Колектив – работно време, приемно време и консултации

Контакт Имейл
Таня Николова, директор t.nikolova@ecoschoolplovdiv.bg
Симеон Чуканов, зам.-директор учебна дейност в начален етап s.chukanov@ecoschoolplovdiv.bg
Милена Симеонова, зам.-директор учебна дейност в прогимназиален етап m.simeonova@ecoschoolplovdiv.bg
Петя Георгиева, зам.-директор учебна дейност в гимназиален етап p.georgieva@ecoschoolplovdiv.bg
Боян Алексиев, зам.-директор учебно-творческа дейност b.aleksiev@ecoschoolplovdiv.bg
Албена Фиданска, старши учител, начален етап на основното образование al.fidanska@ecoschoolplovdiv.bg
Алекс Марков, физическо възпитание и спорт al.markov@ecoschoolplovdiv.bg
Ангел Раков, теоретично обучение a.rakov@ecoschoolplovdiv.bg
Антония Христозова, изобразително изкуство a.hristozova@ecoschoolplovdiv.bg
Богомила Даскалова, учител в начален етап на основното образование b.petkova@ecoschoolplovdiv.bg
Боряна Петкова, биология и здравно образование b.petkova@ecoschoolplovdiv.bg
Васил Димитров, история и цивилизации v.dimitrov@ecoschoolplovdiv.bg
Весела Димитрова, старши учител, география и икономика w.dimitrova@ecoschoolplovdiv.bg
Виктория Димитрова, математика/ИТ vik.dimitrova@ecoschoolplovdiv.bg
Велизар Цонев, корепетитор vik.dimitrova@ecoschoolplovdiv.bg
Грозданка Петрова, старши учител в ГЦОУД gr.petrova@ecoschoolplovdiv.bg
Гюлджан Бекир, химия и ООС и биология и здравно образование g.bekir@ecoschoolplovdiv.bg
Даниела Костадинова, английски език d.kostadinova@ecoschoolplovdiv.bg
Дарина Добревска, немски език d.stoyanova@ecoschoolplovdiv.bg
Диляна Ендарова-Шехова, БЕЛ d.shehova@ecoschoolplovdiv.bg
Диана Кънева, старши учител в ГЦОУД d.kaneva@ecoschoolplovdiv.bg
Димитър Димитров, физическо възпитание и спорт d.dimitrov@ecoschoolplovdiv.bg
Дора Дзанева, БЕЛ d.dzaneva@ecoschoolplovdiv.bg
Дорис Хофман, старши учител, музика d.hofman@ecoschoolplovdiv.bg
Евгения Нанева, учител в ГЦОУД e.naneva@ecoschoolplovdiv.bg
Едуард Иким, английски език e.ikim@ecoschoolplovdiv.bg
Иван Петков, информатика и информационни технологии iv.petkov@ecoschoolplovdiv.bg
Иван Узунов, практическо обучение i.uzunov@ecoschoolplovdiv.bg
Иванка Желязкова, математика i.zhelyazkova@ecoschoolplovdiv.bg
Ира Стойчева, старши учител, английски език ira.stoycheva@ecoschoolplovdiv.bg
Марина Нанкова, старши учител, теоретично обучение m.nankova@ecoschoolplovdiv.bg
Марин Вулджев, практическо обучение m.vuldzhev@ecoschoolplovdiv.bg
Мария Терзиева, старши учител, математика m.terzieva@ecoschoolplovdiv.bg
Миглена Ценова, теоретично обучение m.nankova@ecoschoolplovdiv.bg
Моника Енгерова, учител, начален етап на основното образование m.ivanova@ecoschoolplovdiv.bg
Надя Ламбова, учител, начален етап на основното образование n.lambova@ecoschoolplovdiv.bg
Недялка Димитрова, учител по хореография n.dimitrova@ecoschoolplovdiv.bg
Нели Карабахчиева, старши учител, практическо обучение n.karabahchieva@ecoschoolplovdiv.bg
Памела Соколова, учител, начален етап на основното образование p.sokolova@ecoschoolplovdiv.bg
Петя Пехливанова, старши учител, история и цивилизации, технологии и предприемачество p.pehlivanova@ecoschoolplovdiv.bg
Радина Балабанска, учител в ГЦОУД r.balabanska@ecoschoolplovdiv.bg
Радосвета Николова, учител в начален етап на основното образование r.nikolova@ecoschoolplovdiv.bg
Радостина Петрова, учител в начален етап на основното образование r.petrova@ecoschoolplovdiv.bg
Светла Иванова, старши учител, английски език s.ivanova@ecoschoolplovdiv.bg
Светозара Бояджиева, философия s.boyadzhieva@ecoschoolplovdiv.bg
Севинч Терзиева, учител, начален етап на основното образование s.terzieva@ecoschoolplovdiv.bg
София Дачева, БЕЛ s.dacheva@ecoschoolplovdiv.bg
Станислава Иванова, учител, начален етап на основното образование st.ivanova@ecoschoolplovdiv.bg
Стефани Главинова, физическо възпитание и спорт s.glavinova@ecoschoolplovdiv.bg
Стоянка Маринова, физика и астрономия s.marinova@ecoschoolplovdiv.bg
Станка Георгиева, учител в ГЦОУД st.georgieva@ecoschoolplovdiv.bg
Цветелина Черешарова, учител, начален етап на основното образование tsv.cheresharova@ecoschoolplovdiv.bg
Христина Ихтерова, учител в ГЦОУД h.ihterova@ecoschoolplovdiv.bg
График Преглед
Приемно време ВИЖ
Консултации ВИЖ
Консултации за ДЗИ ВИЖ
Втори час на класа ВИЖ

РАБОТНО ВРЕМЕ


Директор

Първа смяна I Втора смяна
7:30 – 12:00 ч. I 10:30 – 12:00 ч
12:30 – 16:00 ч. I 12:30 – 18:30 ч.

Приемно време – вторник и четвъртък
15:00 – 16:00 ч.


Зам.-директори УД и Зам.-директор УТД

Първа смяна I Втора смяна
07:30 – 12:00 ч. I 09:30 – 12:30 ч.
12:30 – 16:00 ч. I 13:00 – 18:00 ч.

Редовна смяна
8:30 – 12:00 ч.
12:30 – 17:00 ч.


Главен счетоводител

9:00 – 12:00 ч.
12:30 – 17:30 ч.

Приемно време
9:30 – 10:30 ч.
15:30 – 16:30 ч.


Касиер, счетоводство

8:30 – 12:30 ч.
13:00 – 17:00 ч.