Автор: СУ "Св. св. Кирил и Методий"

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик. 

Имаме един карантиниран ученик, контактен на свой близък с положителна проба за COVID-19. Ученикът е от VII б клас. 

Един педагогически специалист е карантиниран като контактен на свой близък с положителна проба за COVID-19. Колегата е бил последно на работа на 01.02.2021 г. и не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на клас или паралелка.

Един служител от педагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19. Водил е учебните часове от разстояние в електронна среда и не е имал присъствени часове в училище от м. ноември. Не се налага карантиниране на клас или паралелка.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 11.02.2021 г. са налице данни за ученик от VII б клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми. Днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 11.02.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от VII б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към 08.02.2021 година са налице данни за установен положителен случай на COVID-19 при един член на педагогическия персонал. РЗИ – Пловдив е информирана. 

Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Водил е учебните часове от разстояние в електронна среда и не е имал присъствени часове в училище.

Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Към момента служителят се лекува у дома и е под карантина, цялото му семейство също е под карантина. 

Предприети мерки към дата 08.02.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик. 

Имаме един карантиниран ученик, контактен на свой близък с положителна проба за COVID-19. Ученикът е от IV a клас. 

Двама педагогически специалисти са карантинирани като контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Били са последно на работа на 29.01.2021 г. 

Не се налага карантиниране на клас или паралелка. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете уведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 04.02.2021 г. са налице данни за учител от СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив, контактен на свой близък с положителен тест за Covid-19. 

Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Учителят ще води онлайн часовете на класовете, които се обучават от разстояние в електронна среда, а за присъствените часове в училище ще има заместник.

Предприети мерки към дата 04.02.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 01.02.2021 г. са налице данни за учител от СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив, контактен на свой близък с положителен тест за Covid-19. Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Учителят е и родител на ученик от IV а клас. Към този момент ученикът не проявява никакви симптоми. 

Предприети мерки към дата 01.02.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

Измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има един ученик от IV б клас и един служител от непедагогическия персонал с положителна проба за COVID-19. Ученикът не е бил на училище в последните 18 дни и не се налага карантиниране на клас. Служителят от непедагогическия персонал е нямал незащитен контакт със служители в училището.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за действие в условията на COVID-19. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете уведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 20.01.2021 г. са налице данни за ученик от IV б клас с положителен тест за Covid-19. Ученикът не е посещавал учебни занятия през последните 8 дни и не се налага карантиниране на класа.

Предприети мерки към дата 20.01.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от IV б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик. 

Имаме трима карантинирани ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Учениците са от V а, VI б и VII б клас. 

Един служител от педагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19. Бил е последно на работа на 06.01.2021 г. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Срокът на карантина на III б клас изтича днес, 15.01.2021 г., а от понеделник учениците от тази паралелка ще са в присъствена форма на обучение и учебният процес ще протича в училище.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 11.01.2021 г. са налице данни за трима ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Учениците са от V а, VI б и от VII б клас. Към този момент учениците не проявява никакви симптоми. Обучават се от разстояние в електронна среда.

Предприети мерки към дата 11.01.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 30.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 30.11.2020 г. за всички ученици от I до XII клас обучението е от разстояние в електронна среда, следвайки заповедите на министрите на образованието и науката и на здравеопазването.

Обучението на учениците ще се провежда синхронно по утвърдения дневен режим и седмично разписание. Всички учебни часове ще се реализират в сътоветни виртуални класни стаи – Google Classroom. 

Молим Ви за съдействие – да разговаряте вкъщи колко е важно учениците да спазват своите права и задължения по време на обучението от разстояние в електронна среда.

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки, за да се върнем по-скоро в училищната сграда. 

Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 27.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 27.11.2020 г. за всички ученици от I до IV клас обучението е присъствено, като се опитваме да осигурим максимално защитена среда и невзаимодействие между паралелките. 

Обучението на учениците ще се провежда присъствено, като сме се съобразили с процента отсъствия за днес на всички ученици от I до IV клас, който е под 15%, както и с желанието на родителите, изразено в проведената от нас анкета. 

За днес отсъстващите ученици от целия начален етап са 7,4 %, така че на този етап няма причина за извеждане на паралелките от I до IV клас в ОРЕС.

Периодично се провеждат инструктажи на учениците. Следи се стриктно за спазването на всички разписани противоепидемични мерки – използването на дезинфектанти и миенето на ръце, употребата на лични предпазни средства – маска или шлем.

Молим Ви отново за съдействие – да разговаряте вкъщи колко са важни тези действия за всеки един от нас. 

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки. Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 26.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 26.11.2020 г. за всички ученици от I до IV клас обучението е присъствено, като се опитваме да осигурим максимално защитена среда и невзаимодействие между паралелките. 

Обучението на учениците ще се провежда присъствено, като сме се съобразили с процента отсъствия за днес на всички ученици от I до IV клас, който е под 15%, както и с желанието на родителите, изразено в проведената от нас анкета. 

За днес отсъстващите ученици от целия начален етап са 7,6 %, така че на този етап няма причина за извеждане на паралелките от I до IV клас в ОРЕС.

Периодично се провеждат инструктажи на учениците. Следи се стриктно за спазването на всички разписани противоепидемични мерки – използването на дезинфектанти и миенето на ръце, употребата на лични предпазни средства – маска или шлем.

Молим Ви отново за съдействие – да разговаряте вкъщи колко са важни тези действия за всеки един от нас. 

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки. Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 25.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 25.11.2020 г. за всички ученици от I до IV клас обучението е присъствено, като се опитваме да осигурим максимално защитена среда и невзаимодействие между паралелките. 

Обучението на учениците ще се провежда присъствено, като сме се съобразили с процента отсъствия за днес на всички ученици от I до IV клас, който е под 15%, както и с желанието на родителите, изразено в проведената от нас анкета. 

За днес отсъстващите ученици от целия начален етап са 9,4 %, така че на този етап няма причина за извеждане на паралелките от I до IV клас в ОРЕС.

Периодично се провеждат инструктажи на учениците. Следи се стриктно за спазването на всички разписани противоепидемични мерки – използването на дезинфектанти и миенето на ръце, употребата на лични предпазни средства – маска или шлем.

Молим Ви отново за съдействие – да разговаряте вкъщи колко са важни тези действия за всеки един от нас. 

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки. Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 24.11.2020 г. са налице данни за един учител с положителна проба за Covid-19. Учителят е бил последно на 17.11.2020 г. на работа, така че няма нужда от извеждане на паралелки или класове в карантина.

С положителна проба за Covid-19 от 24.11.2020 г. са и двама работници от непедагогическия персонал (огняр и РПС), които нямат физически контакт с останалата част от персонала и няма нужда от карантиниране на персонал.

Предприети мерки към дата 24.11.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Други

Обучение от разстояние в електронна среда от 24.11. до…

Уважаеми ученици и родители!

Считано от 24.11.2020 г. (вторник) до 04.12.2020 г. (петък) обучението на учениците от V до XII клас ще се реализира от разстояние в електронна среда.

Обучението ще се провежда синхронно по утвърденото седмично разписание и утвърдения дневен режим на институцията. Продължителността на учебния час в прогимназиален етап е 30 минути, а в гимназиален етап – 40 минути и следва следния утвърден дневен режим: 

cpjPV1dDQH5kVy0QJok0TVZfX67joeMZ0KRGm4Z0xzko8HFi2rYMhRnV6tqUOpycZ-h8-DLjl4WI_qmzkHmU5rTxuhoziMxEUbvWBjrTJIHEOvPobSsv0nTZoQwzIjsEuAX-kSCq

Учебните часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците и се провеждат във виртуалните класни стаи в Google Classroom. Разговорите за учебни цели се осъществяват в приложението Google Meet.  По време на учебните часове всички ученици са длъжни да бъдат с прилично облекло и включени камери. 

Официален инструмент за комуникация между учители и ученици по време на обучението от разстояние в електронна среда освен Google Classroom е и електронният дневник – “Школо”. 

По време на обучението в електронна среда от разстояние се спазват всички права и задължения на ученици и педагогически специалисти. Отбелязват се закъснения и отсъствия, а оценяването се извършва съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

За улеснение на всички родители официален инструмент за комуникация със  служители от институцията с тях е електронният дневник – “Школо”. Всички родителски срещи се провеждат в Google Meet.

Уважаеми ученици и родители,

Искрено Ви молим и призоваваме да се спазват всички противоепидемични мерки, определени със заповед на здравния министър. Най-голямата ценност е животът и здравето на всички ни. Убедени сме, че спазването на мерките е отговорност към нас самите и загриженост към хората, които обичаме.

През изминалите месеци, от март до юни, заедно с Вас положихме усилия и повече грижа в образованието на нашите деца и създадохме един успешен модел на взаимодействие. Искрено Ви молим и този път да ни съдействате и да упражнявате нужния родителски контрол как Вашите деца изпълняват задълженията си на ученици – да влизат навреме в съответните виртуални класни стаи, да изпълняват задачите си за часа и такива, поставени за домашна или проектна работа. 

Убедени сме, че само с взаимни усилия и загриженост, учениците ще се справят успешно. 

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 24.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 24.11.2020 г. за всички ученици от I до IV клас обучението е присъствено, като се опитваме да осигурим максимално защитена среда и невзаимодействие между паралелките. 

Обучението на учениците ще се провежда присъствено, като сме се съобразили с процента отсъствия за днес на всички ученици от I до IV клас, който е под 15%, както и с желанието на родителите, изразено в проведената от нас анкета. 

За днес отсъстващите ученици от целия начален етап са 9,4 %, така че на този етап няма причина за извеждане на паралелките от I до IV клас в ОРЕС.

Периодично се провеждат инструктажи на учениците. Следи се стриктно за спазването на всички разписани противоепидемични мерки – използването на дезинфектанти и миенето на ръце, употребата на лични предпазни средства – маска или шлем.

Молим Ви отново за съдействие – да разговаряте вкъщи колко са важни тези действия за всеки един от нас. 

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки. Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 23.11.2020 г. са налице данни за двама ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Учениците са от IV б и от X б клас. Към този момент учениците не проявява никакви симптоми. Днес не са на училище. 

Един ученик е с положителна проба за Covid-19. Ученикът е от VI б клас и се обучава от разстояние в електронна среда, така че няма нужда от извеждане на паралелки или клас в карантина.

Предприети мерки към дата 23.11.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от IV б, VI б и X б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 23.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 23.11.2020 г. за всички ученици от I до V клас и от VIII до XII клас обучението е присъствено, като се опитваме да осигурим максимално защитена среда и невзаимодействие между паралелките. 

Обучението на учениците ще се провежда присъствено, като сме се съобразили с процента отсъствия за днес на всички ученици от I до V клас, който е под 15%, както и с желанието на родителите, изразено в проведената от нас анкета. 

За днес отсъстващите петокласници са 11%, а за всички ученици от I до V клас отсъстващите за днес са 8 %, така че на този етап няма причина за извеждане на паралелките от I до V клас в ОРЕС.

Периодично се провеждат инструктажи на учениците. Следи се стриктно за спазването на всички разписани противоепидемични мерки – използването на дезинфектанти и миенето на ръце, употребата на лични предпазни средства – маска или шлем.

Молим Ви отново за съдействие – да разговаряте вкъщи колко са важни тези действия за всеки един от нас. 

За 23.11.2020 г. учениците от VI до VII клас са в обучение от разстояние в електронна среда – учат синхронно във виртуални класни стаи (Google Classroom), използвайки служебните си профили в G Suite.

Знаем, че имате доверие на децата си, но ще се радваме периодично да провеждате контрол и да им напомняте, че при електронното обучение се пишат отсъствия и оценки. 

Препоръчваме да ограничите контактите и излизането на децата, за да можем по-бързо  да се върнем здрави в училищната сграда.

Уведомяваме Ви за епидемиологичната обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив: към настоящия момент нямаме болен ученик. Дванадесет ученици са карантинирани като контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. 

Един педагогически специалист, който не е в пряк контакт с учениците и е бил последно на работа на 06.11.2020 г., е карантиниран с положителна проба за COVID-19 от 11.11. до 24.11.2020 г. 

Един педагогически специалист, който последно е бил на работа на 13.11.2020 г., е карантиниран с положителна проба за COVD-19 от 19.11. до 28.11.2020 г.

Прилагаме и графика, по който ще се редуват класовете в присъствено и обучение от разстояние в електронна среда до края на календарната 2020 г. Графикът е приет от Педагогическия съвет и съгласуван с Обществения съвет към СУ “Св. св. Кирил и Методий”,  съобразен е с проучване за мнението на родителите.

За да запазим живота и здравето на всички ни, по решение на Педагогическия съвет, съобразявайки се със заповедта на министъра на образованието, е регламентирано носенето на маски в училище – можете да се запознаете със заповедта на директора, която е изпратена в електронния дневни “Школо”.

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки. Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 20.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 20.11.2020 г. за всички ученици от I до V клас обучението е присъствено, като се опитваме да осигурим максимално защитена среда и невзаимодействие между паралелките. 

Обучението на учениците се провежда присъствено, като сме се съобразили с процента отсъствия за днес на всички ученици от I до V клас, който е под 15%, както и с желанието на родителите, изразено в проведената от нас анкета. 

За днес отсъстващите петокласници са 8%, а за всички ученици от I до V клас отсъстващите за днес са 5,19 %, така че на този етап няма причина за извеждане на паралелките в ОРЕС.

Периодично се провеждат инструктажи на учениците. Следи се стриктно за спазването на всички разписани противоепидемични мерки – използването на дезинфектанти и миенето на ръце, употребата на лични предпазни средства – маска или шлем.

Молим Ви отново за съдействие – да разговаряте вкъщи колко са важни тези действия за всеки един от нас. 

За 20.11.2020 г. всички ученици от VI до XII клас са в обучение от разстояние в електронна среда – учат синхронно във виртуални класни стаи (Google Classroom), използвайки служебните си профили в G Suite.

Знаем, че имате доверие на децата си, но ще се радваме периодично да провеждате контрол и да им напомняте, че при електронното обучение се пишат отсъствия и оценки. 

Препоръчваме да ограничите контактите и излизането на децата, за да можем по-бързо  да се върнем здрави в училищната сграда.

Уведомяваме Ви за епидемиологичната обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив: към настоящия момент нямаме болен ученик. Дванадесет ученици са карантинирани като контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. 

Един педагогически специалист, който не е в пряк контакт с учениците и е бил последно на работа на 06.11.2020 г., е карантиниран с положителна проба за COVID-19. 

Един педагогически специалист, който е бил последно на работа на 11.11.2020 г., е карантиниран като контактен на положителен свой близък. 

Не се налага карантиниране на паралелка или клас.

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки. Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 19.11.2020 г. са налице данни за ученик от XI a клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми и днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 19.11.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от XI а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 19.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 19.11.2020 г. за всички ученици от I до V клас обучението е присъствено, като се опитваме да осигурим максимално защитена среда и невзаимодействие между паралелките. 

Обучението на учениците се провежда присъствено, като сме се съобразили с процента отсъствия за днес на всички ученици от I до V клас, който е под 15%, както и с желанието на родителите, изразено в проведената от нас анкета. 

За днес отсъстващите петокласници са 8%, а за всички ученици от I до V клас отсъстващите за днес са 5,21 %, така че на този етап няма причина за извеждане на паралелките в ОРЕС.

Периодично се провеждат инструктажи на учениците. Следи се стриктно за спазването на всички разписани противоепидемични мерки – използването на дезинфектанти и миенето на ръце, употребата на лични предпазни средства – маска или шлем.

Молим Ви отново за съдействие – да разговаряте вкъщи колко са важни тези действия за всеки един от нас. 

За 19.11.2020 г. всички ученици от VI до XII клас са в обучение от разстояние в електронна среда – учат синхронно във виртуални класни стаи (Google Classroom), използвайки служебните си профили в G Suite.

Знаем, че имате доверие на децата си, но ще се радваме периодично да провеждате контрол и да им напомняте, че при електронното обучение се пишат отсъствия и оценки. 

Препоръчваме да ограничите контактите и излизането на децата, за да можем по-бързо  да се върнем здрави в училищната сграда.

Уведомяваме Ви за епидемиологичната обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив: към настоящия момент нямаме болен ученик. Дванадесет ученици са карантинирани като контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. 

Един педагогически специалист, който не е в пряк контакт с учениците и е бил последно на работа на 06.11.2020 г., е карантиниран с положителна проба за COVID-19. 

Един педагогически специалист, който е бил последно на работа на 11.11.2020 г., е карантиниран като контактен на положителен свой близък. 

Не се налага карантиниране на паралелка или клас.

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки. Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 18.11.2020 г. са налице данни за ученици от V а клас, V б клас и XII б клас, контактни на роднини с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент учениците също не проявяват никакви симптоми. 

Предприети мерки към дата 18.11.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от V а клас, V б клас и XII б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 18.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 18.11.2020 г. за всички ученици от I до V клас обучението е присъствено, като се опитваме да осигурим максимално защитена среда и невзаимодействие между паралелките. 

Обучението на учениците се провежда присъствено, като сме се съобразили с процента отсъствия за днес на всички ученици от I до V клас, който е под 15%, както и с желанието на родителите, изразено в проведената от нас анкета. 

За днес отсъстващите петокласници са 8%, а за всички ученици от I до V клас отсъстващите за днес са 4,74%, така че на този етап няма причина за извеждане на паралелките в ОРЕС.

Периодично се провеждат инструктажи на учениците. Следи се стриктно за спазването на всички разписани противоепидемични мерки – използването на дезинфектанти и миенето на ръце, употребата на лични предпазни средства – маска или шлем.

Молим Ви отново за съдействие – да разговаряте вкъщи колко са важни тези действия за всеки един от нас. 

За 18.11.2020 г. всички ученици от VI до XII клас са в обучение от разстояние в електронна среда – учат синхронно във виртуални класни стаи (Google Classroom), използвайки служебните си профили в G Suite.

Знаем, че имате доверие на децата си, но ще се радваме периодично да провеждате контрол и да им напомняте, че при електронното обучение се пишат отсъствия и оценки. 

Препоръчваме да ограничите контактите и излизането на децата, за да можем по-бързо  да се върнем здрави в училищната сграда.

Уведомяваме Ви за епидемиологичната обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив: към настоящия момент нямаме болен ученик. Осем ученици са карантинирани като контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. 

Един педагогически специалист, който не е в пряк контакт с учениците и е бил последно на работа на 06.11.2020 г., е карантиниран с положителна проба за COVID-19. 

Един педагогически специалист, който е бил последно на работа на 11.11.2020 г., е карантиниран като контактен на положителен свой близък. 

Не се налага карантиниране на паралелка или клас.

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки. Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 17.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 17.11.2020 г. за всички ученици от I до V клас обучението е присъствено, като се опитваме да осигурим максимално защитена среда и невзаимодействие между паралелките. 

Обучението на учениците се провежда присъствено, като сме се съобразили с процента отсъствия за днес на всички ученици от I до V клас, който е под 15%, както и с желанието на родителите, изразено в проведената от нас анкета. 

За днес отсъстващите петокласници са 8%, а за всички ученици от I до V клас отсъстващите за днес са 5,18%, така че на този етап няма причина за извеждане на паралелките в ОРЕС.

Периодично се провеждат инструктажи на учениците. Следи се стриктно за спазването на всички разписани противоепидемични мерки – използването на дезинфектанти и миенето на ръце, употребата на лични предпазни средства – маска или шлем.

Молим Ви отново за съдействие – да разговаряте вкъщи колко са важни тези действия за всеки един от нас. 

За 17.11.2020 г. всички ученици от VI до XII клас са в обучение от разстояние в електронна среда – учат синхронно във виртуални класни стаи (Google Classroom), използвайки служебните си профили в G Suite.

Знаем, че имате доверие на децата си, но ще се радваме периодично да провеждате контрол и да им напомняте, че при електронното обучение се пишат отсъствия и оценки. 

Препоръчваме да ограничите контактите и излизането на децата, за да можем по-бързо  да се върнем здрави в училищната сграда.

Уведомяваме Ви за епидемиологичната обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив: към настоящия момент нямаме болен ученик. Девет ученици са карантинирани като контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. 

Един педагогически специалист, който не е в пряк контакт с учениците и е бил последно на работа на 06.11.2020 г., е карантиниран с положителна проба за COVID-19. 

Един педагогически специалист, който е бил последно на работа на 11.11.2020 г., е карантиниран като контактен на положителен свой близък. 

Не се налага карантиниране на паралелка или клас.

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки. Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Меню