Събития

Новини

Други

Информация за начина на провеждане на учебните занятия в…

Уважаеми родители и ученици,

Считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, учениците от I до XII клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват правилника за дейността на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив и изпълняват стриктно задълженията си като ученици, дори и в електронна среда.

Искаме да Ви напомним, че обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно чрез взаимодействие в реално време между учениците и учителите през приложенията Google Classroom и Google Meet с включени камери и микрофони, спазват се и всички права и задължения на ученици и педагогически специалисти. Отбелязват се закъснения, отсъствия и оценяването се извършва съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Официален инструмент за комуникация с ученици по време на обучението в електронна среда от разстояние освен Google Classroom е и електронният дневник – “Школо”. 

Обучението се провежда синхронно по утвърденото седмично разписание и следния дневен режим на институцията. Продължителността на учебния час в начален етап е 20 минути, в прогимназиален етап – 30 минути, а в гимназиален етап – 40 минути, както следва:  

Седмично разписание при ОРЕС

За периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително обучението в група за целодневна организация на учебния ден за ученици от I до VII клас и иновативни паралелки “Монтесори класна стая”  да се осъществява в електронна среда от разстояние, съгласно следния дневен режим:

При синхронно обучение от разстояние в електронна среда учебните часове включват:

 • Самоподготовка в синхронни учебни часове;
 • Занимания по интереси чрез проектно базирано обучение
 • Организиран отдих и спорт чрез леки изпълними в домашна среда упражнения, които учителят ще изпраща.

Дейностите за допълнителна и обща подкрепа ще се извършват съгласно параграф 14, т. 29 от ЗИД на ЗПУО в специално изготвени в Google Classroom виртуални класни стаи при продължителност на часовете, както следва:

 • в начален етап – 20 минути
 • в прогимназиален етап – 30 минути
 • в гимназиален етап – 40 минути

По желание на родителите часовете за обща подкрепа в начален етап може да бъдат удължени.

Утвърдените графици за консултации и за Втори час на класа следва да се изпълняват в съответните виртуални класни стаи. 

С пожелания за всички да сме здрави и през следващите учебни седмици,

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик. 

Имаме един карантиниран ученик, контактен на свой близък с положителна проба за COVID-19. Ученикът е от IV a клас. 

Един служител от педагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19. Бил е последно на работа на 12.03.2021 г. 

Не се налага карантиниране на клас или паралелка.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица, в която всички ученици ще се обучават от разстояние в електронна среда,

Таня Николова

Директор

Други

Нашите учители са нашата сила – Александър Маринов

Днес представяме Александър Маринов – млад, но вече утвърден специалист корепетитор в  СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив. Роден е през 1994 г., занимава се с музика от 7-годишна възраст и е трето поколение музикант. 

Завършил е НУМТИ “Добрин Петков” – гр. Пловдив и АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – гр. Пловдив.

Любовта му към фолклора се е зародила от неговия баща, който освен музикант е и танцьор и хореограф.

Александър Маринов е носител на над 20 награди от национални и международни акордеонни конкурси. Участвал е и в майсторски класове с изпълнители от България, Русия и Франция.

През 2018 г. е поканен да води собствен майсторски клас за българския фолклор в Кипър, а през 2019 г. е част от преподавателите в майсторски клас за класическа и фолклорна музика в гр. Хисаря. 

Участва в няколко формации в областта на фолклора. Занимава се и с писане на фолклорна танцова музика, солови произведения за акордеон и други.

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме четирима ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Учениците са от I б, IV а и от VII а клас.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Обучение от разстояние за учениците V-XII клас за периода…

Уважаеми родители и ученици,

Считано от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г., съгласно решение на областния управител на област Пловдив, учениците от V до XII клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Учениците от начален етап (I- IV клас) продължават да се обучават присъствено – в сградата на училището.

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват правилника за дейността на СУ “Св. св. Кирил и Методий” и изпълняват стриктно задълженията си като ученици, дори и в електронна среда.

Искаме да Ви напомним, че обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно чрез взаимодействие в реално време между учениците и учителите през приложенията Google Classroom и Google Meet с включени камери и микрофони.

С пожелания за всички да сме здрави и през следващите учебни седмици,

Таня Николова

Директор

Други

Нашите учители са нашата сила – Миглена Ценова

Представяме ви новото попълнение в хореографския екип към СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив – Миглена Ценова.

Тя е млада хореографка, която има стаж и в България, и в чужбина в различни хореографски ансамбли и спектакли.

Влиза в танцовата зала още на 5 г. и оттогава не е спирала да танцува.

Завършва Националното училище по изкуствата “Панайот Пипков” в гр. Плевен, а след това – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив.

Да бъде учител е нейна сбъдната мечта.

Други

Национален конкурс за малки философи „Малкият принц“

Грамоти за учениците от осмото издание на Национален конкурс за малки философи „Малкият принц“ – Селановци 2021.

Вече доказали, че се справят отлично в литературните конкурси, учениците от СУ „Свети свети Кирил и Методий“ се изправиха пред ново предизвикателство – философско есе по цитат от незабравимата творба на Антоан дьо Сент-Екзюпери.

Наградените са Елисавета Митрева от 6. б клас и Анна- София Недева от 7. б клас.

Пожелаваме им това да е само началото на едно вдъхновение, което да развиват и в бъдеще!

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 09.03.2021 г. са налице данни за трима ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Учениците са от I б, IV а и от VII а клас. Към този момент учениците не проявява никакви симптоми. Днес не са на училище. 

Предприети мерки към дата 09.03.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от I б, IV а и от VII а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив гони…

След като казахме “НЕ” на агресията с най-дългата мартеница, в СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив продължаваме дейностите с новата седмична акция, посветена на добротата: 

 “Аз съм добър, Ти си добър, Ние сме добри”

Опитът ни като учители показва, че агресивните прояви в училище най-вече са предизвикани от стари травми, нанесени в или извън училище, и от неспособността на младите хора да обработват негативните си емоции и да прощават. Затова за нас е важно да научим учениците си да разчитат правилно емоциите си и да се справят с тях. 

В навечерието на православния празник Сирни Заговезни – Прошка обявяваме седмица “Аз съм добър, Ти си добър, Ние сме добри”.

Посланието, което искаме да предадем на нашите ученици, е, че едно от най-красивите чувства, които изпитваме, е любовта, а едно от най-важните качества е добротата. За да обичаш някого и да бъдеш добър, трябва да си се освободил от гнева, обидата, негодуванието, а това именно е прошката. 

Прощаването има значение най-вече за прощаващия, тъй като той се освобождава от негативните си емоции и добива отново възможност за обективна преценка на фактите, свързани с другия човек, въпросната нанесена обида или нежелано поведение. Във всички религии прошката заема специално място, защото чрез нея човек се пречиства и може да дарява любов. 

Инициираните събития през седмицата провокират ученици и учители да се  замислят за любовта към другия и да се стремят да станат по-добри.

Програма за седмицата:

Понеделник – четвъртък:

1. Изработване на кукерски маски в часовете по занимания по интереси от учениците от начален етап.

2. Изследване и описание на игри с предрешване (кукерски игри) и традиции от ученици, изучаващи учебните предмети Етнография на България и Теория и методика на танца от професия “Танцьор”.

3. Запознаване със смисъла на обичая по искане и даване на прошка, характерен за всички вероизповедания – в Час на класа учениците от всички класове се запознават със специално изготвена презентация, посветена на традициите, свързани със Сирни заговезни и ритуала по искане и даване на прошка.

4. Учениците от иновативните паралелки Монтесори класна стая “Помогни ми да се справя сам” ще подготвят практически празника, като проучат и съберат информация за огъня – основния символен елемент на празника Сирни заговезни. Те ще подготвят огнището за пресъздаване на традиционния обичай Поклади/Оратник в училищния двор.

Огънят символизира кладата, на която чрез силата на огъня се изгаря злото. 

Петък:

1. “Кукери гонят COVID-19”

Учениците от XI б клас, изучаващи учебен предмет Актьорско майсторство, ще пресъздадат кукерски игри. 

2. Прескачане на огън (поклади)

3. “Хамкане” – пресъздаване на традиционния обичай от учениците от начален етап, изучаващи ФУЧ Религия.

4. Традиционно право хоро. Музикалният съпровод е в ръцете на младия ни учител Александър Маринов и зрелостникът от XII а клас – Венци Кюлхански.

5. Специален поздрав изненада към всички ученици от ръководството и учителите. 

6. Заснемане и изработване на клипове за празника от учениците от професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика”, както и от учениците, включени в групи за занимания по интереси по проект BG05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) “Дигитална фотография и дизайн” и “Дигитално творчество и дизайн”.

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 08.03.2021 г. са налице данни за ученик от IV а клас, контактен на близък с положителен тест за COVID-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявяват никакви симптоми.

Предприети мерки към дата 08.03.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от IV а клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме само за един ученик, контактен на свой родител с положителна проба за COVID-19. Ученикът не в присъствена форма на обучение от средата на първия учебен срок.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Нашите учители са нашата сила – Боян Алексиев: „Танцът…

Днес представяме Боян Алексиев, един от преподавателите по специални предмети в професия „Танцьор“ към СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив.

Първите си стъпки като танцьор прави едва на 8-годишна възраст, а когато е на 15, разбира с какво иска да се занимава занапред в живота си. 

Завършва Националното училище за танцово изкуство в гр. София, а след това АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив.

Да преподава част от българските традиции и фолклор на младите е негова сбъдната мечта, а най-удовлетворен се чувства, когато самите ученици “се запалват” и започват да се занимават по-задълбочено с етнографията на България.

През свободното си време обича да посещава места, свързани с българския фолклор, които заснема и представя на своите учениците и на широката публика.

Боян Алексиев, преподавател по специални предмети в професия „Танцьор“
Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ…

Към дата 02.03.2021 г. са налице данни за ученик от IV б клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19. Ученикът не е посещавал учебното заведение, защото е на обучение от разстояние в електронна среда от средата на първия учебен срок.

Предприети мерки към дата 02.03.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от IV б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Трети март – национален празник на България

В навечерието на националния празник Трети март учениците и учителите на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив си припомниха пътя, който България изминава към извоюване на своята свобода.

Учениците от различни класове с помощта на своите преподаватели създадоха интересни табла и постери, представящи исторически факти, като ги подредиха в специален кът, посветен на Освобождението на България.

В часа на класа всеки клас почете паметта на загиналите за свободата на Родината, като си припомни факти за най-известните революционери в историята ни. Учениците отбелязаха най-важните събития, през които България преминава, за да се обяви като свободна държава. 

В духа на празника в централното фоайе на училищната сграда е подредена мини изложба на традиционни фолклорни костюми от различни райони на България и други етнографски образци. 

Презентация, изготвена от Васил Димитров, учител по история и цивилизации
Други

Най-дългата мартеница

Дори в необичайната обстановка учениците на СУ “Св. св. Кирил и Методий” отбелязаха първи март. За поредна година се проведе инициативата “Да завържем училището ни с най-дългата мартеница!” 

В голямото междучасие на първия мартенски ден и при спазване на всички противоепидемични мерки учениците, преподавателите и ръководството на училището, начело с директора – госпожа Таня Николова, застанаха един до друг, за да завържат най-дългата мартеница, която да обиколи училищната сграда.

С усърдие, смях и взаимна работа всички заедно вложиха усилията си, за да завържат своите мартенички една за друга и да се спази традицията да се създаде най-дългата мартеница.

За поредна година основен участник в инициативата на училището е и Димитър Колев, кмет на район Западен. 

Други

Честита Баба Марта!

Честита Баба Марта!

“Баба Марта ни обича с пролетта пристигна тя. 

С мартенички ни закичва като с китки от цветя. 

Пъстри-бели и червени тя на всички ще дари 

да сме здрави и засмени да сме умни и добри.”

Нашите малки хореографи ви поздравяват за празника с танц, а Лидия Попова от XI “б” клас ни показва как може сами да си направим мартенички и украса за дома.

Учениците от IV б клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив Ви поздравяват с танц, посветен на един от най-българските празници.
Лидия Попова, ученичка от XI б клас, ни показва как можем сами да изработим интересни мартеници и да украсим дома си.

Честит празник!

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

Напомняме Ви, че от 04.03.2021 г. в присъствена форма на обучение в училище ще бъдат учениците от начален етап и тези от VI, IX и XII клас.

Учениците от V, VII, VIII, X и XI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда за периода 04.03.-17.03.2021 г.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Нашите учители са нашата сила – Марин Вулджев

Днес представяме Марин Вулджев, новото оръжие в състава на творческия екип на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив.

Роден е през 1967 г. в Пловдив, завършва средното си образование в Художественото училище за сценични кадри в града под тепетата, а висшето – във Факултет “Изобразителни изкуства” към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – специалност Живопис.

Творческият му път започва като преподавател по живопис, в последствие 20 години работи като графичен дизайнер и участва в рекламни кампании на клиенти и продукти от регионално и национално значение. 

Има авторски проекти в областта на документалното кино, изложби живопис и малка пластика. 

В свободното си време катери скали и изкачва върхове. Към момента е учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив, и заедно с учениците, изучаващи изобразително изкуство като разширена подготовка, мечтаят да покорят нови върхове. 

Други

Ден на розовата фланелка

Всяка година последната сряда на месец февруари се отбелязва като Ден за борба с тормоза в училище, познат също и като „Ден на розовата фланелка“. Участниците се обличат в розово, за да покажат своята позиция на неприемане на тормоза и агресията в училище. 

Учениците от иновативната Монтесори паралелка във II А клас в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив отбелязаха активно този специален ден и заедно казаха “НЕ на тормоза в училище!” по различен начин. С помощта на родител към розови балони бяха закачени послания, които полетяха към небето, за да напомнят колко красив е пътят към доброто и колко е важно да бъдем добри един към друг.

Щастливи, децата си пожелаха посланията да достигнат до техни връстници, и то не само за един ден, и да бъдат пример за подражание.

В централното фоайе на училищната сграда бяха поставени плакати и надписи срещу тормоза. Така учениците заявиха своя избор – “НЕ на тормоза и насилието и ДА на приятелството и добротата!”

Други

„СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – едно от…

Кристиян Илиев е артист, татуист и художник. Живял е в Испания, Австралия, а в момента – в Англия. Завършва СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив през 2010 г. в паралелка с профил Изобразително изкуство и Английски език.
„Най-важното не е името на училището или къде се намира то“, казва той, споделяйки и своята благодарност към учителите, които за миг не са го оставили да поеме по грешен път. Вижте какво споделя той за моментите си като наш ученик.

Повече информация за Кристиян може да намерите във Фейсбук на следния линк:
https://www.facebook.com/kristiyanilievtattoo

Други

100 учебни дни!

Макар и в нетрадиционна обстановка днес първокласниците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ показаха колко много са научили за първите 100 дни, прекарани в училище. 

Съобразено с епидемиологичната обстановка празникът беше представен пред тесен кръг от публика – ученици и учители, но родителите можеха да наблюдават виртуално тържеството, включвайки се чрез видео връзка в определени събития, предвидени в сценария. Празникът ще продължи до края на учебния ден с разнообразни дейности, игри и забави.

През годините празникът “100 учебни дни” се превърна в традиция за училището и тази година се организира за 21-и път.  За трета година в честването се включат и учениците от иновативната Монтесори паралелката ‘‘Помогни ми да се справя сам”.

Цялото училище е украсено с прекрасните и оригинални проекти, които първокласниците са създали с помощта на своите родители. Без да са ограничени в тема, всички ученици според интересите си са създали уникални творби, които ще бъдат изложени във фоайето на училището до края на месец март. Учениците ни доказаха, че учат в екоучилище, като разгърнаха фантазията си и включиха различни предмети от ежедневието  ни и от природата около нас в своите проекти.

Официалното начало на тържеството беше в 08:30 ч., когато в централното фоайе на училищната сграда учениците от Монтесори I а клас представиха пиеса, посветена на магията на цветовете, и изпълниха няколко песни заедно. Техните връстници от I б клас пък  представиха интерпретация на приказката “Мързеливата Богданка”. Облечени в народни носии, те показаха и какво са научили в часовете по хореография.

И двете паралелки заслужено бяха наградени от госпожа Таня Николова, директор на училището, с настолни игри и книги с приказки, за да се забавляват и да не усещат тежест в учебния ден.

Други

148 години от гибелта на Апостола

Учениците на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив отбелязаха 148 години от обесването на Васил Левски. 

Във фоайето на училището беше подредена изложба с постери, на които ученици от различни класове представиха факти от живота на нашия национален герой и цитати от писма на Дякона 

Първокласниците от иновативната Монтесори паралелка потвърдиха, че учат в екоучилище, пресъздавайки образа на Левски с кафе.

Заради строгото спазване на противоепидемични мерки концерт тази година няма, но всеки клас индивидуално ще почете паметта на Апостола и ще си спомни за неговото дело. 

В Карлово се той родил в робските години

и нарекли го Васил близки и роднини. 

Крепнел, умен, ловък, смел, но не бил свободен,

път опасен той поел на борец народен.

И не знаел миг покой, мислел за борбата. 

Себе си обрекъл той като дар на свободата.

Анг. Жекова

Други

Приз „Иновативно училище на „Уча.се“

Уважаеми ученици и родители,

В СУ “Св. св. Кирил и Методий” се стремим да осигуряваме качествен учебен процес и използваме всякакви различни платформи, които подпомагат осмислянето, усвояването и упражняването на учебния материал. 

Активността на нашите преподаватели и ученици е оценена!

“Уча.се”, най-голямата българска образователна платформа, ни оцени с приз за “Иновативно училище на “Уча.се” в България”.

Благодарим за съдействието, че заедно вървим по пътя за качествено образование за всички ученици!

Награда има за всеки наш ученик и учител, който е регистриран като такъв в платформата “Уча.се” – с кода от грамотата може да прибавите допълнителен безплатен месец към своя абонамент.

Честито! 

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме само за един ученик, контактен на свой родител с положителна проба за COVID-19.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Меню