Автор: СУ "Св. св. Кирил и Методий"

Други

Съобщение за организацията на учебния процес за 16.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

за 16.11.2020 г. за всички ученици от I до V клас обучението е присъствено, като се опитваме да осигурим максимално защитена среда и невзаимодействие между паралелките. 

Обучението на учениците се провежда присъствено, като сме се съобразили с процента отсъствия за периода 04-11.11.2020 г. на всички ученици от I до V клас, който е под 15%, както и с желанието на родителите, изразено в проведената от нас анкета. 

Родителите желаят децата им да учат присъствено в училище:

 • над 64 % от родителите на ученици от начален етап 
 • 53 % от родителите на ученици от V клас

Периодично се провеждат инструктажи на учениците. Следи се стриктно за спазването на всички разписани противоепидемични мерки – използването на дезинфектанти и миенето на ръце, употребата на лични предпазни средства – маска или шлем.

Молим Ви отново за съдействие – да разговаряте вкъщи колко са важни тези действия за всеки един от нас. 

За 16.11.2020 г. всички ученици от VI до XII клас са в обучение от разстояние в електронна среда – учат синхронно във виртуални класни стаи (Google Classroom), използвайки служебните си профили в G Suite.

Знаем, че имате доверие на децата си, но ще се радваме периодично да провеждате контрол и да им напомняте, че при електронното обучение се пишат отсъствия и оценки. 

Препоръчваме да ограничите контактите и излизането на децата, за да можем по-бързо  да се върнем здрави в училищната сграда.

Уведомяваме Ви за епидемиологичната обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив: към настоящия момент нямаме болен ученик. Девет ученици са карантинирани като контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Един педагогически специалист, който не е в пряк контакт с учениците и е бил последно на работа на 06.11.2020 г., е карантиниран с положителна проба за COVID-19, така че не се налага карантиниране на паралелка или клас.

Нека всички бъдем дисциплинирани и да спазваме всички противоепидемични мерки. Бъдете здрави! 

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик. 

Имаме девет карантинирани ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Учениците са от I a, II а, III а, III б, IV а, V а, V б, VII а и VII б клас. Един служител от непедагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19, както и един педагогически специалист, който е бил последно на работа на 06.11.2020 г.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 12.11.2020 г. са налице данни за ученик от III а клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми.  

Предприети мерки към дата 12.11.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от III а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 11.11.2020 г. са налице данни за ученик от IV а клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявяват никакви симптоми.

Предприети мерки към дата 11.11.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от IV а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от…

Уважаеми ученици и родители!

Считано от 11.10.2020 г. (сряда) до 22.11.2020 г. (неделя) обучението на учениците от VI до XII клас ще се реализира от разстояние в електронна среда.

Обучението ще се провежда синхронно по утвърденото седмично разписание и утвърдения дневен режим на институцията. Продължителността на учебния час е прогимназиален етап е 30 минути, а в гимназиален етап – 40 минути и следва следния утвърден дневен режим:

ЧасПрогимназиален етап Гимназиален етап
108:00 – 08:3008:00 – 08:40
208:50 – 09:2008:50 – 09:30
309:40 – 10:1009:40 – 10:20

голямо междучасиеголямо междучасие
410:50 – 11:2010:50 – 11:30
511:40 – 12:1011:40 – 12:20
612:30 – 13:0012:30 – 13:10
713:20 – 13:5013:20 -14:00 

 Учебните часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците и се провеждат във виртуалните класни стаи в Google Classroom. Разговорите за учебни цели се осъществяват в приложението Google Meet.  По време на учебните часове всички ученици са длъжни да бъдат с прилично облекло и включени камери. 

Официален инструмент за комуникация между учители и ученици по време на обучението в електронна среда от разстояние освен Google Classroom е и електронният дневник – “Школо”. 

По време на обучението в електронна среда от разстояние се спазват всички права и задължения на ученици и педагогически специалисти. Отбелязват се закъснения и отсъствия, а оценяването се извършва съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

За улеснение на всички родители официален инструмент за комуникация със  служители от институцията с тях е електронният дневник – “Школо”. Всички родителски срещи се провеждат в Google Meet.

Уважаеми ученици и родители,

Искрено Ви молим и призоваваме да се спазват всички противоепидемични мерки, определени със заповед на здравния министър. Най-голямата ценност е животът и здравето на всички ни. Убедени сме, че спазването на мерките е отговорност към нас самите и загриженост към хората, които обичаме.

През изминалите месеци, от март до юни, заедно с Вас положихме усилия и повече грижа в образованието на нашите деца и създадохме един успешен модел на взаимодействие. Искрено Ви молим и този път да ни съдействате и да упражнявате нужния родителски контрол как Вашите деца изпълняват задълженията си на ученици – да влизат навреме в съответните виртуални класни стаи, да изпълняват задачите си за часа и такива, поставени за домашна или проектна работа. Убедени сме, че само с взаимни усилия и загриженост, учениците ще се справят успешно. 

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 10.11.2020 г. са налице данни за ученик от I а клас и ученик от III б клас, контактни на близки с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент учениците също не проявяват никакви симптоми.

Предприети мерки към дата 10.11.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от I а и III б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 09.11.2020 г. са налице данни за двама ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Учениците са от V б и от VII а клас. Към този момент учениците не проявява никакви симптоми. Днес не са на училище. 

Предприети мерки към дата 09.11.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от V б и VII а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме седем ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Учениците са от I а, IV б, V а, V б, V в и VII б клас.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Есенна ваканция

Уважаеми родители и ученици,

в периода 30.10. – 02.11.2020 г. няма да има учебни занятия поради Есенна ваканция. Желаем ви здраве и настойчиво ви молим да спазвате всички противоепидемични мерки. 

Седмична информация за епидемиологичната обстановка:

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив има четирима ученици в карантина като контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Само едно от децата е в карантина от днес – ученик от IV б клас.

Други

Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от…

Уважаеми ученици и родители!

Считано от 29.10.2020 г. (четвъртък) до 12.11.2020 г. (четвъртък) обучението на учениците от VIII до XII клас ще се реализира от разстояние в електронна среда.

Обучението ще се провежда синхронно по утвърденото седмично разписание и утвърдения дневен режим на институцията. Продължителността на учебния час е 40 минути. Учебните часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците и се провеждат във виртуалните класни стаи в Google Classroom. Разговорите за учебни цели се осъществяват в приложението Google Meet.  По време на учебните часове всички ученици са длъжни да бъдат с прилично облекло и включени камери. 

Официален инструмент за комуникация между учители и ученици по време на обучението в електронна среда от разстояние освен Google Classroom е и електронният дневник – “Школо”. 

По време на обучението в електронна среда от разстояние се спазват всички права и задължения на ученици и педагогически специалисти. Отбелязват се закъснения и отсъствия, а оценяването се извършва съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

За улеснение на всички родители официален инструмент за комуникация със  служители от институцията с тях е електронният дневник – “Школо”. Всички родителски срещи се провеждат в Google Meet.

Уважаеми ученици и родители,

Искрено Ви молим и призоваваме да се спазват всички противоепидемични мерки, определени със заповед на здравния министър. Най-голямата ценност е животът и здравето на всички ни. Убедени сме, че спазването на мерките е отговорност към нас самите и загриженост към хората, които обичаме.

През изминалите месеци, от март до юни, заедно с Вас положихме усилия и повече грижа в образованието на нашите деца и създадохме един успешен модел на взаимодействие. Искрено Ви молим и този път да ни съдействате и да упражнявате нужния родителски контрол как Вашите деца изпълняват задълженията си на ученици – да влизат навреме в съответните виртуални класни стаи, да изпълняват задачите си за часа и такива, поставени за домашна или проектна работа. Убедени сме, че само с взаимни усилия и загриженост, учениците ще се справят успешно. 

Други

Седмичен бюлетин във връзка с COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме трима ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Средната обща заболеваемост за седмицата е 8,85%.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 21.10.2020 г. са налице данни за ученик от V в клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми и днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 21.10.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от VII а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 19.10.2020 г. са налице данни за ученик от VII a клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми. Днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 19.10.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от VII а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин във връзка с COVID-19

Уважаеми родители,

Благодарим за помощта Ви и през тази седмица – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Продължаваме да приемаме предложения за създадената организация на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Няма и нови контактни на хора с положителен тест за COVID-19.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

16.10.2020 г.

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Продължаваме да приемаме предложения за създадената организация на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме само за един ученик, контактен на свой родител с положителна проба за COVID-19.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19, в СУ…

Уважаеми родители, 

На 08.10.2020 г. в 17:20 ч. в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, постъпи информация за  родител с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Родителят е на ученик от IX б клас.

Към настоящия момент смятаме, че няма основание за паника. Ученикът не е болен, но по разписание на РЗИ е карантиниран като контактно лице.

Предприети мерки към дата 08.10.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

Моля, свържете се с нас при промяна на здравословното състояние на Вашето дете. 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете. 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на тел. 032 644 119. 

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Продължаваме да приемаме предложения за създадената организация на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме само за един ученик, контактен на свой родител с положителна проба за COVID-19.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 29.09.2020 г. са налице данни от родител за ученик от V в клас, контактен на родител с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми. Ученикът днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 29.09.2020 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от V в клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

При въпроси – свържете се с нас по имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg .

Таня Николова

Директор

Други

Седмично съобщение за липсата на COVID-19 в училище

Уважаеми родители,

 В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че за периода от 21.09.2020 г. до 25.09.2020 г. в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив не са констатирани потвърдени случаи на COVID-19 или на карантинирани учители, ученици или служители.

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

Други

Ден на спорта

На 25.09. отбелязваме европейския ден на спорта в СУ.” Св. Св . Кирил и Методий”, като в двигателна активност се включиха 220 ученика от начален и прогимназиален етап.

Всички заедно изпълниха упражнения за разгряване.За най-малките организирахме станционни комбинации в които да покажат своите физически възможности.

Децата от прогиманзиален етап премериха сили в играта народна топка, а победители бяха всички, защото най-важното е учениците да имат движение.

Други

„Остани жив! Пази живота!“

Днес учениците от Vа, б, в клас, взеха активно участие в кампанията на европейската мрежа на службите на пътна полиция- ROADPOL: „Дни на безопасността на пътя“ -16.09-22.09.2020г. Под мотото „Остани жив! Пази живота!“. Отбелязването на Деня без загинали на пътя се осъществи като учениците направиха флашмоб и изписаха цифрата нула, който е символ на инициативата. След това се запознаха с площадката по БДП в двора на училището и безопасно пресякоха на обозначените за това пешеходни пътеки.

Други

Новата учебна година започна!

Днес открихме новата учебна година! Изправени пред сериозни предизвикателства, но усмихнати и с гордо вдигнати глави, гледаме в бъдещето с надежда и увереност, че заедно – учители, ученици и родители, ще се справим с всички проблеми. Пътят ни няма да е лек, но уповавайки се на изконния завет на хан Аспарух, обединени да устояваме на бурите, ще превъзмогнем несгодите и ще продължим напред! Пожелаваме на всички успешна нова учебна година!

Други

Откриване на учебната година

Уважаеми учители, ученици и родители,

15 септември винаги е бил специален ден в българската традиция. Първият учебен ден е символ на ново начало и нови надежди, следваща стъпка към осъществяването на мечтите ни. Ден, изпълнен с много емоционални срещи с учители и съученици. Ден за вяра в бъдещето. 

Уверена съм, че дори в условията на пандемия, не би трябвало да се отнеме от нас този празник. Официално откриване на учебната година ще има за всички ученици от I до XII клас при спазване на всички противоепидемични мерки и по следния сценарий:

 • Откриването ще се проведе в двора на училището. Влизането става през входа на двора и при спазване на дистанция.
 • Учениците и родителите заемат обозначените за тях места. 
 • Напомням, че носенето на лични предпазни средства (маска или шлем) е задължително във всички общи закрити части на учебната сграда (преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, столова /освен при хранене/). 
 • За да няма струпване на големи групи хора, не се допуска влизането на родители в сградата на училището за наблюдаване на първия учебен час. 

Уважаеми ученици и родители, каним Ви на тържествено откриване на учебната година. 

 • За учениците от I, V и VIII клас откриването на учебната година ще е от 9:00 часа.
 • За учениците от II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII клас откриването на учебната година ще е от 11:30 часа.

Уверена съм, че всички заедно с търпение и толерантност ще се справил с предизвикателствата на новата учебна година.

С пожелание тя да бъде здрава и успешна,

Таня Николова,

Директор

Други

ЧРД Мария Монтесори!

Днес, 31. 08.2020 се навършват 150 години от рождението на Мария Монтесори, първата жена лекар в Италия, педагог и реформатор. През 1904 година създава основите на собствена педагогика, а след 3 години по – късно открива първият Дом на детето. Постепенно започва да развива своето учение и популяризира своята методика, която  започва бързо да печели последователи и привърженици от цял свят.

Ние от средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, първото общинско училище в Пловдив въвело метода на Монтесори в начален етап, с гордост приемаме мисията на Монтесори и честваме годишнината с учажение и ви поздравяваме с кратки мисли и сентеции от Мария Монтесори:

1. Децата се учат от това, което ги заобикаля.

2. Ако едно дете често е критикувано, то се учи да съди.

3. Ако едно дете често е хвалено – то се научава да цени себе и и другите.

4. Ако детето ви расте във враждебна среда – то се учи да се бори.

5. Ако сте честни с детето си – то ще израсне честен човек.

6. Ако едно дете често бива осмивано – то ще израсне срамежливо и свито.

7. Ако едно дете живее с чувството за сигурност – то ще има вяра в другите.

8. Ако едно дете често е порицавано – то често ще изпитва чувство за вина.

9. Ако едно дете често среща одобрение – то ще се научи да цени себе си.

10. Ако сте снизходителни към детето – то ще се научи на търпение.

11. Ако често се веселите с детето – то ще изгради доверие във вас.

12. Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност – то ще се научи как да открива любовта.

13. Не говорете лошо за детето – нито в негово присъствие, нито в негово отсъствие.

14. Съсредоточете се върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.

15. Слушайте внимателно какво говорят и ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.

Меню