Категория: Други

Други

Нашите учители са нашата сила!

Средно училище „Кирил и Методий“ е еко училище на щастието, иновативно и Google референтно училище, първото общинско училище в България с Монтесори педагогика в начален етап, с активно проектно базирано и облачно обучение в прогимназиален и в гимназиален етап, с обучение по модела “1:1”, както и с професионално обучение след основно образование по професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика”, и професия “Танцьор”, специалност “Български танци” – всички отличителни черти обрисуват училището, което тази година навършва половин век.

Днес представяме Станислава Иванова – учител в начален етап на основното образование (I-IV клас). Завършила е Предучилищна и училищна педагогика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, както и Професионална квалификация за работа с деца от 3-6 г., и 6-12 години по  Монтесори педагогика. 

Работи в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив от 2 години с ученици в начален етап. Тя е амбициозен и отдаден на работата си преподавател. Нейното призвание е да бъде учител, тъй като тази професия дава усещането на удовлетворение.

Запознайте се със Станислава Иванова тук.

Други

Изпращане на випуск 2022

На 13.05.2022 г. СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив изпрати своите зрелостници. Учениците от XII а и от XII б клас са първите, които се обучават от новия Закон за предучилищното и училищно образование и завършват обучението си по професия “Дизайнер” и по професия  “Танцьор”. 

Дванадесетокласниците за последен път чуха училищния звънец, отправиха развълнувани благодарности на всички свои учители, които пет години са били до тях. 

Попътен вятър и успешна реализация им пожела и госпожа Таня Николова, директор на училището, която награди с почетен плакет Виктор Панайотов от XII а и Венеса Павлова от XII б клас, които завършват с отличен успех, а през цялото си гимназиално обучение са неотменима част от училищния живот. 

Госпожа Николова връчи и почетни златни значки на заслужили учители – Марин Вулджев, учител практическо обучение по професия “Дизайнер”, г-жа Дорис Хофман, старши учител по музика, и г-жа Албена Фиданска, старши учител в начален етап. 

Зрелостниците бяха изпратени с музикални изпълнения и поздравени от мажоретния състав към училището. Танцово изпълнение за изпращането отправиха учениците, изучаващи професия “Танцьор”, специалност “Български танци”. 

Накрая всички заедно се заловиха на общо хоро.

На добър час, момичета и момчета! 

Други

Нашите учители са нашата сила!

Средно училище „Кирил и Методий“ е еко училище на щастието, иновативно и Google референтно училище, първото общинско училище в България с Монтесори педагогика в начален етап, с активно проектно базирано и облачно обучение в прогимназиален и в гимназиален етап, с обучение по модела “1:1”, както и с професионално обучение след основно образование по професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика”, и професия “Танцьор”, специалност “Български танци” – всички отличителни черти обрисуват училището, което тази година навършва половин век.

Днес представяме Албена Фиданска – старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас). Завършила е Начална педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски”. Притежава професионална квалификация за работа с деца от 3 до 6 и от 6 до 12 години по Монтесори педагогика към “Нов български университет” – София. Госпожа Фиданска е основно действащо лице в реализирането на метода Монтесори от учителите в начален етап. 

Работи в СУ “Св. св. Кирил и Методий” от 30 години с ученици в начален етап. Притежава най- високата – Първа професионално-квалификационна степен. 

Част е от областния екип за проверка и оценка на НВО – IV клас по български език и литература и по математика. Тя е амбициозен и отдаден на работата си преподавател.

Други

Ден на ученическото самоуправление

За поредна година на 9 май в СУ “Св. св. Кирил и Методий” се проведе Ден на ученическото самоуправление. В него се включиха  ученици от II до XII клас. Идеята е свързана със запознаване на задълженията на директор, заместник-директори, учители и помощен персонал, със спецификата и отговорностите на съответната длъжност.

 Изключително емоционално и интересно беше участието и на най-малките ученици,  които се включиха с голям ентусиазъм. 

“Приятно е да си учител. Искам в бъдеще да съм учителка” сподели Сияна Карева, ученичка от II б клас. 

“В началото бях много притеснена, но след това успях да покажа всичко, което бях подготвила. Беше интересно да усетиш, че си учител.” разказва ученичката Даниела Дипчикова от IV б клас.

Учениците се запознаха с особеностите и отговорностите на съответната длъжност и осъзнаха, че за да си учител е призвание!

Други

Музейна сбирка „Линия на времето“

Във връзка с 50-годишния юбилей на училището на 9 май официално бе открит Музеят на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив. 

Експозицията „Линия на времето“  проследява в хронология ключови моменти от училищния живот от създаването на училището през 1971 г. до днес. Грижливо подредените експонати, разпределени по десетилетия, са ярко доказателство как през тези 50 години се е променил обликът на училището, учебната документация, нагледните средства за преподаване и образователните технологии.

Подготовката и представянето на музея е с активното участие на Ученическия съвет и на педагогически специалисти в училището.

Музейната експозиция е израз на благодарността на съвременниците към успехите и труда на минали поколения учители и творци в образованието през изминалите десетилетия.

Убедени сме, че познавайки миналото, ще успеем да градим и да сътворяваме нови, модерни и прекрасни идеи за в бъдеще!

Други

Съобщение за ДЗИ

Уважаеми родители,
За учениците от випуск 2022 година на 18 май 2022 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 20 май 2021 г. ще се проведе задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май /юни 2022 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 12 май 2022 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити.
Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители или попечители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.
  Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 12 май 2022 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най-късно до 3 дни преди провеждане на изпита.
  Представителите на родителите имат ПРАВО:
  – да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата,
  – да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
  Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:
  – на достъп до изпитните материали,
  до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
  Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, който ще провежда ДЗИ – сесия май-юни 2022 година.

  Таня Николова
  Директор

Други

Флашмоб „Заедно“

Днес в 14:00 ч. се проведе флашмоб „Заедно“, посветен на 50-годишния юбилей на СУ „Свети свети Кирил и Методий“. Учениците от всички класове заедно изписаха числото „50“ във вътрешния двор на училището.

Вижте клип от инициативата тук…

Други

„Походът на книгите“

По случай националната кампания на Асоциация ,,Българска книга”, която се провежда под надслов ,, Походът на книгите”, учениците от VI а и XI б клас проведоха инициатива „Децата на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ срещат „Децата на града“ от Христо Смирненски“.

В литературната дискусия неслучайно се включиха възпитаниците от посочените класове – те изучават произведения от този автор в часовете по български език и литература. 

В хода на разговора учениците откриха още едно общо нещо помежду си – имат една година до завършване на етап на образование и съответно още малко време да помислят и да се ориентират каква ще бъде тяхната бъдеща реализация.

VI  а клас припомниха на по-големите си съученици какви са основните теми и мотиви в стихотворението „Братчетата на Гаврош“ и ги попитаха дали сега, когато са минали 5 години от изучаването на това произведение, откриват нещо ново в него. След това всички разсъждаваха върху съдбата на човека в произведения като „Цветарка“, „Старият музикант“ и др. 

Мартин Тодоров от XI б клас разказа на по-малките „Приказка за стълбата“, като обърна внимание на това, че всеки човек има избор дали да се поддаде на изкушенията.

Накрая двата класа си размениха своеобразни капсули на времето, съдържащи пожелания. VI клас поискаха от по-големите да обещаят, че след 5 години светът няма да е завладян от роботи и учениците ще имат часове по компютърни игри, а бъдещите зрелостници посъветваха малките да не бързат да порастват. 

Други

Резултати от „Бързо, лесно, точно“

Уважаеми родители и бъдещи ученици,

Поздравяваме всички деца, които се явиха на математическото състезание за деца от подготвителните групи на детските учебни заведения „Бързо, лесно, точно“ – представили са се повече от достойно!

С резултатите на децата може да се запознаете, като натиснете тук.

Очакваме всички за награждаването във вторник, 19.04.2022 г., от 18:30 ч. във вътрешния двор на училището, за да сътворим истински празник за децата – те го заслужават!

За Ваше удобство публикуваме резултатите и в снимков формат.

IV място

Други

„Бързо, лесно, точно“

На 17.04.2022 г. се проведе математическото състезание „Бързо, лесно, точно“ за деца в предучилищни групи на детските заведения в Пловдив и областта. Над 100 деца участваха в състезанието и показаха своята готовност да бъдат вече ученици.

Резултатите ще обявим на сайта и на страницата на училището във Фейсбук, а награждаването на най-заслужилите ще се състои на 19.04.2022 г. от 18:30 ч. във вътрешния двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

Други

Интерактивна карта стартира едномесечните събития за 50-годишния юбилей на…

Едномесечните събития за 50-годишния юбилей на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив стартират с интерактивна карта на всички училища в България, носещи името на светите братя. Събитията започват днес, 11-ти април, и ще завършат на 11-ти май – денят, в който българският народ почита светите равноапостоли.Интерактивната карта е изработена от ученици от VII и X клас. 257 училища в страната или 10 % от действащите училища в България носят името на Св. Св. Кирил и Методий. Картата събира синтезирано историята на всяко едно от тези училища като учениците са анализирали и данните за тях – 11% от училищата с това име са държавни, 83% – общински, 5% – частни, 1% – духовни. Най-голям е процентът на основните училища – 49%, следван от средните – 21%, професионалните гимназии – 15%, профилираните гимназии – 5%, началните училища – 5%, обединените училища – 2%, спортните училища – 1%, училищата по изкуствата – 1%. Картата е продукт от проектно-базираните дейности под ръководството на Весела Димитрова – учител по география и икономика, и Иван Петков – учител по информатика и информационни технологии. Интерактивната карта може да бъде разгледана в сайта на училището (ecoschoolplovdiv.bg), както и на: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EWt-rZuy7chKvsQaxM423L5PqJEJlJit&usp=sharingС интерактивната карта стартират едномесечните събития по повод юбилея на училището. Те включват открити STEM и STEAM уроци, часове по педагогиката на Монтесори, уроци по овладяване на професиите „Дизайнер” и „Танцьор”, флаш мобове, изложба в къща Хиндлиян, представяне на историческа сбирка в музея на училището. Подготвят се и 5 епизода с името „От черната дъска до хромбука”, съответстващи на 5-те десетилетия на училището, които епизоди поетапно се качват в youtube като накрая ще бъдат събрани в един филм. Събитията ще завършат на 11-ти май, с голямо шествие в центъра на Пловдив и със специален концерт „Миг безвремие” на сцената на Драматичен театър Пловдив.

Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” е еко училище на щастието, иновативно и Гугъл референтно училище с Монтесори педагогика в начален етап, с активно проектно-базирано и облачно обучение в прогимназиален и гимназиален етап и с професионално обучение след основно образование по професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика” и професия “Танцьор”, специалност “Български танци”.

Други

Ученици създадоха интерактивна карта на всички училища, носещи името…

10% от училищата в България носят името на братята Кирил и Методий

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив отбелязва своя петдесетгодишен юбилей през учебната 2021/2022 година. По инициатива на ръководството и педагогическите специалисти, съвместно с ученици от VII и X клас, се изработи интерактивна карта, включваща всички действащи училища на територията на Република България, носещи името на светите братя Кирил и Методий. 

В България функционират 2368 училища, 10 % от които носят името на светите братя Кирил и Методий. 11% от училищата са държавни, 83% – общински, 5% – частни и 1% – духовни.

Най-голям е процентът на основните училища – 49%, следван от средните – 21%, професионалните гимназии – 15%, профилираните гимназии – 5%, началните училища – 5%, обединените училища – 2%, спортните училища – 1%, училищата по изкуствата – 1% и 1% – други. 

Възпитаниците на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив се включиха активно при реализирането на проектно базираните дейности под ръководството на Весела Димитрова, старши учител по география и икономика, и на Иван Петков, учител по информатика и информационни технологии. Учениците с голямо желание и ентусиазъм проучиха историческите хроники и подбраха подходящи изображения за всяко от 257-те училища в  България, носещи името на светите братя. 

Интерактивната карта може да разгледате по-долу.

Това е една малка част от всички планирани събития, в които учениците  и учителите участват заедно, по повод на юбилея на своето училище.

Други

Пролетна ваканция

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно заповед № РД09-1804 от 31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката дните в периода 01.04. – 10.04.2022 г. вкл. са обявени за пролетна ваканция за учениците от I до XI клас.

Пролетната ваканция за учениците от XII клас е в периода 07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. 

Учебният процес за всички ученици от I до XII клас на 11.04.2022 г., понеделник, ще бъде в присъствена форма и при спазване на утвърдения дневен режим и седмичното разписание за всяка паралелка. 

С пожелание за спокойни дни,

Таня Николова

Директор

Други

Резултати от „Фолклорна плетеница“

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Публикуваме протокола с официалните резултати на танцовите възрастови групи от IV, VII XI-XII клас, участвали в областния кръг на националното състезания „Фолклорна плетеница“, проведен на 24.03.2021 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

С резултатите на съставите можете да се запознаете, като натиснете тук.

Други

Напълно възстановяване на присъствения учебен процес от 29.03.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г. на министъра на здравеопазването считано от 29.03.2022 година, вторник, отпада изискването за изследване на ученици за COVID-19. Последното тестване на учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие, ще се осъществи в понеделник, на 28.03.2022 г.

Очакваме всички ученици, без значение дали за тях са подадени декларации за съгласие, да се обучават присъствено в училищната сграда на 29.03.2022 г., вторник.

Напомням, че тестването отпада, но не и изискването за спазване на всички противоепидемични мерки. Маските остават задължителни за всички ученици от начален етап в коридорите и общите помещения на училищната сграда. За всички останали – по-големи ученици, педагогически и непедагогически специалисти, маските са задължителни  за цялата територия на училището. 

Остава в сила и изискването за спазване на дистанция и редовно проветряване на помещенията. 

Благодаря на всички родители, които се включиха като доброволци при тестването на учениците. 

Вярвам, че с общи усилия ще успеем да осигурим максимално безопасна среда за учене на децата ни, защото най-добрата форма на учене е присъствената. 

С пожелание за здраве и спокойни дни,

Таня Николова

Директор

Други

Благовещение

Благовещение – един от най-светлите и вълнуващи християнски празници, отбелязваме на 25 март 2022 г.!  Ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив изработиха прекрасни тематични рисунки и се включиха в инициативата на Общински съвет по наркотични вещества под надслов „Благовещение, ден свързан с благодетелите, силата на семейството и християнския дух“.

Други

Национален пленер „Традиция, екология, творчество“ 02-05.05.2022 г.

През 2022 г. ще се проведе XXI Национален пленер „Традиция, екология, творчество“, който е включен в годишния календар на Министерството на образованието и науката и се провежда със съдействието на Регионално управление на образованието – Пловдив и на Община Пловдив. Домакин е СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив.

Статута на Националния пленер „Традиция, екология, творчество“ можете да видите тук.

Можете да се запознаете с програмата на пленера тук.

Заявка за участие можете да изтеглите тук.

Други

Най-дългата мартеница

За поредна година се проведе традиционната за СУ “Свети свети Кирил и Методий” инициатива “Да завържем училището ни с най-дългата мартеница!” 

В голямото междучасие на първия мартенски ден и при спазване на всички противоепидемични мерки учениците, техните преподаватели и кметът на район “Западен“ – г-н Димитър Колев, обединиха усилия заедно да създадат най-дългата мартеница, която да обиколи училищната сграда.

Всички участници вложиха усилията си, за да завържат своите мартенички една за друга. Спазването на традицията да се създаде най-дългата мартеница отново ни напомни, че обединявайки усилията си, всички заедно можем повече. 

Други

Учебен процес за периода 21-25.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването № РД01-211/16.02.2022 г. присъственият учебен процес се възстановява за учениците от I до XII клас, които притежават цифров сертификат за преболедуване, ваксинация или антитела или чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване – те ще се обучават присъствено за периода от 21.02.2022 г. (понеделник) до 25.02.2022 г. (петък) по утвърдения дневен режим и утвърденото седмично разписание за втория учебен срок.

Тестването на учениците ще се провежда в първия учебен час в понеделник – Час на класа.

Ангажираме се да Ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата.

Други

Учебен процес за периода 14-18.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката № РД09-2347/10.02.2022 г. присъственият учебен процес се преустановява за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас – те ще се обучават от разстояние в електронната среда  за периода от 14.02.2022 г. (понеделник) до 18.02.2022 г. (петък) чрез синхронно включване във виртуалните класни стаи и уроци в реално време по утвърдения дневен режим за ОРЕС и седмично разписание за втори учебен срок.

Учениците от I – IV клас, VII, X и XII клас ще се обучават присъствено в училище за периода 14.02.2022 г. (понеделник) – 18.02.2022 г. (петък) по утвърдения дневен режим и седмично разписание за втори учебен срок, като се тестват или носят валиден елемент на зеления сертификат. 

Ангажираме се да Ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата. 

Други

Учебен процес за периода 07-11.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед № РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив и съобщение на сайта на РУО – Пловдив присъственият учебен процес се възстановява за следните паралелки в училище:

Учениците от I – IV клас, V, VI, VIII, IX, XI клас ще се обучават присъствено в училище за периода 07.02.2022 г. (понеделник) – 11.02.2022 г. (петък) по утвърдения дневен режим и седмично разписание за втори учебен срок, като се тестват или носят валиден елемент на зеления сертификат. 

Ученици от останалите паралелки в VII, X и XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез синхронно включване във виртуалните класни стаи и уроци в реално време по утвърдения дневен режим за ОРЕС и седмично разписание за втори учебен срок. 

Ангажираме се да Ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата. 

Други

23 януари – Международен ден на ръкописното писмо/почерка

По случай 23 януари – Международен ден на ръкописното писмо/почерка учениците от VI и VII клас се обърнаха назад към завета на училищния патрон – Константин-Кирил Философ и неговата „Беседа против триезичниците”. Благодарение на делото му всички славяни получават правото да имат литургия на родния си език. 

Учениците от прогимназиален етап с усърдие създадоха ръкописни преписи на част от споменатата беседа и с още по-голямо старание ги оформиха саморъчно, украсявайки със заглавки или с други художествени детайли.

Учениците от XII клас от професия „Дизайнер”, специалност: „Рекламна графика” помогнаха на своите по-малки съученици, като направиха снимки на ръкописите и създадоха самия клип, с който да представят на широката публика техните творения. По този начин всички не само  се включиха в международната инициатива, но и почетоха завета на Свети Кирил, че трябва да ценим това, което имаме – своята азбука – и да се стремим тя да остане като вечна памет и за тези след нас. 

За да знаем!

За да помним!

За да ни има!

Меню