Обществен съвет

ПОКАНА

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, изд. от Министъра на образованието и науката, свиквам заседание на Обществения съвет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив. вижте тук…


ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата вижте тук…


СЪСТАВ:

1. Редовни членове:

 • Виолета Васкова Иванова-Спасова  – родител – председател на обществения съвет
 • Енчо Иванов Иванов – родител
 • Петя Кирилова Трошанова – родител
 • Силвия Стойчева Станева – родител
 • Даниела Красимирова Димитрова – родител
 • Лазар Кузев – главен инспектор в отдел „Образование“
 • Чавдар Бозуков – фирма „Колор Принт“ ЕООД

2. Резервни членове:

 • Мая Славова Илева – родител
 • Антоанета Матеева Терзийска – родител
 • Весела Георгиева Кътева – родител
 • Донка Щилянова – началник на отдел „Образование“ на община Пловдив

ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ:

ПОКАНА:ПРОТОКОЛ:
вижте тук…
вижте тук…№ 4/16.04.2019г.
вижте тук…№ 2/24.01.2019г.
вижте тук…№ 1/29.10.2018г.
вижте тук…№ 6/25.07.2018г.
вижте тук…№ 5/18.04.2018г.
вижте тук…№ 4/13.03.2018г.
вижте тук…№ 3/22.02.2018г.
вижте тук…№ 2/24.01.2018г.
вижте тук…№ 1/31.10.2017г.
вижте тук…№ 5/22.08.2017г.
вижте тук…№ 4/15.03.2017г.
вижте тук…№ 3/24.02.2017г.
вижте тук…№ 2/19.01.2017г.
вижте тук…№ 1/28.11.2016г.

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

2017/2018 вижте тук..

2016/2017 вижте тук..