Категория: Важно!

Важно!

Откриване на учебната 2020/2021 г.

Днес открихме новата учебна година! Изправени пред сериозни предизвикателства, но усмихнати и с гордо вдигнати глави, гледаме в бъдещето с надежда и увереност, че заедно – учители, ученици и родители, ще се справим с всички проблеми. Пътят ни няма да е лек, но уповавайки се на изконния завет на хан Аспарух, обединени да устояваме на бурите, ще превъзмогнем несгодите и ще продължим напред! Пожелаваме на всички успешна нова учебна година!

Важно!

Обръщение на г-жа Николова за началото на учебната година…

Уважаеми ученици и родители, 

в навечерието сме на новата учебна 2020/2021 г. Сигурна съм, че с нетърпение очаквате първия учебен ден на 15 септември. Предстои ни една интересна и изпълнена с предизвикателства година. Зная, че заедно с вас и екипа на СУ “Свети свети Кирил и Методий”, гр. Пловдив, можем и ще се справим успешно! 

Стартираме учебната година присъствено, като Ръководството е предприело мерки за максимално безрискова среда с пълното съзнание, че няма абсолютно безопасна среда в условията на световна пандемия и че реализирането на мерките за безопасност са отговорност на всички участници в учебния процес – ученици, педагогически специалисти, помощен персонал, родители.

Опитът ни от месец март показва, че ученици и учители, с помощта на родители, успешно могат да се справят в обучение с електронна среда от разстояние, но ние сме убедени, че обучението в присъствена форма в реална среда дава онзи незаменим контакт между учител-ученик и ученик-ученик, от който всички имаме нужда.  

Като училище в облака ние сме подготвени за преминаване към обучение в електронна среда, но искрено се надяваме учебната година изцяло да бъде в присъствена дневна форма. 

Изготвени са протоколите за работа в извънредна ситуация, с които ще бъдете запознати на срещата с родители. Предложения за организация на учебната година може да изпращате на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

За да обсъдим заедно всички предизвикателства на предстоящата учебна година, Ви каня на среща с родители, както следва:

08.09.2020 г. – за родители на ученици от I клас – 17:00 ч.

КласКабинет
I a каб.2
I бкаб.110

08.09.2020 г. – за родители на ученици от II клас – 17:15 ч.

КласКабинет
II a каб.3
II бкаб.108

08.09.2020 г. – за родители на ученици от III и IV клас – 17:30 ч.

КласКабинет
III a каб.1
III бкаб.109
IV акаб.113
IV бкаб.112

09.09.2020 г. – за родители на ученици от V и VIII клас17:30 ч.

КласКабинет
V a каб.210
V бкаб.209
V вкаб.216
VIII акаб.309
VIII бкаб.310

09.09.2020 г. – за родители на ученици от VI и VII клас17:40 ч.

КласКабинет
VI a каб.201
VI бкаб.205
VII aкаб.212
VII бкаб.211

09.09.2020 г. – за родители на ученици от IX и X клас 17:50 ч.

КласКабинет
IX a каб.307
IX бкаб.308
X aкаб.305
X бкаб.306

09.09.2020 г. – за родители на ученици от XI и XII клас – 18:00 ч. 

КласКабинет
XI акаб.406
XI бкаб.405
XII акаб.404
XII бкаб.403

Във връзка с изпълнението на предпазните мерки срещу COVID-19 моля да се спазват следните правила за провеждането на срещите с родители: 

Продължителност на срещата с родители – 1 час. Моля на срещата да присъства по един родител/настойник. 

Задължително е носенето на лични предпазни средства. В сградата на училището да се влиза по един. Не се разрешават струпвания.  

При влизане в сградата задължително се използва дезинфектант – от намиращите се на входа на училището или лични. 

Движението по коридорите се извършва по указания със стрелки начин, за да се избегне смесването на потоците от преминаващи.

С уважение,

Таня Николова

Директор


Важно!

Важно! Дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители!

Следващите две седмици пред нас стои предизвикателството да се справим с дистанционното обучение. Успехът зависи от всички нас общо и е въпрос и на лична отговорност. В училище е създадена вече организация на неприсъствен учебен процес от понеделник. Всички ученици да останат по домовете си. Учебните часове ще се провеждат онлайн в гугъл-класрум. Учебният процес ще протича по утвърденото седмично разписание и утвърдения дневен режим. Учебните часове започват от 8.00 ч. сутринта и съответно от 8.30 ч. за I – II клас. 

Мили ученици, така ще се изпълни и едно от Вашите големи желания – телефоните и таблетите да са Ви винаги в ръцете.

Уважаеми родители, моля за съпричастност и помощ от Ваша страна, като осъществявате по възможност контрол над децата си за съвестно изпълнение на поставените от учителите задачи. За родителите на учениците от I до IV  клас всички поставени задачи ще бъдат изпращани и по електронен дневник, за да могат да помагат на децата си. 

При въпроси за обратна връзка моля да ползвате електронния дневник или да се свържете с класния ръководител по телефона, както и на телефон 0889805023. 

Предвид необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, се ограничава достъпът до сградата на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив до второ нареждане.

За целта са предприети действия за изпълнение на дейността на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив по начин, минимизиращ личните контакти:

  1. Потребителите на услугите на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив да използват всички технически възможности за заявяване и получаване на услугите по електронен път.
  2. Когато посещението на потребителите е неизбежно, срещите ще бъдат осъществявани при специфична организация. Задължително е потребителите също да носят защитни маски.

Служителите на  СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив са на разположение и за консултации чрез контактната форма на сайта http://ecoschoolplovdiv.bg/, на имейл – sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg или на телефон 0889805023. 

Пожелаваме на всички да бъдете здрави, да проявим отговорност, интелигентност и мъдрост, взаимна подкрепа и разбиране, както и толерантност, да извлечем всички ползи от създалото се положение, а именно по-тясната ни връзка с децата. Моля Ви да спазвате всички препоръки, дадени от кризисния щаб и министъра на здравеопазването. 

С уважение,

Таня Николова

Директор 

грипна ваканция Важно!

Грипна ваканция – 28.01-04.02

Уважаеми родители и ученици,
Информираме Ви, че съгласно предписание № 03-61/27.01.2020г. на Регионална здравна инспекция, заповед № 20 ОА-181/27.01.2020г. на кмета на Община Пловдив Здравко Димитров и заповед № РД-10-897/27.01.2020г. на Директора на училището учебните занятия в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив ще бъдат преустановени за периода от 28.01.2020г. до 04.02.2020г. включително. Учениците трябва да бъдат на училище на 06.02.2020г. с програмата за втори учебен срок, която ще бъде качена в електронния дневник на 31.01.2020г.
Поради настъпилата грипна епидемия се препоръчва да се избягват събиранията на обществени места като автобуси, киносалони, търговски центрове и др. с цел ограничаване на контактите и разпространяване на вируса. За пълноценно и приятно прекарване на грипната ваканция съветваме учениците да прекарат повече време в четене на книги и гледане на хубави филми.

Важно!

Родителска среща II – XII клас на 10.09.2019

Уважаеми родители,

Ръководството на СУ “Свети свети Кирил и Методий” ви приветства с новата учебна 2019-2020 година! Родителската среща за учениците от II – XII клас ще се проведе  на 10.09.2019 година от 18:00 часа. 

Меню