Събития

Новини

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 01.02.2021 г. са налице данни за учител от СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив, контактен на свой близък с положителен тест за Covid-19. Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Учителят е и родител на ученик от IV а клас. Към този момент ученикът не проявява никакви симптоми. 

Предприети мерки към дата 01.02.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

Измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има един ученик от IV б клас и един служител от непедагогическия персонал с положителна проба за COVID-19. Ученикът не е бил на училище в последните 18 дни и не се налага карантиниране на клас. Служителят от непедагогическия персонал е нямал незащитен контакт със служители в училището.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за действие в условията на COVID-19. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете уведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

„Превърнах хобито си в професия“ – Ангел Блажев, випуск…

Да превърнеш детската си мечта в професия, е нещо, което те кара да ставаш сутрин с усмивка. Нашата професия „Танцьор“, специалност „Български танци“, ти дава реализация, развива уменията ти и превръща хобито ти в достоен начин на живот.

Ето какво каза завършилият през 2019 г. нашето училище Ангел Блажев, който в момента работи като професионален танцьор във Фолклорен ансамбъл „Тракия“:

 „След като завърших СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив, кандидатствах и ме приеха в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив със специалност „Българска народна хореография“. 

Училището ми даде реализация за професията, с която искам да се занимавам, а именно – българските народни танци. Те не само са моята професия, а и мое хоби. В момента танцувам във Фолклорен ансамбъл „Тракия“ като професионален танцьор. Искам да благодаря на моите учители за добрината и търпението, за получените знания и умения и за това, че ме направиха по-добър човек.“

Други

Информация относно възможностите за преминаване в ОРЕС

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената противоепидемична обстановка и зачестили запитвания Ви припомняме какви са възможностите за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за не повече от 30 учебни дни:

Преминаването в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за не повече от 30 учебни дни, съгласно чл. 40а, ал. 3 и 4 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, може да се осъществи при следните случаи:

 • По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище. 
 • При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка: 
  • 1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 
  • 2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес; 
  • 3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

При желание за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда родителят е длъжен да попълни заявление за преминаване към ОРЕС и декларация за техническа обезпеченост – Приложение № 8 от ПДУ, които изпраща на електронната поща на училището: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg или входира лично в деловодството. 

При липса на техническа обезпеченост или при затруднения на родителите да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценното участие на ученика в обучението в електронна среда от разстояние, родителят се свързва с ръководството на училището за обсъждане на възможните варианти за преодоляване на затрудненията от подобен характер.

Заявление и декларация за преминаване в ОРЕС можете да изтеглите от нашия сайт в секция Учебна дейност/Документи/Бланки или в секция Информация и мерки във връзка с Covid-19.

Други

Седмичен бюлетин за Covid-19

Уважаеми родители,

Измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към дата 22.01.21 г. в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има един ученик и един служител от непедагогическия персонал с положителна проба за COVID-19. Ученикът не е бил на училище в последните 10 дни и не се налага карантиниране на клас. Служителят от непедагогическия персонал е нямал незащитен контакт със служители в училището.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за действие в условията на COVID-19. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете уведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 20.01.2021 г. са налице данни за ученик от IV б клас с положителен тест за Covid-19. Ученикът не е посещавал учебни занятия през последните 8 дни и не се налага карантиниране на класа.

Предприети мерки към дата 20.01.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Лично информирани са учениците и родителите от IV б клас.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

„Завърших СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и съм…

Валентина Ликова е ръководител на ФК “Хоро”, гр. Пловдив, и работи като артист във Фолклорен ансамбъл “Тракия”, гр. Пловдив. 

През 2017 г. завършва нашето училище и започва невероятният ѝ път за сбъдване на мечтите си. 

Вижте какво каза тя за реализацията, която предлага нашето училище, за престижността на нашата професия “Танцьор”, специалност “Български танци”, и за избора, който всеки трябва да направи.

Други

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик. 

Имаме трима карантинирани ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Учениците са от V а, VI б и VII б клас. 

Един служител от педагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19. Бил е последно на работа на 06.01.2021 г. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Срокът на карантина на III б клас изтича днес, 15.01.2021 г., а от понеделник учениците от тази паралелка ще са в присъствена форма на обучение и учебният процес ще протича в училище.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Други

Нашите учители са нашата сила! Представяме ви Марина Нанкова.

Нашите учители са нашата сила! Представяме ви Марина Нанкова, преподавател в нашата професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“. Чуйте и вижте какво каза тя, за предизвикателството да си учител, за ползите и реализацията от това да завършиш предлаганата от нас професия и за житейските предизвикателства:Марина Павлова Нанкова е родена през 1967 година в гр. Карлово. Още от дете, рисуването е нейната страст. През 1981 година е приета в Художествената гимназия за приложни изкуства, гр. Сливен в специалност „Художествена тъкан“. През 1986 година завършва с отличие и една година работи като помощник-учител (майстор) в гимназията. От 1987 до 1992 година изучава педагогика на изобразителното изкуство във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, завършва специалност графика в курса на доц. Иван Маринов. Има няколко самостоятелни изложби в Карлово, Пловдив и Германия, както и участия в общи изложби на Дружество на пловдивските художници, биеналета и форуми. Занимава се с художествен текстил, графика и живопис.От 1994 година преподава изобразително изкуство и специални предмети в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив. Заедно с Венета Маринова изготвя всички учебни програми за новооткритата през 2012 година професия „Дизайнер – Рекламна графика“ и допринася за утвърждаването и през годините като една от най-престижните в гр. Пловдив. Професията съчетава уменията на художника с възможностите на новите технологии при създаването на рекламни продукти.Марина Нанкова е утвърден педагог. Защитила е Втора степен на професионална квалификация в ДИУУ гр. София. През 2015 година получава златна значка от директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив. През 2019 е отличена в раздел „Образование“ на престижната инициатива „Пловдив – град на доброто“ като най-добър учител.Нашето училище е организатор и домакин на Национален пленер „Традиция, екология, творчество“, който се провежда ежегодно в град Пловдив и е включен в Националния календар за дейности по интереси на МОН от 2010 година. Като част от екипа на училището и учител по изобразително изкуство, Марина Нанкова активно участва в подготовката, организирането и провеждането на пленера.

Ето една малка част от нейните произведения:

Други

Учете при нас и сбъднете своята мечта! Представяме ви…

Иван Лесов е хореограф на ПФА „Слав Бойкин“, гр. Раковски. През 2016 г. завършва СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив, избирайки го заради желанието си да работи в областта на българските танци и хореографията и смятайки че образованието което дава нашата професия „Танцьор“, „Български танци“ е много добра подготовка за бъдещото му висше образование в същата сфера. Ето какво каза той, след като вече се е реализирал в тази област и е сбъднал мечтата си:

„Какво е за мен училището? – То е онези лица и думи, които няма да забравя. Именно тук, в училище, срещнах първите си приятели, които не мога да забравя! Смятам, че училището ми даде много. То ме научи, че знанието седи в основата на всичко. Тук разбрах, че личността на човека зависи от хората около него, от родителите и от учителите. Аз се гордея с моето училище!Народът е казал: “ Човек се учи, докато е жив“. В моето училище, разбрах каква е силата на познанието. Въпреки това, то е пътя, а ние сами трябва да продължим напред, защото да се учиш е като да гребеш срещу течението. Щом престанеш, то те връша назад. Мога с гордост да заявя, че в моето училище разбрах какво значи да се учиш, да учиш другите, да знаеш и да се съмняваш, да искаш още и да търсиш, защото търсейки откриваме себе си. Аз съм един горд възпитаник на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ гр.Пловдив.“

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 11.01.2021 г. са налице данни за трима ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Учениците са от V а, VI б и от VII б клас. Към този момент учениците не проявява никакви симптоми. Обучават се от разстояние в електронна среда.

Предприети мерки към дата 11.01.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикуван на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Други

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към 08.01.2021 година са налице данни за установен положителен случай на Ковид-19 при един член на педагогическия персонал. Информирано е РЗИ – Пловдив. Учителят не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Налага се карантиниране на една паралелка от училище до 16.01.2021 година.

Към момента служителят се лекува у дома и е под карантина, цялото му семейство също е под карантина. 

Предприети мерки към дата 08.01.2021 г.: 

 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
 • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
 • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.
 • Преминаване на ОРЕС за 3б клас до 16.01.2021 г.

Убедени сме, че заедно, с грижа, подкрепа и разбиране към учениците, ще се справим с тази трудна ситуация.

Ще Ви информираме при развитие на ситуацията.

Таня Николова,

Директор

Други

Нашите преподаватели са нашата сила! Представяме ви Боян Алексиев.

🕺⚡🇧🇬 Когато си закърмен с традициите и магията на българските обичаи, българският танц е станал част от теб и си роден учител и просветител, няма обстоятелства, които да спрат творчеството ти. Насладете се на клиповете на нашия преподавател в професия „Танцьор“, специалност „Български танци“ – Боян Алексиев.

👨‍🏫 Боян Христов Алексиев е роден през 1988 година в гр.Бургас. Започва да танцува на седем годишна възраст в ансамбъл „Трите пъти“ гр.Бургас с хореограф Марио Егов. През 2002 година е приет в Националното училище за танцово изкуство гр.София. Учи в класа на Никола Колев и Елена Везарова. Като ученик танцува в различни частни формации, а за кратко е в шоуто на Лили Игнатова и национален фолклорен ансамбъл „Българе“. През 2007 година е приет в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ гр.Пловдив. Същата година е приет след конкурс във фолклорен ансамбъл „Тракия“ с който пътува в цялата страната и чужбина. През 2011 година създава танцово шоу „Кабири“ и клуб за танцово изкуство „Везеница“. Работи с едни от най- известните музиканти и изпълнители в страната. От 2016 година е преподавател по практически дисциплини и теория в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр.Пловдив на ученици от професия „Танцьор“, специалност „Български танци“. Отличен със златна значка от директора на училището през 2017 година. Участник, жури и организатор на множество фестивали и концерти в страната и чужбина.

Други

Онлайн урок по История на танца. Ученици от ХI…

Ученици от нашата професия „Танцьор“, специалност „Български танци“,ни предлагат един интересен онлайн урок, показвайки своите познания по История на танца. Заедно с техния ръководител Боян Алексиев, ни запознават с историята на един от емблематичните за българския фолклор ансамбъл – „Пирин“.

Други

Организация на учебния процес за периода 4.01. – 31.01.21…

Уважаеми родители, уважаеми ученици,

нека сиянието на тези светли празници озари Вашите  сърца и Ви донесе здраве, удовлетворение и сили за бъдните дни! Най-искрени благопожелания за здраве и сили,  за ползотворни дела,  за топлота и доброта – дарявани и получавани, за дни на радост с усмивки и веселие,  за мигове на сбъднати мечти! 

Новата календарна година ще започне за учениците от начален етап присъствено, а за учениците от прогимназиален и гимназиален етап ще продължи с обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

Други

„Виртуална коледна къщичка“ – част 4: „Новините на Канал…

„Виртуална коледна къщичка“ – част 4:

„Новините на Канал 11“ е една забавна информационно – новинарска емисия на ученици от 11 клас, посветена на Коледа и реализираните от училището инициативи.

С това „Виртуална коледна къщичка“ 2020 приключи. Направихме един целодневен онлайн празник и се надяваме да ви е харесал.

Пожелаваме ви весели Коледни и Новогодишни празници!

Други

„Виртуална коледна къщичка “ – част 3: Концерт на…

„Виртуална коледна къщичка“ – част 3:

„Голямото семейство СУ „Св. св. Кирил и Методий празнува“ – Коледен концерт на учениците. Представяме ви един онлайн концерт със специално заснети за случая изпълнения на наши ученици.

Приятно гледане!

В 18:45 ч. очаквайте част 4.

Други

„Виртуална коледна къщичка“ – част 2: Художествена изложба

„Виртуална коледна къщичка“ – част 2: Художествена изложба на ученици от нашата професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“ и ученици от прогимназиален етап (V – VІІ клас).

В 16:30 ч. очаквайте част 3.

Други

„Виртуална коледна къщичка“ – част 1: Концерт на ученици…

„Виртуална коледна къщичка“ – част 1:“Магията на Коледа“ е специален поздрав от учениците от начален етап (I – IV клас). Ще видите изпълнения на песни, стихотворения, танци и красиви украси на коледни елхи.

В 12:15 ч. очаквайте част 2.

Други

Част сме от петото издание на форума за ученически…

Тази година сме част от петото издание на форума за ученически иновации „Аз променям моето училище“ – в онлайн формат. Инициативата е на Община Пловдив и образователен портал „Уча в Пловдив“ (www.u4avplovdiv.com). Това е частта от форума, в която се говори за нашето училище. Ако искате да видите целия форум, последвайте този линк: https://youtu.be/l1aqy-tyqZM

Други

Започваме акция „Забавна пандемия“

В условията на несигурност и постоянен страх от невидимия ни враг всеки има нужда от малко веселие и отклоняване на вниманието в посока към забавната страна на живота. Затова СУ “Св. св. Кирил и Методий” ви предлага именно това – за малко да забравим необичайната обстановка, в която живеем и учим, и да се опитаме да погледнем на това изпитание от позитивен ъгъл. 

Акция “Забавна пандемия” има за цел да стимулира творческата мисъл, креативния хумор и желанието за победа над страха чрез позитивни емоции.

Условия за участие:

Всеки ученик или учител от нашето училище ще може да заснеме на видео – скеч, имитация по свой избор, липсинг, танц или просто забавна случка от ежедневието. Трябва да я качи на своя канал в YouTube (за тези които нямат, гледайте инструкциите от това видео как да си направите: https://youtu.be/D8ZMYA-_EeE ) и да изпрати линк на имейл zabavna.pandemia@ecoschoolplovdiv.bg. Клиповете, които отговарят на условията за качество, безопасност и етични норми, които можете да прочетете по-надолу, ще бъдат качени на специално създаден сайт с адрес www.sites.google.com/ecoschoolplovdiv.bg/zabavnapandemia . На заглавната страница на сайта ще бъдат сложени най-забавните клипчета за деня, а останалите ще бъдат в две секции:

 1. “За ученици”;
 2. “За учители”.

Най-добрите три клипчета ще бъдат качени на нашата фейсбук страница. Изборът им ще бъде направен от комисия, в състав: председател: Цветан Карабов – ЗДУТД, членове: Веселина Делчева – ЗДУД, Недялка Пейчева – психолог.

Период на провеждане на акцията: 10.12. – 20.12.2020 г.

Правила за качество, безопасност и етични норми:

 1. В клиповете не трябва да има действия или ситуации, които застрашават здравето и живота на участниците;
 2. В клиповете не може да се използва нецензурен език или непристойно поведение;
 3. Участниците трябва да са в прилично облекло и кадрите не трябва да са съсредоточени върху части от тялото, които могат да бъдат възприети за смущаващи;
 4. Клиповете не трябва да са по-дълги от 5 мин.;
 5. Желателна резолюция за клиповете е 1280х720р;
 6. Всеки участник може да участва с до 3 видеоклипа с различно съдържание.

Бъдете креативни, бъдете забавни и най-вече изживейте приятни емоции, докато създавате вашите видеоклипове.

Други

За поредна година успешно приключи акция „БлагоДаря“

За поредна година приключи емблематичната за нашето училище акция „БлагоДаря“. С много усмивки, добри думи и радост за всички които пуснаха картичики и тези, които ги получиха. Под надслов „Ние сме един отбор“, за първа година благодарствените думи можеха да се изпращат и онлайн, на специално направен имейл. С над 320 пожелания, ученици и учители направиха своя ден по-приятен и изказаха благодарност на хората за конкретно действие, ситуация или казана дума. С пожелание да даряваме по-често с благодарност тези, които ни карат да се усмихваме, както и тези, които ни научават на нещо повече всеки ден, нямаме търпение отново да дойде време за акция „БлагоДаря“.

Други

Репортаж за нашето училище по БНТ 1 – проект…

Проект „Образование за утрешния ден“ е финансиран по ОП „Наука и образовние за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейския социален фонд. Целта е образователните институции да се отворят към дигиталните технологии и да се прилага по-ефективен подход към всеки ученик. Вече 1940 училища и 60 детски градини в цялата страна работят по този проект, а в нашето училище ще имаме следните клубове „LEGO роботи“ и „LEGO клас“, които заедно с клуб „Млад експериментатор“ от заниманията ни по интереси, ще използват чисто новия ни STEM кабинет. Но за да придобиете по-ясна представа колко интересни и забавни неща правим – гледайте видеото.

Други

Украсете нашата виртуална коледна елха и се забавлявайте

С наближаването на коледните и новогодишни празници, всички се нуждаем от малко добро настроение и позитивизъм. Сега ви даваме възможност да украсите нашата виртуална коледна елха. Нашият учител по ИТ – Иван Петков, създаде игра, чрез която по забавен начин да бъдем отново заедно и да се насладим на коледния дух. Ето какво да направите:

1. Кликнете върху линка с играта;

2. Използвайки мишката на вашия компютър или лаптоп, украсете елхата;

3. Снимайте направеното от вас и ни изпратете снимката.

Надяваме се поне малко да сгреем душите ви и ви пожелаваме приятно посрещане на празниците.

Меню