Събития

Новини

Други

Класиране за прием в V клас

Класирани ученици в V клас на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив, към 17.06.2022 г.
КласВходящ номер/Дата
1VВК-2227/02.06.2022 г.
2VВК-2262/07.06.2022 г.
3VВК-2283/09.06.2022 г.
4VВК-2295/10.06.2022 г.
5VВК-2299/10.06.2022 г.
6VВК-2327/15.06.2022 г.
7VВК-2353/17.06.2022 г.

Ученици от други училища се записват със следните документи:
а) Заявление по образец – саморъчно подписано от родител
б) Акт за раждане (за сверяване на данни)

в) Удостоверение за завършен начален етап

Срок за записване: от 17.06.2022 г. до 24.06.2022 г.

Други

Спортен празник

И тази година възпитаниците на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив се включиха активно и с голямо желание в организирания спортен празник. Разделени по отбори, учениците дадоха всичко от себе си по време на волейболните, баскетболните и футболните срещи, както и в лекоатлетическите състезания. 

По традиция спортният ден в училище мина с много весело настроение, спортен хъс и след като бяха наградени най-изявилите се ученици, всички заедно се заловиха на кръшно хоро. 

Други

НВО – VII и Х клас

Уважаеми родители и ученици, 

Напомняме, че на 14.06.2022 г., вторник, и на 16.06.2022 г., четвъртък, според заповед на министъра на образованието и науката ще се проведат изпити за Национално външно оценяване в края на VII и на Х клас. Дните са неучебни и неприсъствени за учениците oт IV, V, VI, VIII, IX и XI клас.  

На 15.06.2022 г. по решение на Педагогическия съвет в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив ще се проведе Спортен празник. Началото е в 09:00 ч. Учениците от IV до XI клас са разпределени по определени игри, като информация за това може да получат от класните си ръководители. Денят е неучебен, но присъствен. 

Други

Отличени учители

Вчера на официална церемония, организирана от Регионално управление на образованието – Пловдив, двама преподаватели от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив бяха отличени с почетни награди.

Старши учителят в начален етап на основното образование (I-IV клас) Албена Фиданска бе удостоена с наградата „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката. Академик Николай Денков лично е подписал грамотата, с която се признава дългогодишната, цялостната и професионалната трудова дейност в системата на образованието на госпожа Фиданска.

С наградата на Регионално управление на образованието – Пловдив в категорията „Гимназиален учител“ бе удостоен колегата Боян Алексиев – учител по практическо обучение в професия “Танцьор”, специалност “Български танци”. Хореографът е един от двигателите на професията в училището и вдъхновява учениците да усвояват тънкостите на танците.

Гордеем се със своите колеги и им желаем нови успехи!

Други

„Отново заедно“

Уважаеми родители и ученици,

По решение на Педагогическия съвет ученици от СУ „Свети свети Кирил и Методий“ ще могат да участват в Националната програма „Отново заедно“ за учебната 2021/2022 година.

Гласувани са критерии, на които учениците следва да отговарят, за да бъдат включени в групата. Желаещите ученици могат да подадат заявление по образец в деловодството на училището.

Тук може да намерите образец на заявлението.

Други

Прием и записване след основно образование в неспециализираните училища…

Уважаеми родители,
пред Вашите и нашите седмокласници стои важният и вълнуващ момент на кандидатстване след завършването на основно образование. За Ваше улеснение по-долу сме ви предоставили цялата информация свързана с кандидатстване и прием в VIII клас през учебната 2022/2023 г.

 1. Начин на кандидатстване:

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. се осъществява в периода от 05 юли 2022 г. до 07 юли 2022 г.

Приетите на първия етап ученици ще се обявят до 12 юли 2022 г., а записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране се осъществява в периода 13-15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 20 юли 2022 г., а записването за тези ученици е до 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране е до 25 юли 2022 г.

Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 юли до 27 юли 2022 г., като приетите на това класиране ученици се обявяват на 29 юли 2022 г. и се записват на 01-02 август 2022 г.

До 03 август 2022 г. се обявяват записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класирането.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://infopriem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането/.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, което е препоръчително при наличие на необходимата техника и Интернет, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да се получи бланка, която следва да бъде попълнена и подадена в един от следните центрове, при спазване на действащите към момента противоепидемични мерки:

Центрове за подаване на документи за участие в І – ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/: 

Пловдив:

 • ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86
 • СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13
 • СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53
 • СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136
 • СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Ангел Кънчев”, ул. “Васил Левски” № 5

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

 • от 05.07 до 07.07.2022 г. – 08:00 до 18:00 часа
 • от 26.07 до 27.07.2022 г. – 08:00 до 18:00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидитстване. Учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика също имат право да кандидатстват, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. Единственото ограничение е за профилите „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.

В заявлението за участие в първи/трети етап на класиране желанията трябва да подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания.

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 12 юли 2022 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.

Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 15 юли 2022 г., като подават следните документи:

 • заявление до директора
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия

Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, до 15 юли 2021 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2022 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на 29 юли 2022 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи на 01-02 август 2022 г.

Незаетите места след ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 03 август 2022 г., а попълването им ще се осъществи до 10 септември 2022 г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.

План-прием в VIII клас от сайта на Регионално управление на образованието – Пловдив.

 1. График за записване на приетите ученици в СУ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив:
 1. За записване на ученици на І етап на класиране и приемане на заявления за участие във ІІ етап на класиране – до 15.07.2022 г.
 2. За записване на ученици на ІІ етап на класиране – 21-22.07.2022 г.
 3. За записване на ученици на ІІІ етап на класиране – 01-02 август 2022 г.

Работно време на комисиите – от 08.00 часа до 18.00 часа в каб. 108, ет. І

 III.    Необходими документи при записване:

 1. Заявление по образец на училището
 2. Свидетелство за завършено основно образование-оригинал
 3. Медицинско свидетелство (оригинал) – за кандидатстване в професионални паралелки

 IV.    Обявяване на свободни места след I, II и III етап в сайта на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив:

 1. След І етап – 15.07.2022 г.
 2. След ІІ етап – 22.07.2022 г.
 3. След ІІІ етап – 02.08.2022 г.

 V.    Професионални паралелки в СУ “Св. св. Кирил и Методий”:

Рекламна графика. Професия: Дизайнер

 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Балообразуване:
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

Български танци. Професия: Танцьор

 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Балообразуване:
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Музика и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

Ако имате въпроси, можете да ни потърсите на:
email: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

телефон: 032/ 644-119

адрес: ул. “Явор” №31

Работно време: 09:00 ч. до 17:00 ч.

Други

Нашите учители са нашата сила!

Средно училище „Кирил и Методий“ е еко училище на щастието, иновативно и Google референтно училище, първото общинско училище в България с Монтесори педагогика в начален етап, с активно проектно базирано и облачно обучение в прогимназиален и в гимназиален етап, с обучение по модела “1:1”, както и с професионално обучение след основно образование по професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика”, и професия “Танцьор”, специалност “Български танци” – всички отличителни черти обрисуват училището, което тази година навършва половин век.

Днес представяме Станислава Иванова – учител в начален етап на основното образование (I-IV клас). Завършила е Предучилищна и училищна педагогика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, както и Професионална квалификация за работа с деца от 3-6 г., и 6-12 години по  Монтесори педагогика. 

Работи в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив от 2 години с ученици в начален етап. Тя е амбициозен и отдаден на работата си преподавател. Нейното призвание е да бъде учител, тъй като тази професия дава усещането на удовлетворение.

Запознайте се със Станислава Иванова тук.

Други

Изпращане на випуск 2022

На 13.05.2022 г. СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив изпрати своите зрелостници. Учениците от XII а и от XII б клас са първите, които се обучават от новия Закон за предучилищното и училищно образование и завършват обучението си по професия “Дизайнер” и по професия  “Танцьор”. 

Дванадесетокласниците за последен път чуха училищния звънец, отправиха развълнувани благодарности на всички свои учители, които пет години са били до тях. 

Попътен вятър и успешна реализация им пожела и госпожа Таня Николова, директор на училището, която награди с почетен плакет Виктор Панайотов от XII а и Венеса Павлова от XII б клас, които завършват с отличен успех, а през цялото си гимназиално обучение са неотменима част от училищния живот. 

Госпожа Николова връчи и почетни златни значки на заслужили учители – Марин Вулджев, учител практическо обучение по професия “Дизайнер”, г-жа Дорис Хофман, старши учител по музика, и г-жа Албена Фиданска, старши учител в начален етап. 

Зрелостниците бяха изпратени с музикални изпълнения и поздравени от мажоретния състав към училището. Танцово изпълнение за изпращането отправиха учениците, изучаващи професия “Танцьор”, специалност “Български танци”. 

Накрая всички заедно се заловиха на общо хоро.

На добър час, момичета и момчета! 

Други

50 години СУ „Свети свети Кирил и Методий“ –…

На 11 май 2022 г. бе кулминацията от събития, с които Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив отбеляза своя 50-годишен юбилей. Всички гости имаха възможността да се насладят на истински „Миг безвремие“ – тържествен концерт-спектакъл, който е резултат от съвместната работа и усилия на директора, преподаватели и ученици от двете професии в училище.

Спектакълът представи пъстрата палитра от етноси, които съжителстват в Пловдив. Редом с българските танци на сцената зрителите видяха гръцки, арменски, турски, еврейски танци. Ромите също са представени, както и една от атракциите от близкото минало – танцуващата мечка. Всичко това е съпоставено с модерните танци, които днес се явяват контрапункт на всичко традиционно.

С красиви костюми, ефектно осветление, декори и мултимедия зрителите се пренасяха ту в забързаното ежедневие, ту в миналото.

В залата бе представен и филмът „Историята на едно училище“, който представя живота на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ от създаването му до днес.

Други

Нашите учители са нашата сила!

Средно училище „Кирил и Методий“ е еко училище на щастието, иновативно и Google референтно училище, първото общинско училище в България с Монтесори педагогика в начален етап, с активно проектно базирано и облачно обучение в прогимназиален и в гимназиален етап, с обучение по модела “1:1”, както и с професионално обучение след основно образование по професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика”, и професия “Танцьор”, специалност “Български танци” – всички отличителни черти обрисуват училището, което тази година навършва половин век.

Днес представяме Албена Фиданска – старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас). Завършила е Начална педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски”. Притежава професионална квалификация за работа с деца от 3 до 6 и от 6 до 12 години по Монтесори педагогика към “Нов български университет” – София. Госпожа Фиданска е основно действащо лице в реализирането на метода Монтесори от учителите в начален етап. 

Работи в СУ “Св. св. Кирил и Методий” от 30 години с ученици в начален етап. Притежава най- високата – Първа професионално-квалификационна степен. 

Част е от областния екип за проверка и оценка на НВО – IV клас по български език и литература и по математика. Тя е амбициозен и отдаден на работата си преподавател.

Други

Ден на ученическото самоуправление

За поредна година на 9 май в СУ “Св. св. Кирил и Методий” се проведе Ден на ученическото самоуправление. В него се включиха  ученици от II до XII клас. Идеята е свързана със запознаване на задълженията на директор, заместник-директори, учители и помощен персонал, със спецификата и отговорностите на съответната длъжност.

 Изключително емоционално и интересно беше участието и на най-малките ученици,  които се включиха с голям ентусиазъм. 

“Приятно е да си учител. Искам в бъдеще да съм учителка” сподели Сияна Карева, ученичка от II б клас. 

“В началото бях много притеснена, но след това успях да покажа всичко, което бях подготвила. Беше интересно да усетиш, че си учител.” разказва ученичката Даниела Дипчикова от IV б клас.

Учениците се запознаха с особеностите и отговорностите на съответната длъжност и осъзнаха, че за да си учител е призвание!

Други

Музейна сбирка „Линия на времето“

Във връзка с 50-годишния юбилей на училището на 9 май официално бе открит Музеят на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив. 

Експозицията „Линия на времето“  проследява в хронология ключови моменти от училищния живот от създаването на училището през 1971 г. до днес. Грижливо подредените експонати, разпределени по десетилетия, са ярко доказателство как през тези 50 години се е променил обликът на училището, учебната документация, нагледните средства за преподаване и образователните технологии.

Подготовката и представянето на музея е с активното участие на Ученическия съвет и на педагогически специалисти в училището.

Музейната експозиция е израз на благодарността на съвременниците към успехите и труда на минали поколения учители и творци в образованието през изминалите десетилетия.

Убедени сме, че познавайки миналото, ще успеем да градим и да сътворяваме нови, модерни и прекрасни идеи за в бъдеще!

Други

Съобщение за ДЗИ

Уважаеми родители,
За учениците от випуск 2022 година на 18 май 2022 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 20 май 2021 г. ще се проведе задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май /юни 2022 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 12 май 2022 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити.
Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители или попечители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.
  Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 12 май 2022 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най-късно до 3 дни преди провеждане на изпита.
  Представителите на родителите имат ПРАВО:
  – да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата,
  – да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
  Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:
  – на достъп до изпитните материали,
  до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
  Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, който ще провежда ДЗИ – сесия май-юни 2022 година.

  Таня Николова
  Директор

Други

Флашмоб „Заедно“

Днес в 14:00 ч. се проведе флашмоб „Заедно“, посветен на 50-годишния юбилей на СУ „Свети свети Кирил и Методий“. Учениците от всички класове заедно изписаха числото „50“ във вътрешния двор на училището.

Вижте клип от инициативата тук…

Други

„Походът на книгите“

По случай националната кампания на Асоциация ,,Българска книга”, която се провежда под надслов ,, Походът на книгите”, учениците от VI а и XI б клас проведоха инициатива „Децата на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ срещат „Децата на града“ от Христо Смирненски“.

В литературната дискусия неслучайно се включиха възпитаниците от посочените класове – те изучават произведения от този автор в часовете по български език и литература. 

В хода на разговора учениците откриха още едно общо нещо помежду си – имат една година до завършване на етап на образование и съответно още малко време да помислят и да се ориентират каква ще бъде тяхната бъдеща реализация.

VI  а клас припомниха на по-големите си съученици какви са основните теми и мотиви в стихотворението „Братчетата на Гаврош“ и ги попитаха дали сега, когато са минали 5 години от изучаването на това произведение, откриват нещо ново в него. След това всички разсъждаваха върху съдбата на човека в произведения като „Цветарка“, „Старият музикант“ и др. 

Мартин Тодоров от XI б клас разказа на по-малките „Приказка за стълбата“, като обърна внимание на това, че всеки човек има избор дали да се поддаде на изкушенията.

Накрая двата класа си размениха своеобразни капсули на времето, съдържащи пожелания. VI клас поискаха от по-големите да обещаят, че след 5 години светът няма да е завладян от роботи и учениците ще имат часове по компютърни игри, а бъдещите зрелостници посъветваха малките да не бързат да порастват. 

Други

Резултати от „Бързо, лесно, точно“

Уважаеми родители и бъдещи ученици,

Поздравяваме всички деца, които се явиха на математическото състезание за деца от подготвителните групи на детските учебни заведения „Бързо, лесно, точно“ – представили са се повече от достойно!

С резултатите на децата може да се запознаете, като натиснете тук.

Очакваме всички за награждаването във вторник, 19.04.2022 г., от 18:30 ч. във вътрешния двор на училището, за да сътворим истински празник за децата – те го заслужават!

За Ваше удобство публикуваме резултатите и в снимков формат.

IV място

Други

„Бързо, лесно, точно“

На 17.04.2022 г. се проведе математическото състезание „Бързо, лесно, точно“ за деца в предучилищни групи на детските заведения в Пловдив и областта. Над 100 деца участваха в състезанието и показаха своята готовност да бъдат вече ученици.

Резултатите ще обявим на сайта и на страницата на училището във Фейсбук, а награждаването на най-заслужилите ще се състои на 19.04.2022 г. от 18:30 ч. във вътрешния двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

Други

Съобщение за родители във връзка с НВО – IV…

Уважаеми родители, във връзка с предстоящите изпити от Национално външно оценяване в края на VII клас, както и според Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на IV клас през учебната 2021/2022 г., утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката, родители имат право да присъстват на процеса по разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант, съгласно ПДУ.

 • Родителите  имат право да присъстват като наблюдатели. До трима определени до 10 дни преди изпитния ден представители на родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици от училището, в което се провежда националното външно оценяване, могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на учениците в сградата, при разпечатването на материалите, но нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
 • Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици, извършващи образователни услуги на ученици, и лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, като тези обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката
 • Родителите, желаещи да упражнят правото, подават заявление и декларация по чл. 125а, ал.2 от ПДУ до директора на училището до 02.05.2022 г. При заявяване на желание на повече от трима родители представителите на родителите се определят на лотариен принцип.
Други

Интерактивна карта стартира едномесечните събития за 50-годишния юбилей на…

Едномесечните събития за 50-годишния юбилей на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив стартират с интерактивна карта на всички училища в България, носещи името на светите братя. Събитията започват днес, 11-ти април, и ще завършат на 11-ти май – денят, в който българският народ почита светите равноапостоли.Интерактивната карта е изработена от ученици от VII и X клас. 257 училища в страната или 10 % от действащите училища в България носят името на Св. Св. Кирил и Методий. Картата събира синтезирано историята на всяко едно от тези училища като учениците са анализирали и данните за тях – 11% от училищата с това име са държавни, 83% – общински, 5% – частни, 1% – духовни. Най-голям е процентът на основните училища – 49%, следван от средните – 21%, професионалните гимназии – 15%, профилираните гимназии – 5%, началните училища – 5%, обединените училища – 2%, спортните училища – 1%, училищата по изкуствата – 1%. Картата е продукт от проектно-базираните дейности под ръководството на Весела Димитрова – учител по география и икономика, и Иван Петков – учител по информатика и информационни технологии. Интерактивната карта може да бъде разгледана в сайта на училището (ecoschoolplovdiv.bg), както и на: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EWt-rZuy7chKvsQaxM423L5PqJEJlJit&usp=sharingС интерактивната карта стартират едномесечните събития по повод юбилея на училището. Те включват открити STEM и STEAM уроци, часове по педагогиката на Монтесори, уроци по овладяване на професиите „Дизайнер” и „Танцьор”, флаш мобове, изложба в къща Хиндлиян, представяне на историческа сбирка в музея на училището. Подготвят се и 5 епизода с името „От черната дъска до хромбука”, съответстващи на 5-те десетилетия на училището, които епизоди поетапно се качват в youtube като накрая ще бъдат събрани в един филм. Събитията ще завършат на 11-ти май, с голямо шествие в центъра на Пловдив и със специален концерт „Миг безвремие” на сцената на Драматичен театър Пловдив.

Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” е еко училище на щастието, иновативно и Гугъл референтно училище с Монтесори педагогика в начален етап, с активно проектно-базирано и облачно обучение в прогимназиален и гимназиален етап и с професионално обучение след основно образование по професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика” и професия “Танцьор”, специалност “Български танци”.

Други

Съобщение за родители във връзка с НВО – VII…

Уважаеми родители, във връзка с предстоящите изпити от Национално външно оценяване в края на VII клас, както и според Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2021/2022 г., утвърдени със заповед РД09-5109/23.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, родители имат право да присъстват на процеса по разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант, съгласно ПДУ.

 • Родителите  имат право да присъстват като наблюдатели. До трима определени до 10 дни преди изпитния ден представители на родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици от училището, в което се провежда националното външно оценяване, могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на учениците в сградата, при разпечатването на материалите, но нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
 • Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици, извършващи образователни услуги на ученици, и лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, като тези обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката
 • Родителите, желаещи да упражнят правото, подават заявление и декларация по чл. 125а, ал.2 от ПДУ до директора на училището до 02.05.2022 г. При заявяване на желание на повече от трима родители представителите на родителите се определят на лотариен принцип.
Други

Съобщение за родители във връзка с НВО – X…


Уважаеми родители, във връзка с предстоящите изпити от Национално външно оценяване в края на VII клас, както и според Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на Х клас през учебната 2021/2022 г., утвърдени със заповед РД09-5107/23.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, родители имат право да присъстват на процеса по разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант, съгласно ПДУ.

 • Родителите  имат право да присъстват като наблюдатели. До трима определени до 10 дни преди изпитния ден представители на родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици от училището, в което се провежда националното външно оценяване, могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на учениците в сградата, при разпечатването на материалите, но нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
 • Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици, извършващи образователни услуги на ученици, и лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, като тези обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката
 • Родителите, желаещи да упражнят правото, подават заявление и декларация по чл. 125а, ал.2 от ПДУ до директора на училището до 02.05.2022 г. При заявяване на желание на повече от трима родители представителите на родителите се определят на лотариен принцип.
Други

Ученици създадоха интерактивна карта на всички училища, носещи името…

10% от училищата в България носят името на братята Кирил и Методий

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив отбелязва своя петдесетгодишен юбилей през учебната 2021/2022 година. По инициатива на ръководството и педагогическите специалисти, съвместно с ученици от VII и X клас, се изработи интерактивна карта, включваща всички действащи училища на територията на Република България, носещи името на светите братя Кирил и Методий. 

В България функционират 2368 училища, 10 % от които носят името на светите братя Кирил и Методий. 11% от училищата са държавни, 83% – общински, 5% – частни и 1% – духовни.

Най-голям е процентът на основните училища – 49%, следван от средните – 21%, професионалните гимназии – 15%, профилираните гимназии – 5%, началните училища – 5%, обединените училища – 2%, спортните училища – 1%, училищата по изкуствата – 1% и 1% – други. 

Възпитаниците на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив се включиха активно при реализирането на проектно базираните дейности под ръководството на Весела Димитрова, старши учител по география и икономика, и на Иван Петков, учител по информатика и информационни технологии. Учениците с голямо желание и ентусиазъм проучиха историческите хроники и подбраха подходящи изображения за всяко от 257-те училища в  България, носещи името на светите братя. 

Интерактивната карта може да разгледате по-долу.

Това е една малка част от всички планирани събития, в които учениците  и учителите участват заедно, по повод на юбилея на своето училище.

Меню