Обществен съвет

СЪСТАВ:

 1. Редовни членове:
 • Трифонка Мутафчиева – родител
 • Светослав Божев – родител
 • Славея Петрова  – родител
 • Васил Бъчваров – родител
 • Гергана Георгиева-Бончева – родител
 • Петя Георгиева – главен експерт в отдел “Образование”
 • Георги Кърнев – Пловдивско университетско издателство

2. Резервни членове :

 • Хавиер Вияреал Белмонте  – родител
 • Петя Дамянова – родител
 • Кристина Атанасова – главен експерт “Образование и култура” в район “Западен”
 • Нина Чернева – Студио Лимон ЕООД

ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ:

ПОКАНА:ПРОТОКОЛ:
вижте…№ 4/04.04.2023 г.
вижте…№ 3/12.01.2023 г.
вижте…№ 2/19.12.2022 г.
вижте…
вижте…№ 1/14.10.2022 г.
Отчет за учебната 2021/2022 г.
вижте тук…№ 6/09.09.2022 г.
вижте тук…№ 5/19.07.2022 г.
вижте тук…№ 4/18.04.2022 г.
вижте тук…№ 3/21.03.2022 г.
вижте тук… № 2/18.01.2022 г.
вижте тук… № 1/21.10.2021 г.
Отчет за учебната 2020/2021 г.
вижте тук…№ 8/08.09.2021 г.
вижте тук…№ 7/19.07.2021 г.
вижте тук…№ 6/20.05.2021 г.
вижте тук…№ 5/20.04.2021 г.
вижте тук…№ 4/22.03.2021 г.
вижте тук…№ 3/12.01.2021г.
вижте тук…№ 2/18.11.2020г.
вижте тук…№ 1/29.10.2020г.
вижте тук…№ 4/25.08.2020г.
вижте тук… № 3/22.04.2020г.
вижте тук… № 2/17.03.2020г.
вижте тук…№ 1/28.01.2020г.
вижте тук…№ 2/19.12.2019г.
вижте тук… № 1/14.11.2019г.
вижте тук…№ 4/16.04.2019г.
вижте тук… № 5/03.07.2019г.
вижте тук…№ 2/24.01.2019г.
вижте тук…№ 1/29.10.2018г.
вижте тук…№ 6/25.07.2018г.
вижте тук…№ 5/18.04.2018г.
вижте тук…№ 4/13.03.2018г.
вижте тук…№ 3/22.02.2018г.
вижте тук…№ 2/24.01.2018г.
вижте тук…№ 1/31.10.2017г.
вижте тук…№ 5/22.08.2017г.
вижте тук…№ 4/15.03.2017г.
вижте тук…№ 3/24.02.2017г.
вижте тук…№ 2/19.01.2017г.
вижте тук…№ 1/28.11.2016г.

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

2019/2020 вижте тук…

2018/2019 вижте тук..

2017/2018 вижте тук..

2016/2017 вижте тук..