История на училището

Основаване на Основно училище ,,Кирил и Методий“

15.09.1971

Нарежда се сред първите училища в окръга и става национален първенец

19.02.1981

ЕСПУ ,,Кирил и Методий“ е преименувано на СОУ ,,Свети Свети Кирил и Методий“.

30.01.1992

Училището е първо в областта на музиката, изобразителното изкуство и хореография и единственото с изучаване на гръцки език в България

15.09.1993

За пръв път в първи клас,учениците започват изучение по програма ,,Стъпка по стъпка“

15.09.1998

Учениците имат възможност да усвояват професия ,,Дизайнер“ със специалност ,,Рекламна графика“.

15.09.2010

Училището става първото общинско „Монтесори училище“

15.09.2018