Учебен процес

Етап Класове Програма
Начален 1,2,3,4 Свали
Прогимназиален 5,6,7 Свали
Гимназиален 8,9,10,11,12 Свали
Групи ГЦОУД Начален етап 1,2,3,4 Свали
Група ГЦОУД Прогимназиален етап 5,6 Свали
#