Колектив. Приемно време и консултации

Контакт Приемно време Консултации Имейл
Директор Четвъртък 13:15 – 13:55 t.nikolova@ecoschoolplovdiv.bg
Зам. Директор – начален и прогимназиален етап s.chukanov@ecoschoolplovdiv.bg
Зам. Директор – гимназиален етап Понеделник 14:00-14:40 v.samarova@ecoschoolplovdiv.bg
А.Фиданска Понеделник 12:20 – 13:00 Вторник 12:15 – 13:00 a.fidanska@ecoschoolplovdiv.bg
А.Марков Вторник 14:00-14:45 al.markov@ecoschoolplovdiv.bg
А.Камишев Вторник 14:00-14:45 Четвъртък 14:00 – 14:40 at.kamishev@ecoschoolplovdiv.bg
Б.Алексиев Вторник 14:00-14:45 Четвъртък 14:00-14:40 b.aleksiev@ecoschoolplovdiv.bg
В.Софрониева Вторник 12:25-13:05 Четвъртък 15:25-16:05 v.sofronieva@ecoschoolplovdiv.bg
В.Димитров Вторник 14:00-14:45 Четвъртък 14:00-14:40 v.dimitrov@ecoschoolplovdiv.bg
В.Димитрова (География и икономика) Вторник 12.25-13.05 Четвъртък 14:00-14:40 w.dimitrova@ecoschoolplovdiv.bg
В.Димитрова (Математика/ИТ) Вторник 10:45-11:30 Четвъртък 14:00-14:40 vik.dimitrova@ecoschoolplovdiv.bg
В.Славчева Вторник 13:15 – 14:00 Четвъртък 14:00-14:40 v.slavcheva@ecoschoolplovdiv.bg
В.Костадинова Вторник 12:15 – 13:00 Четвъртък 12:20 – 13:00 v.kostadinova@ecoschoolplovdiv.bg
В.Панова Вторник 12:15-13:10 Понеделник 14:00 – 14:40 v.panova@ecoschoolplovdiv.bg
В.Клявков Вторник 14:00-14:45 v.klyavkov@ecoschoolplovdiv.bg
Г.Божикова g.bozhikova@ecoschoolplovdiv.bg
Г.Коларов Вторник 14.00-14.45 Четвъртък 14:00 – 14:40 g.kolarov@ecoschoolplovdiv.bg
Г.Бояджиева-Пандева Вторник 12:20 – 13:00 Понеделник 13:45 – 14:25 g.pendeva@ecoschoolplovdiv.bg
Г.Петрова Вторник 11:30-12:15 gr.petrova@ecoschoolplovdiv.bg
Д.Стоянова Вторник 10:45-11:30 Понеделник 14:00 – 14:40 d.stoyanova@ecoschoolplovdiv.bg
Д.Шехова Вторник 12:25 – 13:05 Понеделник 14:00 – 14:40 d.shehova@ecoschoolplovdiv.bg
Д.Кънева Вторник 12:20-13:05 d.kaneva@ecoschoolplovdiv.bg
Д.Димитров Вторник 14:00-14:45 d.dimitrov@ecoschoolplovdiv.bg
Д.Вълканова Вторник 12:15 – 13:00 Понеделник 12:20 – 12:55 d.valkanova@ecoschoolplovdiv.bg
Д.Хофман Вторник 12:25-13:05 Понеделник 15.25-16.05 d.hofman@ecoschoolplovdiv.bg
Е.Палакова Вторник 12:25-13:05 Сряда 14:00 – 14:40 ev.palakova@ecoschoolplovdiv.bg
Ж.Янкова Вторник 14:00-14:45 Понеделник 14:00-14:40 zh.yankova@ecoschoolplovdiv.bg
З.Мандаджиев Вторник 15:30 – 16:15 Понеделник 15:25 – 16:05 zdr.mandadzhiev@ecoschoolplovdiv.bg
З.Георева Вторник 14:00 – 14:45 Понеделник 14:00 – 14:40 z.georeva@ecoschoolplovdiv.bg
И.Лъскова Вторник 12:25-13:05 Четвъртък 14:00 – 14:40 iva.laskova@ecoschoolplovdiv.bg
И.Петков Вторник 13:15-14:00 Четвъртък 14:00 – 14:40 iv.petkov@ecoschoolplovdiv.bg
И.Стойчева Четвъртък 14:00 – 14:40 ira.stoycheva@ecoschoolplovdiv.bg
М.Нанкова Вторник 14:00 – 14:45 Четвъртък 14:00-14:40 m.nankova@ecoschoolplovdiv.bg
М.Симеонова Вторник 13:15 – 14:00 Понеделник 14:00 – 14:40 m.simeonova@ecoschoolplovdiv.bg
М.Черняева m.chernyaeva@ecoschoolplovdiv.bg
М.Иванова Вторник 12:15 – 13:00 Понеделник 13:25 – 14:05 m.ivanova@ecoschoolplovdiv.bg
Н.Ламбова n.lambova@ecoschoolplovdiv.bg
Н.Карабахчиева Вторник 14:00 – 14:45 Понеделник 14:00-14:45 n.karabahchieva@ecoschoolplovdiv.bg
П.Тодорова Вторник 12:15 – 13:00 Понеделник 12:20 – 12:55 p.todorova@ecoschoolplovdiv.bg
П.Пехливанова Вторник 13:15 – 14:00 Четвъртък 14:00 – 14:40 p.pehlivanova@ecoschoolplovdiv.bg
С.Иванова Вторник 14:00-14:45 Четвъртък 14:00 – 14:40 s.ivanova@ecoschoolplovdiv.bg
С.Бояджиева Вторник 13:15 – 14:00 Понеделник 14:00 – 14:40 s.boyadzhieva@ecoschoolplovdiv.bg
С.Исмаил Вторник 10:45-11:30 Сряда 14:00 – 14:40 s.ismail@ecoschoolplovdiv.bg
С.Маринова Вторник 14:15-14:55 Четвъртък 14:00 – 14:40 s.marinova@ecoschoolplovdiv.bg
Ст.Георгиева Вторник 13:15 – 14:00 Четвъртък 13:45 – 14:25 st.georgieva@ecoschoolplovdiv.bg
Т.Стайкова Понеделник 13:45 – 14:25 t.staykova@ecoschoolplovdiv.bg
Ц.Арабаджиева Вторник 12:25-13:10 Четвъртък 14:00 – 14:40 tsv.arabadzhieva@ecoschoolplovdiv.bg
Ц.Карабов Вторник 13.15-13.55 Понеделник 13.15-13.55 tsv.karabov@ecoschoolplovdiv.bg