за Covid-19. Учениците са от V а клас и от X а клас и са карантинирани от РЗИ като контактни лица, без да има нужда от извеждане на паралелките в карантина.

Предприети мерки към дата 13.10.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година, публикувани на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на училищната сграда.
 • Лично информирани са учениците и родителите от V а клас и от X а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има трима ученици с положителни тестове за COVID-19, както и седем ученици, карантинирани като контактни на лица с положителна проба за COVID-19. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година. 

Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

Други

Стенопис в СУ „Св. св. Кирил и Методий“

През изминалата седмица паралелно с атрактивните циркови артисти от Етиопия в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив  гостуваха и ученици от специалност „Стенопис“ от НХГ „Цанко Лавренов“ с ръководител Атанас Камешев. 

Тяхното присъствие не мина под музикален съпровод и танцови ритми, но беше под влияние на друг тип изкуство – изобразителното. 

Гостуването на младите художници ще остави дълготрайна следа в СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, защото фасадата до Монтесори-входа на училището беше изрисувана със специални спрейове и бои.

В синхрон с училищното мото – „Еко-училище на щастието“, талантите от Националната художествена гимназия създадоха специална стенописна композиция на екологична тематика. Двете части на изрисуваните пана акцентират върху значими проблеми, свързани с природата, върху които всички ние трябва да се замислим.

Реализирането на стенописа е по проект CULPEER 4 CHANGE на тема „Екология и защита на природата“.

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 04.10.2021 г. са налице данни за двама ученици с положителна проба за Covid-19. Учениците са от X а клас и са карантинирани от РЗИ, без да има нужда от извеждане на паралелката в карантина.

Предприети мерки към дата 04.10.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на училищната сграда.
 • Лично информирани са учениците и родителите от X а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има един ученик с положителен тест за COVID-19, както и петима ученици, карантинирани като контактни на лица с положителна проба за COVID-19. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд, 

Таня Николова

Директор

Други

Българи и етиопци танцуват в общ ритъм

Изкуството отново доказа, че може да обединява хора, нации и мечти – в това се убедиха учениците от професия “Танцьор” на пловдивското училище “Св. св. Кирил и Методий”, които имаха невероятния шанс да участват в уъркшоп с цирковите артисти от формация “Дебре Берхан”.

Учителят по хореография Боян Алексиев и част от неговите танцьори показаха на гостите си характерни стъпки за някои шопски танци, а след това магията на танца вплете африканския темперамент в българската ръченица, която изиграха заедно.

Двете групи споделиха характерни особености за културата, обичаите и танците си и всички се съгласиха колко допирни точки има между двата народа. 

Гостите от Етиопия преподадоха на българските си домакини характерни движения от различни райони в своята страна, които учениците от СУ “Св. св. Кирил и Методий” с усмивка и ентусиазъм заучиха.

Финалът беше повече от екзотичен – всички заедно повториха научените стъпки и движения от етиопските танци на фона на българска народна песен.

Цирковата трупа е в България заради Culpeer4Change – съвместен проект между Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (CuBuFoundation) и Община Пловдив, който има за цел да събира виртуално и реално младежи и преподаватели от Европа и т.нар. Глобален Юг, за да учат едни от други за проблемите и решенията в различните краища на света и за това как младите хора могат да бъдат главните действащи лица за онази трансформация, която не просто ще позволи постигането на заложеното в целите за устойчиво развитие на Програма 2030, но и ще гарантира онова мислене, което ще осигури добруването на бъдещите поколения и съхраняването на планетата. 

Цирк “Дебре Берхан” гостува на Пловдив в периода 26 септември – 9 октомври 2021г. с цирковото си представление „Имам мечта“, което цели да насърчи включването и равните възможности за момичетата във всички социални, културни и професионални дейности. 

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има двама ученици,  карантинирани като контактни на лица с положителна проба за COVID-19. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд, 

Таня Николова

Директор

Други

Нула жертви на пътя

И тази година Средно училище ,,Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив активно се включи в кампанията на ROADPOL – Дни на безопасността на пътя с флашмоб на ученици от V, VI,VII клас, които изписаха цифрата нула, като по този начин отбелязаха деня, посветен на „0“ жертви на пътя. Учениците демонстрираха умения за правилно управление на велосипед и пресичане на пешеходна пътека.

В часа на класа учениците се запознаха с видео материал за Европейския ден без загинали на пътя (проект EDWARD) и дадоха своето обещание да бъдат отговорни участници в движението и да спазват всички правила за безопасност.

Други

Откриване на новата 2021/2022 учебна година

С тържествени церемонии и при спазване на всички противоепидемични мерки беше открита новата 2021/2022 учебна година.

Таня Николова, директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив приветства новоприетите ученици и им пожела да мечтаят смело и да станат най-вече добри хора.

50 балона със специални послания, отправяни през годините от предишни випуски, полетяха в небето като символ на волните мечти и стремежи на нашите ученици.

По традиция първокласниците, петокласниците и осмокласниците прекрачиха прага на училището, подслаждайки се с традиционна питка с мед.

Церемонията беше специална за първокласниците, които получиха ключа на знанието от техните по-големи съученици, които им дадоха ценни насоки как се става добър ученик.

По традиция поздрав с танци отправиха и учениците с разширено изучаване на хореография и гимназистите от професия „Танцьор“, специалност „Български танци“.

Успешна и здрава учебна година за всички!

Други

Откриване на новата учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици, 

По стара българска традиция първият учебен ден е празник за всички – и за учениците, и техните семейства, и за учителите.

Българинът е закърмен с любов към словото и книгата – те са спасили и съхранили народа ни през вековете.

Затова сърдечно Ви каним на тържественото откриване на учебната 2021/2022 г. Нека всички заедно да чуем за 50-и път звънеца за откриване на учебната година в СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив.

На тържеството каним и нашите бивши учители, които искат да споделят този юбилеен празник.

Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година в СУ “Свети свети Кирил и Методий” – гр. Пловдив за учениците от I до VI клас ще се състои на 15.09.2021 г., сряда, от 10:00 ч. в училищния двор при спазване на всички противоепидемични мерки. 

От 12:00 ч., отново при спазване на всички противоепидемични мерки, ще се проведе тържеството за откриване на учебната година за учениците от VII до XII клас.

Други

Срещи с родители преди началото на учебната година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

За началото на учебната година ще се организират срещи с родители, в които ще Ви запознаем с организацията на дейностите за предстоящата 2021/2022 година.

При спазване на всички противоепидемични мерки и само с по един представител на ученик ще се проведат присъствени срещи с родители на ученици от начален и от прогимназиален етап, за да се раздадат безплатните учебници за съответния клас. 

Срещите с родители на учениците от IX до XII клас ще бъдат онлайн чрез приложението Google Meet и служебните профили на учениците – класните ръководители чрез съобщение в електронния дневник “Школо” ще Ви предоставят линк за достъп.

КласДатаЧасМясто
II а клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 2
II б клас10.09.2021 г. (петък)17:45 ч.каб. 110
III а клас10.09.2021 г. (петък)18:00 ч.каб. 111
VI а клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 210
VI б клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 209
VI в клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 216
VII а клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 201
VII б клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 205
III б клас13.09.2021 г. (понеделник)17:30 ч.каб. 108
IV a клас13.09.2021 г. (понеделник)17:45 ч.каб. 1
IV б клас13.09.2021 г. (понеделник)18:00 ч.каб. 109
I a клас – само за раздаване на учебници13.09.2021 г. (понеделник)17:30 ч.каб. 3
I б клас – само за раздаване на учебници13.09.2021 г. (понеделник)17:30 ч.каб. 112
IX a клас
IX б клас
X а клас
X б клас
XI а клас 
XI б клас 
XII а клас
XII б клас

13.09.2021 г. (понеделник)

18:00 ч.

Google Meet

Уважаеми родители, 

ако вече имате въпроси и желаете да ги зададете предварително, можете да се обърнете към нас на sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

Други

С велосипеди на училище

Основна цел и през новата учебна година на СУ “Свети свети Кирил и Методий” е да възпитава отговорни, мислещи и добри хора, които се грижат както за себе си, така и за природата. 

Поредната инициатива за възпитаване на екологично самосъзнание е осигуряването на паркинг за велосипеди. Така всички желаещи ученици и служители на училището могат да се включат в борбата за намаляване на вредните емисии във въздуха и опазвайки природата, да се погрижат и за физическата си форма. 

Наш съмишленик в изграждането на мотивирани еколози е фирма „Метал Ин” ООД – гр. Пловдив, които безвъзмездно ни предоставиха 2 стойки, на които могат да се паркират 12 велосипеда. Благодарим им за партньорството в общата цел – млади хора, загрижени за света около себе си.

При голям интерес СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив се ангажира да осигури още паркинг стойки – така всички, които желаят да идват на училище с велосипеди, ще могат да паркират спокойно и безопасно.

Други

Срещи с родители на ученици от I, V и…

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ!

На прага сме на една нова учебна година, изпълнена с  вяра, надежда и много очаквания за всички нас! Въпреки че сме поставени при необичайни условия за учебен процес, ще се постараем максимално Вашите деца, които от тази учебна година ще са и наши, да усетят духа на училищния живот.  

За да Ви запознаем с организация на дейностите за предстоящата учебна 2021/2022 г.,  организираме среща за родителите на новоприетите ученици.

Срещите ще се проведат на открито в училищния двор и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Уважаеми родители,  ако вече имате въпроси и желаете да ги зададете предварително, можете да се обърнете към нас на sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

Меню